Skip to main content

Afdruk

Alle wettelijke inhoud is in het Duits geschreven en verwijst naar het Duitse rechtssysteem. De vertalingen voor andere talen zijn automatisch gemaakt, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertaalfouten. De originele inhoud in het Duits is geldig.

Identificatie van de leverancier volgens § 5 TMG

OM Optimiser GmbH
Florian Mueller
Kasteelstraat 19
82031 Grünwald

Contact opnemen met

Telefoon: 089/21767315
E-mail: info@om-optimiser.com

Zetel van het bedrijf: München
Algemeen directeur: Florian Müller
Registratierechtbank: Lokale rechtbank van München
Registratienummer: HRB 188070
BTW-identificatienummer: DE273929058

Inhoud van het online aanbod

OM Optimiser GmbH is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. OM Optimiser GmbH behoudt zich het recht voor de informatie op deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van alle soorten informatie die onvolledig of onjuist is, worden daarom afgewezen, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of door grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend.

Auteursrecht en merkenrecht

OM Optimiser GmbH streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, teksten, geluidsdocumenten en videosequenties in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte gegevens te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije gegevens. Alle binnen de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Het auteursrecht op het door de auteur gecreëerde materiaal is voorbehouden. Het vermenigvuldigen of gebruiken van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van OM Optimiser GmbH.

Referenties en links

OM Optimiser GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt gelinkt of verwezen – tenzij OM Optimiser GmbH volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te beletten deze pagina’s te bekijken. OM Optimiser GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het aanmaken van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te vinden was. OM Optimiser GmbH heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, het auteurschap of de inhoud van de gelinkte website en distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link is gewijzigd. Dit geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory’s, mailinglijsten en andere vormen van databases die door OM Optimiser GmbH zijn opgezet en waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de betreffende partij verantwoordelijk.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit u naar deze pagina bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt op ec.europa.eu/consumers/odr/ een onlineplatform voor geschillenbeslechting waar consumenten een geschil kunnen beslechten en waar nadere informatie over geschillenbeslechting kan worden gevonden.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om in geval van een geschil met een consument deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.