Skip to main content

A/B-testen

Wat zijn A/B-tests?

A/B-testen is de term die wordt gebruikt om gerandomiseerde experimenten te beschrijven die bestaan uit twee varianten, A en B. Hierbij wordt gebruik gemaakt van statistische hypothesetests of “twee-monsters-hypothesetests” zoals die in de statistiek worden gebruikt. Met deze test kan men twee versies van één variabele vergelijken door de reactie van een proefpersoon op variant A te vergelijken met die op variant B. De test wordt gebruikt om te bepalen welke van de twee versies van de variabele de beste is. Er wordt bepaald welke van de twee versies doeltreffender is.
Een korte video-uitleg is hier te vinden:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Definitie van versie A en B

De versies zijn identiek op één variatie na, dus dit kan het gedrag van een gebruiker beïnvloeden:

  • Versie A kan de versie zijn die momenteel in gebruik is (controle),
  • Versie B zal op bepaalde punten worden gewijzigd (behandeling).

Voorbeeld

Op een e-commerce website is de aankooptrechter meestal een goede kandidaat voor A/B-tests, aangezien zelfs kleine verbeteringen in de drop-off rates een aanzienlijke stijging van de verkoop kunnen betekenen. Soms zijn aanzienlijke verbeteringen te zien wanneer elementen zoals tekst, lay-out, afbeeldingen en kleuren worden getest.

Andere testen

Multivariate tests of multinomiale tests zijn vergelijkbaar met A/B-tests, maar kunnen meer dan twee versies tegelijk testen of meer controles gebruiken. Eenvoudige A/B-tests zijn niet van toepassing op observationele, quasi-experimentele of andere niet-experimentele situaties, zoals het geval is met enquêtegegevens, offline gegevens en andere, complexere fenomenen.

Voor meer informatie over het onderwerp A/B-tests, klik hier:


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud