Skip to main content

Absolute link

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Een absolute link is een hyperlink met een volledige URL die alle informatie bevat die nodig is om een specifieke pagina, document of ander element op het internet te vinden.

Welke informatie bevat een absolute link?

  • Het te gebruiken protocol, b.v. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) of FTP (File Transfer Protocol).
  • Domeinnaam van de pagina waarop het gezochte item zich bevindt.
  • De directory of subdirectory (directory binnen een directory) in het domein waar het gezochte item zich bevindt.
  • Indien van toepassing, de bestandsnaam van het item, vaak inclusief de extensie die het itemtype bepaalt (HTML-bestand, PDF-bestand, afbeeldingsbestand, video, enz.)

Een absolute link is altijd uniek. Dat wil zeggen dat er voor een bepaalde kopie van een document of voor een bepaalde pagina of directory op het Internet slechts één absolute link bestaat. Binnen een bepaald domein worden absolute links niet altijd gebruikt door de auteurs van pagina’s, want als een computer eenmaal de weg naar een bepaald domein of een bepaalde map heeft gevonden, hoeft hij die domein- of mapnaam niet meer op te geven om het gezochte item te vinden.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud