Skip to main content

Accept Encoding Header

Wat is Accept Encoding Header?De Accept Encoding Header specificeert welke inhoudscodering, gewoonlijk een compressiealgoritme, de Client kan begrijpen. De server gebruikt Content Encoding om een van de suggesties te selecteren. Hij gebruikt dit en informeert de Client over zijn keuze met de antwoordheader voor de inhoudscodering.

Hoe werkt compressie op Accept Encoding Header?

Zelfs als zowel de Client als de corresponderende server dezelfde algoritmen voor compressie ondersteunen, kan de server ervoor kiezen de hoofdtekst van zijn antwoord niet te comprimeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de oorspronkelijke waarde ook aanvaardbaar is. Twee veel voorkomende gevallen leiden hiertoe:

1. de te verzenden gegevens zijn reeds gecomprimeerd en hercomprimering leidt niet tot kleinere gegevens die worden verzonden. Dit kan het geval zijn bij sommige afbeeldingsformaten.

2. de server kan zich de computationele overhead als gevolg van de compressieverzoek niet veroorloven omdat hij overbelast is. In de meeste gevallen raadt Microsoft aan gegevens niet te comprimeren als de serverbelasting meer dan 80% van de beschikbare rekenkracht bedraagt.

Indien een identiteitswaarde, d.w.z. een waarde zonder codering, niet uitdrukkelijk verboden is, mag een server nooit een“Error 406” terugzenden.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud