Skip to main content

Acceptatietesten

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat is acceptatie testen?

Acceptatietesten is een niveau van softwaretesten waarbij een systeem wordt getest op acceptatie.

Het doel van deze test

De test wordt gebruikt om de conformiteit van het systeem met de bedrijfsvereisten te evalueren en om te beoordelen of de oplevering aanvaardbaar is.

Wanneer staan acceptatietests op de lijst?

Acceptatietests zijn de vierde en laatste fase van het testen van software, die worden uitgevoerd na het testen van het systeem en voordat het systeem beschikbaar wordt gesteld voor daadwerkelijk gebruik.

Procedure van een acceptatietest

 • Analyseren van de eisen van de klant
 • Testscenario’s maken
 • Bepaal testplan
 • Maak testgevallen
 • Aanvaardingstest zal worden uitgevoerd
 • Testresultaten worden geregistreerd
 • Geef aan of aan de eisen van de klant is voldaan

Wie voert de acceptatietests uit?

 • Interne acceptatietests (ook wel alfatests genoemd) worden uitgevoerd door leden van de organisatie die de software hebben ontwikkeld maar niet rechtstreeks bij het project betrokken zijn. Dit zijn meestal leden van productmanagement, verkoop en/of klantenondersteuning.
 • Externe acceptatietests worden uitgevoerd door mensen die geen werknemer zijn van de organisatie die de software heeft ontwikkeld.
 • Klantacceptatietests worden uitgevoerd door de klanten van de organisatie die de software heeft ontwikkeld. Zij vroegen de organisatie om de software te ontwikkelen.
 • Gebruikersacceptatietests (ook wel bètatests genoemd) worden uitgevoerd door de eindgebruikers van de software. Dat kunnen de klanten zelf zijn of, in B2B, de klanten van de klanten.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud