Skip to main content

ACK (ACKnowledgement)

Wat>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> is ACK (ACKnowledgement)?Bij datatransmissie is ACK (ACKnowledgement) een signaal dat aan een ontvanger de ontvangst of verwerking van commando’s of gegevens bevestigt. De TCP- en DHCP-netwerkprotocollen zijn voorbeelden van netwerkprotocollen die gebruik maken van ACK (ACKnowledgement) signalen voor verschillende doeleinden.

Transmissie Controle Protocol

Het Transmission Control Protocol (TCP) definieert hoe gegevens worden uitgewisseld tussen netwerkdeelnemers op het internet.

Bij het tot stand brengen van een verbinding zendt de aangezochte server een zogenaamd SYN/ACK-gegevenspakketterug (SYN van synchronize) in antwoord op een verzoek van een Clientom bevestiging. De Client bevestigt dit met zijn eigen ACK pakket. Dit brengt de verbinding tot stand.
Wanneer de verbinding wordt verbroken, zendt de afzender een FIN-pakket waarin staat dat de afzender geen verdere gegevens zal zenden. De ontvanger bevestigt de ontvangst met een ACK pakket en zendt ook een FIN pakket. De andere kant antwoordt ook met een ACK pakket.

Dynamisch Host Configuratie Protocol

Met het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) wijst een server een netwerkconfiguratie toe aan een Client. De server zendt een zogenaamd DHCP-pakket. Met een zogenaamd DHCPACK-bericht bevestigt een DHCP-server aan een Client zijn verzoek om een aan hem aangeboden IP-adres. Bovendien bevestigt dit bericht een verzoek van de Clients om verzending van configuratieparameters.

DHCPNAK is de tegenhanger, een afwijzend bericht.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud