Skip to main content

Action Plan

Wat>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> is een Action Plan?Een Action Plan bevat de noodzakelijke actiestappen om een doel te bereiken of een strategie uit te voeren. Een Action Plan dient als een gestructureerde leidraad om activiteiten doelgericht uit te voeren met een efficiënt gebruik van middelen.
Een actieplan kan ook de basis vormen voor een verantwoordingsverslag.

Voorbereiding en ontwerp

Het actieplan wordt voorafgegaan door een beschrijving van het doel en de daarmee samenhangende behoeften en problemen. Hieruit wordt de behoefte aan actie afgeleid, die wordt vastgelegd in prioritaire actiestappen. Het ontwerp van een plan omvat de toewijzing van specifieke rollen voor de taken en ook specifieke acties in geval van problemen.

Uitvoering en evaluatie

In de volgende fase kunnen de leden van de werkgroep de voortgang analyseren door mijlpalen vast te stellen, taken op te lossen en eventueel wijzigingen aan te brengen. Een actieplan moet flexibel zijn, zodat het tijdens het proces nog kan worden gewijzigd.

Verantwoordelijkheden van Action Plan

Eén persoon moet verantwoordelijk zijn voor elke actiestap. Elke actiestap moet een maatstaf hebben om de voortgang van de actie meetbaar te maken. Eén persoon moet verantwoordelijk zijn voor het volgen van de voortgang, het op de hoogte houden van het team, ervoor zorgen dat tijdig actie wordt ondernomen, en het bijsturen van de actie.

Sjablonen

Voor projecten zijn vaak actieplansjablonen beschikbaar die in alle sectoren kunnen worden gestandaardiseerd.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud