Skip to main content

Address Resolution Protocol (ARP)

Netwerkapparaten hebben een zogenaamd MAC hardware adres. Om apparaten in verschillende netwerken met elkaar te laten communiceren, wordt het IP-adres dat bij het hardware-adres hoort, bepaald met behulp van Address Resolution Protocol (ARP).

Wat is de Address Resolution Protocol?

ARP is een protocol dat is gedefinieerd in RFC (Request for Comments) 826 en dat nodig is voor communicatie tussen apparaten die zich niet in hetzelfde netwerk bevinden. Om twee apparaten in verschillende netwerken met elkaar te laten communiceren, moet een IP-adres worden toegewezen aan het 48-bits MAC-adres van het doelapparaat. Alleen wanneer dit IP-adres bekend is, kan de verbinding tussen de apparaten tot stand worden gebracht en kunnen de gegevens worden verzonden.

Waar wordt de ARP gebruikt?

De Address Resolution Protocol wordt gebruikt op het ingangspunt, de zogenaamde gateway naar een netwerk. De ARP gebruikt het IP-adres dat van een apparaat buiten het netwerk wordt verzonden om het MAC-adres te bepalen van het apparaat binnen het netwerk waarnaar de gegevens van het bronapparaat moeten worden verzonden. Als het bronapparaat buiten het netwerk al een adrestoewijzing heeft opgeslagen in zijn ARP Cache , wordt dit adres gebruikt en hoeft de ARP niet te worden gebruikt. De verbinding tussen de apparaten kan dan onmiddellijk tot stand worden gebracht.

Verdere informatie over dit onderwerp is hier te vinden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud