Skip to main content

Adobe Writer

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat betekent Adobe Writer?

Allereerst moet worden vermeld dat er geen product is dat de naam “Adobe Writer” draagt. Deze naam is veeleer synoniem geworden met de Acrobat PDF Writer en alle hulpprogramma’s die PDF-bestanden maken.

De functies

In het algemeen is een PDF Writer een instrument dat wordt gebruikt om PDF-bestanden te maken en te verspreiden. De Writer wordt op de computer geïnstalleerd als printersoftware. Indien een bestand vervolgens met een normaal schrijfprogramma wordt gemaakt, kan het met de “Writer Printer” in een PDF worden omgezet en als zodanig worden opgeslagen. In het algemeen is deze Writer een snelle manier om PDF’s te maken. Er zij echter op gewezen dat PDF’s die op deze manier zijn gemaakt, niet volledig functioneel zijn. Om deze reden wordt de Adobe Writer niet rechtstreeks door Adobe verstrekt.

Ontoereikende functionaliteit

Op basis van een presentatie van James C. King (o.a. PDF-architect) ontbreekt het de typische Adobe Writer aan verschillende functies, die onverenigbaar zijn met de echte Adobe PDF. Volgens dit, is het uitsluitend een “vals printerstuurprogramma”. Als PDF’s via dit stuurprogramma worden gemaakt, bevatten ze geen inhoudsopgave, aantekeningen of hyperlinks. Bovendien is er geen structurering mogelijk met de Adobe Writer.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud