Skip to main content

Advance Letter

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat betekent Advance Letter?

Een Advance Letter is een voorinschrijvingsbrief, een voorafgaande brief of een overeenkomstige e-mail die naar de potentiële deelnemers aan een enquête wordt gestuurd. Het doel is de enquête in een positief daglicht te stellen, veel feedback te krijgen en de beoogde personen tot deelname aan te zetten. Daartoe moet op Advance Letter duidelijk worden vermeld wat het doel, het onderwerp en de opdrachtgever van de enquête zijn en moeten de deelnemers ervan verzekerd zijn dat alle informatie vertrouwelijk is.

G-Mail Advance Letter

Foto door Yogas Design op Unsplash

Hoe nu verder? – Welke resultaten kunnen worden verwacht?

In veel gevallen is het raadzaam de Advance Letter per e-mail te verzenden. Idealiter gebeurt dit enkele dagen tot maximaal een week voor het begin van de enquête. Eventueel kunnen voorlichtingsmateriaal en studiebrochures worden bijgevoegd. Dit vergroot het vertrouwen van de deelnemers in de ernst van het onderzoek. Volgens statistische gegevens is het zeer waarschijnlijk dat een Advance Letter tot een hoger responspercentage zal leiden.

In ieder geval zal de studie zeker meer aandacht krijgen, ongeacht hoe de potentiële deelnemers beslissen.
Toch mag nooit uit het oog worden verloren dat een Advance Letter meestal gepaard gaat met hoge kosten, die moeten worden afgewogen tegen het risico dat er weinig reacties komen.

Wat is de belangrijkste inhoud?

  • Nauwkeurige beschrijving
  • Reden voor de studie
  • Sponsors
  • Uitleg waarom de ontvanger is geselecteerd
  • Reden waarom deelname de moeite waard is
  • Een klein geschenk als dank wordt ten zeerste aanbevolen

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud