Skip to main content

Ambient Intelligence

Wat betekent Ambient Intelligence?

Ambient Intelligence (AmI), in het Duits Umgebungsintelligenz, verwijst naar een benadering in de informatietechnologie die erop gericht is de interactie tussen mensen en hun omgeving te verbeteren.

Wat is het doel van Ambient Intelligence?

De IT-benadering van omgevingsintelligentie heeft tot doel alle plaatsen waar mensen wonen, werken of hun vrije tijd doorbrengen nuttiger te maken voor deze mensen. Een van de bekendste voorbeelden van intelligente omgeving is het slimme huis. De aanpak beperkt zich echter niet tot de eigen vier muren. Openbaar vervoer, produktiefaciliteiten, overheidsdiensten en klinieken maken eveneens deel uit van deze ontwikkeling. AmI is de integratie van softwareoplossingen, hardware en netwerken die bedoeld zijn om mensen in hun dagelijks leven of op het werk te ondersteunen, bijvoorbeeld door op het juiste moment en op de juiste plaats kennis te verschaffen.

Wat de Ambient Intelligence omvat?

Als multidisciplinaire aanpak brengtAmbient Intelligence veel verschillende technische en wetenschappelijke disciplines samen. De betrokken disciplines zijn:

  • Communicatiewetenschappen
  • Mens-Machine Interactie
  • Embedded Systemen
  • Automatiseringstechnologie
  • Psychologie
  • Senorik

Centraal in de Ambient Intelligence -benadering staat kunstmatige intelligentie (AI), zonder welke intelligente omgevingen niet mogelijk zouden zijn. AI speelt een belangrijke rol bij de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor de mens om te interageren met intelligente omgevingen.

Meer informatie over het onderwerp Ambient Intelligence is hier te vinden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ambient_Intelligence


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud