Skip to main content

Anonimiseringsdiensten

Anonimiseringsdiensten zoals Tor, VPN, proxy, enz. maken anoniem surfen op het internet mogelijk. De gebruikers beschermen hun gegevens dus volledig tegen ongeoorloofde toegang.

VPN

Foto door Petter Lagson op Unsplash

Anonimiseringsdiensten in vergelijking: Welke soorten zijn er?

Gewoonlijk communiceren gebruikers rechtstreeks met de doelcomputer, zodat zij gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd. Kenmerkend voor anonimiseringsdiensten is dat de gegevens via ten minste één tussenstation in gecodeerde vorm passeren. Er zijn drie basistypes:

  • Eenvoudige anonimisators: zij gebruiken een proxy ertussen.
  • ZMix cascades: De gegevens stromen door verschillende proxies en worden altijd opnieuw versleuteld.
  • Anonieme P2P-netwerken: Hier bedient elke deelnemer zijn eigen mix-knooppunt. Hij ontvangt gegevens van andere deelnemers, de computer mengt die met zijn eigen gegevens en stuurt ze door naar het volgende knooppunt. De transmissie gebeurt met end-to-end encryptie.

Anonieme P2P-netwerken bieden de hoogste veiligheid.

Info

De beste en tevens meest wijdverbreide vorm van anonimiseringsdienst is een VPN. Hier vindt u een informatief artikel over de top 10 VPN providers 2019: https:

//www.vpn-experte.com/mp/das-mussen-sie-uber-vpn-wissen/

Wat zijn de redenen voor anonimiseringen?

Veel gebruikers van anonimiseringsdiensten willen in principe maximale gegevensbeveiliging op het internet. Sommige gebruikers vertrouwen om specifieke, individuele redenen op anonimiseringsmiddelen: oppositieleden in autoritaire regimes en dictaturen kunnen alleen veilig informatie uitwisselen dankzij anonimisering. Criminelen daarentegen gebruiken deze diensten om vervolging te ontlopen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier:
https://de.softonic.com/artikel/anonym-surfen-tor-jondo-vpn-und-web-proxies-im-vergleich


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud