Skip to main content

Applicatie Delen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat betekent Application sharing?

Met Application Sharing kan een moderator toepassingen of een bureaublad delen met andere leden op afstand en hen controle geven over gedeelde toepassingen.

Het delen van toepassingen is gebaseerd op technologie voor het delen van schermen, waarmee gebruikers op afstand softwaretoepassingen op een centrale hostcomputer kunnen bekijken en bedienen via het internet.

Applicatiedeling


Foto door rawpixel.com van Pexels

Hoe werkt Application sharing?

  • Application Sharing is de basis voor online opleidingen en demonstraties en wordt door bedrijven vaak gebruikt om de noodzaak voor werknemers om te reizen te verminderen.
  • Wanneer de software toegang tot gedeelde inhoud via het web mogelijk maakt, bepalen de host-gebruikers de gebruikersnaam en de wachtwoorden voor de gebruikers op afstand die aan het programma wensen deel te nemen. Deze Client’s kunnen op de website ook inloggegevens invoeren om toegang te krijgen tot gedeelde bronnen. Anderzijds, indien aan beide zijden software vereist is om toegang te krijgen tot een gedeelde toepassing, is het verlenen van toegang gebaseerd op mechanismen in de software en op de authenticatie van de gebruiker.
  • Twee soorten toegang die bij het delen van toepassingen aan gebruikers op afstand worden verleend, zijn controletoegang en zichttoegang. Deze machtigingen kunnen te allen tijde worden ingetrokken. Het toetsenbord en de muis worden over het algemeen op afstand bediend tijdens een afstandsbedieningssessie. Wanneer aan gebruikers op afstand view access wordt verleend, kunnen zij alleen passief gedeelde inhoud bekijken, maar deze niet controleren of wijzigen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud