Skip to main content

ARP (Address Resolution Protocol)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat betekent ARP?

Het Address Resolution Protocol is een netwerkprotocol dat communicatie mogelijk maakt tussen twee apparaten die zich in verschillende netwerken bevinden.

Waar wordt de Address Resolution Protocol voor gebruikt?

De ARP is nodig voor zogenaamde laag-3-apparaten om het MAC-hardwareadres van een apparaat in een ander netwerk te bepalen op basis van een bekend IP-netwerkadres. Alleen wanneer dit hardware-adres bekend is, kunnen datapakketten via de twee netwerken naar de ontvanger worden gezonden.

Hoe werkt de ARP?

In het Open Oystems Interconnection (OSI)-model van netwerken vindt de IP-adressering plaats op laag 2. De gegevensverbinding wordt tot stand gebracht op laag 3. De IP-adressen op laag 2 worden gebruikt voor de gegevensoverdracht tussen lokale apparaten. Deze apparaten zijn rechtstreeks met elkaar verbonden. Apparaten die zich niet in hetzelfde netwerk bevinden, hebben een 48-bits MAC-hardwareadres nodig dat aan het IP-adres is toegewezen om de verbinding tot stand te brengen.

De gateway, het toegangspunt tot een netwerk, gebruikt de ARP (Address Resolution Protocol) om aan de hand van het van een ander netwerk ontvangen IP-adres het MAC-adres te bepalen van de computer waarnaar de informatie moet worden gezonden. Als het MAC-adres niet is opgeslagen in de Cache, wordt een zogenaamd ARP-verzoekbericht verzonden naar elk apparaat in het lokale netwerk. Als een apparaat in het netwerk de adrestoewijzing heeft opgeslagen, wordt een ARP-antwoordbericht met de toewijzing teruggezonden naar het bronapparaat, zodat de verbinding tot stand kan worden gebracht.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud