Skip to main content

ARPANET

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ARPANET verwijst naar het netwerk dat nu wordt beschouwd als de basis voor het moderne internet.

Geschiedenis

– Gebaseerd op een concept dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1967, werd ARPANET ontwikkeld onder leiding van het Amerikaanse Advanced Research Projects Agency (ARPA).

– In 1969 werd het idee van een computernetwerk werkelijkheid door vier universiteitscomputers met elkaar te verbinden. Het oorspronkelijke doel was te communiceren met en computerhulpbronnen te delen tussen hoofdzakelijk wetenschappelijke gebruikers in de aangesloten instellingen.

– Het netwerk verzond informatie in kleine eenheden, zogenaamde pakketten, die op verschillende manieren konden worden doorgestuurd en op de plaats van bestemming gereconstrueerd.

– De ontwikkeling van de TCP/IP-protocollen in de jaren zeventig maakte een ordelijke uitbreiding van het netwerk mogelijk, dat toen een netwerk van netwerken was geworden.

– In de jaren tachtig werd de netwerkconstructie overgedragen aan een afzonderlijk nieuw militair netwerk, het Defense Data Network, en NSFNet, een netwerk van wetenschappelijke en academische computers dat werd gefinancierd door de National Science Foundation.

Omdat de naam ARPA in 1971 werd veranderd in Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), wordt ARPANET soms aangeduid als DARPANET. (DARPA werd in 1993 teruggebracht tot ARPA en in 1996 opnieuw tot DARPA).


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op