Skip to main content

Artificial Intelligence

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat is Artificial Intelligence (A.I.?)
A.I. probeert gegevens te verwerken en erop te reageren zoals een mens dat zou doen. In het algemeen kan A.I. in drie categorieën worden onderverdeeld – al moet worden gezegd dat er nog steeds onenigheid bestaat over wat de precieze definities zijn, laat staan dat men het erover eens is of ze werkelijk mogelijk zijn.

Welke soorten Artifiele Intelligentie zijn er (in de toekomst)?

    • Narrow Artificial Intelligence: Narrow A.I. wordt gebruikt waar tot nu toe het meeste werk van de mensheid is gedaan. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze gericht op de uitvoering van één enkele taak en zijn de interacties met een enge A.I. beperkt.
    • Algemene A.I.: Algemene A.I. is in staat context te begrijpen en op grond daarvan oordelen te vellen. Na verloop van tijd leert het van ervaring, kan het beslissingen nemen, zelfs in onzekere tijden of zonder voorafgaande gegevens, gebruikt het redenen en is het creatief. Intellectueel gezien functioneren deze computers op dezelfde manier als het menselijk brein.
    • Super A.I.: In de verre toekomst zullen A.I.’s in elk opzicht intellectueel superieur zijn aan mensen. A.I.-robots zouden in staat zijn voor zichzelf te denken, tot bewustzijn te komen en zonder menselijke tussenkomst te werken, eventueel onder leiding van een andere A.I.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud