Skip to main content

Asymmetrische cryptoalgoritmen

Wat zijn Asymmetrische Cryptoalgoritmen?

Asymmetrische cryptoalgoritmen kunnen belangrijke informatie versleutelen en ontsleutelen. Ze hebben een publieke sleutel en een private sleutel. De publieke sleutel wordt de openbare sleutel genoemd. Het moet bekend zijn bij alle personen die informatie naar een bepaald adres moeten zenden. De particuliere sleutel daarentegen is alleen bekend bij de gebruiker, die zijn of haar identiteit kan verifiëren door een PIN-code of wachtwoord voor een account in te voeren. De openbare sleutel versleutelt informatie, terwijl de particuliere sleutel deze ontsleutelt.

Wanneer en waar worden asymmetrische cryptografische algoritmen gebruikt?

Asymmetrische crypto-algoritmen worden overal gebruikt waar belangrijke informatie wordt verzonden die niet toegankelijk mag zijn voor het grote publiek.

Dit is bijvoorbeeld:

  • in de crypto wereld
  • in authenticatie
  • encryptie en de
  • integriteit waarborgen

de zaak. Voor cryptografische protocollen geschiedt de versleuteling met SSH, https, SSL of TLS.

Wat zijn de voor- en nadelen van asymmetrische cryptografische algoritmen?

De methode is zeer veilig en gemakkelijk te hanteren. Een openbare sleutel is altijd geldig, terwijl een particuliere sleutel geheim kan worden gehouden.
Een nadeel kan zijn dat de toetsen relatief lang zijn.
Als een private sleutel verloren gaat of wordt gehackt, bestaat het risico dat onbevoegden zeer gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot gevoelige privégegevens.

Verdere informatie over dit onderwerp is hier te vinden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetrisches_Kryptosystem


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud