Skip to main content

At-Reply

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat betekent At-Reply?

At-Reply is een functie van de korte berichtendienst Twitter. Het maakt het mogelijk rechtstreeks te antwoorden op een tekstbericht van een andere gebruiker. Dit geldt zelfs indien de betrokken gebruiker op Twitter heeft ingesteld dat hij geen rechtstreekse berichten van andere gebruikers wenst te ontvangen.

Info

Het antwoord moet kort zijn en de belangrijkste informatie bevatten, want de maximale lengte van 140 tekens mag niet worden overschreden.

Een belangrijk voordeel is dat niet slechts één, maar meerdere gebruikers via Twitter kunnen worden aangesproken.

SamenstellenAt-Reply of Vermelding

Om een bericht te kunnen identificeren als At-Reply is het zeer belangrijk dat het @-teken voorafgaat aan de gebruikersnaam op Twitter.

Dus de juiste volgorde is:

@gebruikersnaam bericht.
Er is nog een andere antwoordmogelijkheid. Dit is de Vermelding. Hier worden het @ teken en de Twitter gebruikersnaam in het midden van het bericht geplaatst.

In de praktijk ziet dit er als volgt uit:

Bericht @gebruikersnaam Bericht.
Zowel de At-Reply als de Mention worden getoond in de Twitter sidebar van de gebruiker die ze heeft ontvangen. Deze berichten kunnen heel gemakkelijk worden gevonden. Dit geldt vooral als ze opzettelijk worden gezocht.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud