Skip to main content

Attestation Identity Key (AIK)

Wat betekent Attestatie-identiteitssleutel?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

De Attestation Identity Key is een sleutelpaar dat bestaat uit een privaat en een publiek deel en wordt gebruikt om de betrouwbaarheid tegenover derden te certificeren. De afkorting is AIK. Alleen het openbare gedeelte wordt aan derden doorgegeven.

Hoe wordt de Attestation Identity Key gegenereerd?

De AIK kan worden gegenereerd door een chip die zich in de computer bevindt en Trusted Platform Module (TIP) wordt genoemd. Deze chip is in staat basisbeveiligingsfuncties aan de computer toe te voegen. Bovendien speelt de bekrachtigingssleutel, afgekort EK, een belangrijke rol bij het genereren van de attestatie-identiteitssleutel.
De AIK staat niet toe dat conclusies worden getrokken over de Endorsement Key.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van de Attestation Identity Key (AIK) en de Endorsement Key (EK)?

Delengte van AIK is op unieke wijze bepaald en bedraagt 2048 bits. De bekrachtigingssleutel is eveneens uniek en kan niet worden gebruikt om de integriteit van een platform te authenticeren.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud