Skip to main content

Average Revenue per User

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ondernemingen moeten regelmatig de rentabiliteit van hun acties nagaan om zo nodig tijdig tegenmaatregelen te kunnen nemen. Een belangrijke indicator voor de winstgevendheid is de Average Revenue per User.

Wat betekent Average Revenue per User?

Average Revenue Per User, afgekort ARPU, is een bedrijfsratio die wordt vertaald als“gemiddelde opbrengst per gebruiker“. Dit kengetal geeft de gemiddelde waarde van een klant voor een onderneming aan. Het ARPU-sleutelgetal wordt meestal gebruikt door bedrijven in de mobiele telefoonindustrie, betaaltelevisie en streamingdiensten. Om vergelijkbare waarden te verkrijgen, worden de gemiddelde inkomsten per gebruiker bepaald voor een bepaalde tijdsperiode, bijvoorbeeld een maand of een jaar. De waarde is een maatstaf voor de winstgevendheid van een onderneming.

Berekening van de ARPU

Voordat de ARPU kan worden berekend, moet eerst de periode voor de berekening worden vastgesteld. Gewoonlijk wordt de berekening gemaakt voor een maand of een kwartaal. De waarde wordt bepaald door de totale inkomsten van de onderneming in de betrokken periode te delen door het totale aantal klanten in die periode.

De formule is:

Totale inkomsten / Totaal aantal klanten = ARPU

Bij de berekening wordt gewoonlijk alleen rekening gehouden met de klanten die regelmatig gebruik maken van de diensten van de onderneming of die gebruik maken van de diensten in de vorm van een abonnement, bijvoorbeeld in het geval van streamingdiensten.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud