Skip to main content

.biz (Shop)

De afkorting .biz (Shop) staat voor commerciële aanbiedingen op het web. Meer bepaald is .biz het einde van een topleveldomein. Wat is een topniveaudomein? Een topleveldomein (TLD) bevindt zich op het hoogste niveau van de hiërarchische ordening in het domeinnaamsysteem (DNS) op het internet. Het DNS is vergelijkbaar met...

B2B-Marketing

Met B2B-Marketing wordt gebruikt om een marketingrelatie tussen ondernemingen of organisaties te beschrijven. In deze context is marketing de focus van alle inspanningen die verband houden met producten en diensten die door een bedrijf aan een ander bedrijf worden verkocht. B2B-Marketing in detail Business to business marketing volgt dezelfde...

Backdoor

A Backdoor is een alternatieve toegang tot een softwareproduct die alle veiligheidsmaatregelen omzeilt. Deze toegang kan heimelijk of opzettelijk worden verkregen. Alternatieve toegang De term Backdoor is van Engelse oorsprong en betekent zoiets als achterdeur. In de IT-sector verwijst Backdoor naar een alternatieve toegangsmethode tot hardware- of softwaresystemen die...

Backseat Consumer

Wat is een Backseat Consumer? Met Backseat Consumer bedoelen we meestal kinderen die het winkelgedrag van hun ouders beïnvloeden. In veel gezinnen beïnvloeden kinderen de consumptiebeslissingen van hun ouders. Dit is niet beperkt tot producten en diensten die specifiek voor kinderen bestemd zijn, maar omvat ook de consumptie door...

Backup

Wat betekent Backup? Wij slaan onze gegevens op in mobiele telefoons en notebooks, op sticks, flashgeheugen, harde schijven en SD-kaarten. Deze gegevens kunnen op elk moment verloren gaan door defecte hardware of diefstal. Tenzij we een betrouwbare gegevensback-up hebben gemaakt, een Backup. Wat moet er gebackuped worden? Gescande contracten,...

Baidu

Wat is Baidu? Baidu is de belangrijkste zoekmachine in China. De zoekresultaten zijn uitsluitend in het Chinees. De zoekmachine wordt beheerd door het gelijknamige bedrijf Baidu. De zoekmachine is beschikbaar op www.baidu.com. Welke functies biedt de zoekmachine? Naast de zoekfunctie biedt de belangrijkste zoekmachine uit het Midden-Koninkrijk ook een...

Balsamiq

Wat is Balsamiq? Balsamiq is een mock-up software die het bouwen van een website zeer eenvoudig maakt. De gebruiker heeft een wireframe tot zijn beschikking, waarmee hij zijn website kan vullen met elementen uit een gereedschapskist – gewoon door te slepen of met behulp van een toetsencombinatie. Op die...

Beacon

Of het nu gaat om Bluetooth-transmitter, telpixel of statusbericht, de term Beacon wordt op vele gebieden gebruikt. Wat is een Beacon? De term Beacon werd oorspronkelijk gebruikt om radiobakens aan te duiden die werden gebruikt als navigatiehulpmiddelen in de scheep- en luchtvaart. De radiogolven die door de Beacons worden...

Behavior Driven Development

Wat betekent Behavior Driven Development? Bij softwareontwikkeling is Behavior Driven Development (BDD) een agile softwareontwikkelingsproces dat de samenwerking tussen ontwikkelaars, kwaliteitsborgers en niet-technische of zakelijke deelnemers aan een softwareproject bevordert. BDD moedigt teams aan om gesprekken en concrete voorbeelden te gebruiken om een gemeenschappelijk begrip te formuleren van hoe...

Behavioral E-Mail Marketing

Behavioral E-Mail Marketing is, in tegenstelling tot conventionele marketing per post, gebaseerd op concreet gedrag van de klant, zoals nieuwe inschrijvingen of het klikken op afzonderlijke producten. Voorwaarde is dus dat zoveel mogelijk klantgegevens worden verzameld. Dit gebeurt gedeeltelijk door tracking. Hoe kan Behavioral E-Mail Marketing worden gebruikt? Elke...

Behavioral Pricing

Als iemand een hogere prijs dan anderen moet betalen voor de nieuwste iPhone omdat hij de Apple advertentie op Facebook heeft geliked of op Twitter heeft geschreven hoe geweldig hij het toestel vindt, dan heet dat Behavioral Pricing Wat is Behavioral Pricing? Behavioral Pricing verwijst naar de prijszetting van...

Behavioral Targeting

Elke internetgebruiker laat tijdens het surfen sporen achter die zijn of haar interesses onthullen. Op Behavioral Targeting individueel surfgedrag wordt geanalyseerd met het oog op gerichte reclamemaatregelen. Wat is Behavioral Targeting? Behavioral Targeting verwijst naar het richten van reclamemaatregelen op basis van gebruikersgedrag op het internet. Als een gebruiker...

Beheerder

Wat is een beheerder? Een beheerder is een persoon die met ruime bevoegdheden toezicht houdt op IT-diensten. Database beheerder Deze beheerdersrol voor het technisch onderhoud van databanken omvat de volgende taken: Installatie Configuratie Database ontwerp Capaciteitsplanning Migratie Toezicht op de prestaties Beveiliging Problemen oplossen Backup Gegevensherstel Forum beheerder Personen...

Below the Fold

“Below the Fold” beschrijft het gedeelte van een webpagina dat pas zichtbaar wordt na scrollen. Een veelgehoorde wijsheid over digitale marketing is dat “Above the Fold” trekt meer aandacht en heeft dus meer waarde dan “Below the Fold”. Deze terminologie gaat ver terug. We hebben het over gedrukte journalistiek....

Below the line Marketing

Marketingactiviteiten kunnen gericht, algemeen of gecombineerd zijn. Een subtiele marketingstrategie is de .Below the line Marketing Wat betekent Below the line Marketing? Below the Line Marketing, afgekort BTL in het Duits “Marketing unter der Linie” verwijst naar zeer specifieke, memorabele en directe reclamemaatregelen die gericht zijn op specifieke consumentengroepen...

Benchmark

Wat betekent Benchmark? Benchmark betekent vergelijkende benchmark, Benchmarkde vergelijkende analyse op basis van vastgestelde criteria. Bij bedrijfsanalyses spelen Benchmark’s een belangrijke rol: bedrijven vergelijken zichzelf met concurrenten in diverse categorieën en bepalen op basis daarvan waar er behoefte is aan optimalisatie. Het is van belang dat deze vergelijkingscriteria zinvol...

Beta Testing

Bij softwareontwikkeling is beta-testen de tweede fase van het testen van software, waarbij een steekproef van de doelgroep het product uitprobeert. Beta is de tweede letter van het Griekse alfabet. Oorspronkelijk betekende de term alfatests de eerste fase van het testen in een softwareontwikkelingsproces. De eerste fase omvat eenheidstests,...

Betalen per Lead (PPL)

Wat is betalen per lead? Binnen diverse affiliate programma’s bestaan er verschillende vergoedingssystemen. Een van deze systemen heet Pay per Lead (PPL). Dit compensatiesysteem vereist een gekwalificeerde contactpersoon. In het algemeen gaat het er niet alleen om dat een bezoeker, prospect, lezer of andere gebruiker op een link klikt...

BIA

Wat betekent Business Impact Analyse? De BIA is een systematisch proces voor het vaststellen en beoordelen van het potentiële effect van een verstoring van kritieke bedrijfsactiviteiten als gevolg van een ramp, ongeval of noodsituatie. Een BIA is een essentieel onderdeel van het bedrijfscontinuïteitsplan van een onderneming. Het omvat een...

BIENE-prijs

Wat is de BIENE Award? De BIENE Award is een prijs die in de jaren 2003 tot 2010 werd uitgereikt en een eerbetoon was aan het beste drempelvrije online-aanbod. BIENE staat voor Barrièrevrij Internet opent nieuwe inzichten. Initiatiefnemers waren Aktion Mensch en de Stichting voor Digitale Kansen. Wat werd...

Big Daddy Update

Bij de meeste updates brengt Google wijzigingen aan in het algoritme van zijn zoekmachine om de prestaties te verbeteren. De Big Daddy Update uit 2005 diende een ander doel. Wat is de Big Daddy Update? De Big Daddy Update was een update van de Google infrastructuur die eind 2005...

Big Data

Big Data in onlinemarketing verwijst naar gegevensreeksen die zo complex zijn dat conventionele software en hardware niet langer bruikbaar zijn voor gegevensverwerking. Dit betekent dat Big Data in wezen een neutrale term is, aangezien hij ook betrekking heeft op onschadelijke hoeveelheden gegevens die kunnen worden waargenomen in onderzoeks- of...

BigQuery (Analytics)

BigQuery Analytics is een programma dat wordt gebruikt voor de snelle en interactieve analyse van zeer grote gegevensreeksen. De gegevensreeksen kunnen tot een miljard regels tellen. Doordat gebruik wordt gemaakt van de gedistribueerde Cloud opslaginfrastructuur van Google, kan de gegevensverwerking aanzienlijk worden versneld. Daardoor is een volledige gegevensanalyse meestal...

Billboard Ad

Wat betekent Billboard Ad? Billboard Ad is een doeltreffend reclamemedium dat online en offline wordt gebruikt. Offline wordt het gekenmerkt door grote affiches die op zichtbare plaatsen worden aangebracht en zeer snel worden opgemerkt. Online Billboard Adds zijn ook zeer groot, zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op...

Billing Insert

Wat betekent Billing Insert? Billing Insert is een reclamedrager die aan een factuur wordt gehecht. Dit kan online of offline gebeuren. Het belangrijkste doel van deze maatregel is de aandacht van de klant, die reeds een product heeft gekocht of een dienst heeft gebruikt, te vestigen op verdere aanbiedingen...

Bing

Wat is Bing? Bing (www.bing.com) is de opvolger van de zoekmachine “Live Search”, die werd beheerd door Microsoft. Sinds de marktintroductie van Bing (zoekmachine) in 2009 probeert Microsoft zich te doen gelden tegenover zijn concurrent Google en meer gewicht in de schaal te leggen in de zoekmachinebranche, maar is...

Bing Ads

Wat is de Bing Ads Editor? De Bing Ads Editor is een gratis tool van het bedrijf Microsoft waarmee Bing Ads kan worden gemaakt en beheerd. Het kan ook worden gebruikt om andere reclamemaatregelen te implementeren, zoals Google AdWords of Yahoo Advertising. Bing Ads Editor – Account aanmaken –...

Bingbot

De databanken van de internet-zoekmachines moeten voortdurend worden bijgewerkt en aangevuld met nieuwe webpagina’s. Deze taak wordt uitgevoerd door crawlers zoals de Bingbot van Microsoft. Wat is een Bingbot? De Bingbot is een webcrawler die door Microsoft is ontwikkeld en sinds oktober 2010 actief is. Na een testfase van...

Binnen dader

Wat is een binnendringer? Cybercriminelen staan meestal in het middelpunt van de belangstelling wanneer bedrijven investeren in hun IT-beveiliging. De aanvallers hoeven echter niet per se van buitenaf te komen. Interne daders zijn aanvallers die hun aanvallen binnen een bedrijf uitvoeren. Deze mensen hebben al in het bedrijf gezeten,...

Biometrie

Ieder mens heeft bepaalde biologische kenmerken die hem of haar tot een uniek individu maken. Biometrie houdt zich bezig met deze kenmerken en maakt ze bruikbaar voor beveiligingstoepassingen. Wat betekent biometrie? Biometrie is een onafhankelijke wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het meten en analyseren van biologische kenmerken van...

Bit – Binair cijfer

Alle digitale technologie – van rekenmachines tot autonome voertuigen en televisiesatellieten – is gebaseerd op het bit – binair cijfer. Wat is een Bit – Binaire Cijfer? Een bit – binair cijfer – is de kleinste eenheid van informatie in de informatietechnologie en de basis voor digitale technologie. Binaire...

Bit.ly

Internet links zijn lang. Ze zijn vaak te lang, vooral voor Twitter, omdat ze te veel van de voor een bericht beschikbare tekens in beslag nemen. Met een zogenaamde URL-verkorter zoals https://bitly.com/ kunnen links aanzienlijk worden verkort. Wat is Bit.ly? Bit.ly of Bitly is een online dienst om internetlinks...

Bitcoin

Bitcoin is een digitale munteenheid (ook Kryptowährung genoemd) die niet wordt ondersteund door de centrale bank of de regering van een land. Bitcoin s kunnen worden verhandeld voor goederen of diensten met leveranciers die Bitcoins als betaling aanvaarden. Hoe werkt het muntsysteem Bitcoin? BC-to-BC-transacties worden uitgevoerd door het digitaal...

Blackbox-Test

Alvorens voor gebruik te worden vrijgegeven, moet software worden getest op fouten en functionaliteit. Softwareontwikkelaars beschikken over verschillende testmethoden voor het testen van software. Een bekende test is de Blackbox-Test. Wat is een Blackbox-Test? Een Blackbox-Test, ook wel gedragstest genoemd, is een testmethode voor software waarbij de tester de...

Blacklisting

Iedereen kent ze en wordt er bijna dagelijks mee geconfronteerd: ongewenste reclamemails (spam) of reclametelefoontjes. Door middel van Blacklisting kunnen deze alledaagse ergernissen worden beteugeld. Wat betekent Blacklisting? Blacklisting verwijst in het algemeen naar de opname van een persoon of bepaalde zaken zoals telefoonnummers of e-mailadressen in een zogenaamde...

Blended Interaction

Wat betekent Blended Interaction? Met Blended Interaction bedoelen we interactie in fysieke omgevingen, zoals vergaderzalen, ontwerpstudio’s of bibliotheken die zijn verrijkt met nieuwe UI-technologieën. Combineer de kracht van digitale producten met natuurlijke werkwijzen en stijlen en je krijgt Blended Interaction. De definitie Blended Interaction combineert de verdiensten van fysieke...

Blind Carbon Copy

Blind Carbon Copy – de blinde kopie (BCC) is een functie die in de meeste e-mailprogramma’s beschikbaar is en waarmee de afzender een e-mail kan doorsturen naar één of meer personen. In tegenstelling tot een gewone kopie wordt een Blind Carbon Copy (BCC) als blind beschouwd, omdat deze kopie...

Blind Network

Wat betekent Blind Network? Een Blind Network is een advertentienetwerk dat een adverteerder of organisatie geen informatie geeft over waar hun advertenties terecht zullen komen. In de meeste gevallen wordt het geassocieerd met de pay-per-click (PPC) methode. Hoe werkt Blind Network? Een van de bekendste voorbeelden van een blind...

Blinding

In cryptografie Blinding een techniek waarmee een agent een dienst kan verlenen aan een Client in gecodeerde vorm (d.w.z. een functie voor hem kan berekenen) zonder de werkelijke invoer of de werkelijke uitvoer te kennen. Blinding technieken omvatten ook toepassingen om aanvallen op encryptieapparatuur te voorkomen. Ook van belang...

Blockchain

Wat betekent Blockchain? De term Blockchain wordt vaak gebruikt in verband met de Kryptowährung Bitcoin . De Blockchain is een gecentraliseerde databank die een lijst bijhoudt van alle transacties. Een Blockchain wordt vaak vergeleken met een stalen ketting. De vergelijking met een stalen ketting is gebaseerd op het feit...

Blockchiffre

Wat is Blockchiffre? Blockchiffre is een encryptiemethode die ook bekend staat als Clock Cipher. Het doel van deze methode is een klare tekst te presenteren als een cijfertekst of een sleuteltekstblok, zodat alleen mensen die de juiste sleutel kennen deze kunnen lezen. Blockchiffre – Onuitwisbare tekst wordt gecodeerd in...

BlockRank

BlockRank is een methode die in 2003 door Google werd gelanceerd en ook door tal van andere zoekmachines wordt gebruikt. Het heeft een algoritme dat de rangschikking van webpagina’s snel en betrouwbaar kan bepalen. Analyse van volledige blokken webpagina’s – niet langer individuele links Nieuw is dat de PageRanking...

Blogroll

Wat betekent Blogroll? Een Blogroll is een verzameling links die zich op een weblog bevindt en bedoeld is om naar andere weblogs te verwijzen. Dit zijn meestal de blogs die de exploitant graag leest of waarover hij zich informeert. Wanneer een bezoeker op een link klikt, wordt hij of...

Bluesnarfing

Wat betekent Bluesnarfing? Bluesnarfing is de naam voor een hackingaanval waarbij informatie wordt gestolen via een Bluetooth verbinding. Snarfing verwijst in het algemeen naar het buitmaken van bestanden of documenten zonder toestemming van de eigenaar. Hoe werkt Bluesnarfing? Met Bluesnarfing maken hackers misbruik van een kwetsbaarheid in het Object...

Bluetooth

Wat betekent Bluetooth? De term Bluetooth verwijst naar een netwerktechnologie die is ontwikkeld door een werkgroep van het Amerikaanse Institute of Electrical and Electronics Engineers. De netwerktechnologie wordt gebruikt bij de verbindingsloze of verbindingsgeoriënteerde overdracht van gegevens tussen verschillende digitale eindtoestellen, zoals smartphones of digitale camera’s. Het belangrijkste doel...

Boilerplate

Veel tekstgedeelten worden in verschillende documenten herhaald. Deze teksten, bekend als Boilerplate worden steeds weer opnieuw gebruikt. Wat is een Boilerplate? Een Boilerplate, in het Duits “Kesselplatte”, is de naam die wordt gegeven aan teksten die zonder noemenswaardige wijzigingen steeds opnieuw kunnen worden gebruikt in nieuwe contexten of toepassingen....

Bold

De term Bold verwijst naar vetgedrukte letters. Uitgevers gebruiken dit bovengemiddelde lettergewicht om afzonderlijke woorden en passages in een tekst te benadrukken. Bij het ontwerpen van websites kan dit vetgedrukte lettertype worden gebruikt door middel van een HTML-commando. Bold : Belang in online marketing Leesbaarheid is een belangrijk kwaliteitskenmerk...

Booleaanse Operators

Bij het zoeken in databanken of met de zoekmachine Google kunnen de zoekresultaten worden ingeperkt met eenvoudige, zogenaamde Booleaanse Operatoren. Wat zijn Boolean Operators? Booleaanse Operators zijn logische Operators die in de wiskunde en computerwetenschappen worden gebruikt om verklaringen logisch met elkaar te verbinden en als voegwoorden om twee...

Boomerang for Gmail

Met Boomerang for Gmail kunt u bepalen wanneer u e-mailberichten verzendt en ontvangt. Wat doet Boomerang for Gmail precies? Stuur later maar een e-mail: Met Boomerang kunnen gebruikers nu een e-mail schrijven en plannen dat die automatisch op het juiste moment wordt verzonden. Organiseer de follow-up: Gebruikers kunnen ervoor...

Bootstrap

Bootstrap ->(https://getbootstrap.com/) is een gratis open source framework voor mobiele website ontwikkeling in de front-end. De volledige code wordt uitgevoerd in de browser van de gebruiker. Bij back-end ontwikkeling daarentegen wordt de code die overeenstemt met het verzoek op een server uitgevoerd en wordt het resultaat naar de gebruiker...

Bounce Rate

De Bounce Rate of bouncepercentage van een website geeft het percentage websitebezoeken aan waarbij slechts één webpagina werd opgeroepen en deze weer werd verlaten zonder op een andere link te klikken of een actie uit te voeren (bijvoorbeeld downloaden, een formulier indienen). Korte bezoeken van 5 tot 10 seconden...

Bourbon Update

Duplicate inhoud en gekochte links zijn niet aanvaardbaar voor Google. Met de Bourbon Update introduceerde Google daarom in 2005 een nieuwe update om de zoekresultaten van zijn zoekmachine te verbeteren. Wat is de Bourbon Update? De Bourbon Update is een update van het zoekmachine-algoritme die op 20 mei 2005...

Boven de vouw

Zoals waarschijnlijk de meeste mensen weten, komt de term “Above the Fold” uit de wereld van de prentkunst. Het verwijst naar de bovenste helft van de voorpagina van de krant waar het topverhaal meestal wordt geplaatst. Het idee erachter is dat het verhaal dat de bovenkant van de voorpagina...

Brain-Computer Interface (BCI)

Wat is Brain-Computer Interface (BCI)? Een Brain-Computer Interface (BCI) is een technologie die communicatie mogelijk maakt tussen de hersenen van een mens of dier en een externe technologie. Deze term verwijst ofwel naar interfaces die signalen van de hersenen doorgeven aan externe hardware, ofwel naar technologieën die signalen naar...

Brand Asset Valuator

De Brand Asset Valuator (BAV) is een metriek voor het meten van de merkwaarde van een bedrijf. Brand Asset Valuator is ontwikkeld door een bureau genaamd“Young and Rubicam“. BAV meet een merk vanuit 2 standpunten: Merkvitaliteit, die verwijst naar het huidige en toekomstige groeipotentieel van een merk. Merkstatus, die...

Brand Awareness

Brand Awareness Merkbekendheid is een belangrijke voorwaarde voor zakelijk succes. Hoe bekender een merk is, hoe groter zijn verkooppotentieel. Merkbekendheid zegt echter niets over het oordeel van de consument. Brede bekendheid kan ook het gevolg zijn van negatieve krantenkoppen zoals schandalen. De merken die vaak voorkomen in de eerste...

Brand Bidding

Merknamen worden door gebruikers van zoekmachines vaak gebruikt als zoektermen bij het zoeken naar specifieke producten. Bedrijven en filialen maken hier misbruik van om deze gebruikers via Brand Bidding naar hun websites te leiden. Wat betekent Brand Bidding? Brand Bidding is een term uit zoekmachine adverteren (SEA) en betekent...

Brand Equity

Wat is Brand Equity? Brand Equity Verwijst naar de waarde die een bedrijf genereert uit een product met een herkenbare naam in vergelijking met een generiek equivalent. Bedrijven kunnen Brand Equity voor hun producten creëren door de producten gedenkwaardig, gemakkelijk herkenbaar en superieur in termen van kwaliteit en betrouwbaarheid...

Brand Experience

Brand Experience beschrijft het geheel van componenten waaruit de perceptie van een merk voor de consument bestaat. Deze perceptie wordt omschreven als het cumulatieve effect van meerdere aanrakingspunten in de loop van de interactie van een klant met een merk. Wat is Brand Experience? De vorming van een Brand...

Brand Management

Wat betekent Brand Management? Brand Management In marketing is merkmanagement de analyse en planning van hoe een merk op de markt wordt waargenomen. Het betekent dat de kernwaarde van een bepaald merk wordt geïdentificeerd en dat die kernwaarde wordt weerspiegeld aan de beoogde klanten. Doel Het doel is de...

Brand Parity

Wat betekent Brand Parity? Brand Parity betekent gelijkheid van merken: de consumenten beschouwen de producten van een productcategorie als onderling verwisselbaar. De afzonderlijke artikelen hebben geen unieke verkoopargumenten. In een bekende Brand Parity -studie uit 2009 in opdracht van BBDO Consulting stelden de onderzoekers vast dat de consumenten op...

Brandalism

Wat betekent Brandalism? De term Brandalism is een neologisme dat is samengesteld uit de woorden brand en vandalisme. Het is gebaseerd op de kritiek van activisten dat commerciële reclame de openbare ruimte steeds meer domineert. Hoe is Brandalism als beweging ontstaan? Tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen bundelden...

Brandscape

Een Brandscape omvat het gamma van alle op de markt aanwezige merken (of een subsegment daarvan). Oorsprong De antropoloog John Sherry bedacht de term als een Engels neologisme (neologisme) uit de termen merk en landschap. Volgens Sherry waren merken in het Amerika van de 20e eeuw zo alomtegenwoordig dat...

Branduct

Wat is Branduct? De term Branduct is een neologisme dat is samengesteld uit de twee woorden merk en product. Het gaat om merknamen die staan voor een hele productcategorie. Hoe ontstaat een Branduct? In vele gevallen is dit verschijnsel gebaseerd op het feit dat de fabrikanten pioniers zijn geweest...

Breadcrumb

Hoe gemakkelijker en intuïtiever bezoekers door een website kunnen navigeren, hoe beter de gebruikerservaring. De Breadcrumb navigatie maakt het voor bezoekers gemakkelijker om hun weg te vinden. Wat betekent Breadcrumb in webdesign? Een Breadcrumb, in het Duits “Brotkrümel” maakt deel uit van een afzonderlijke, secundaire Website navigatiegenaamd Breadcrumbnavigatie. Het...

Bridge Page

A Bridge PageEen bridge page, ook wel doorway page, satellite page, entry page, preliminary page of gateway page genoemd, is een voor zoekmachines geoptimaliseerde website of pagina met de functie verkeer naar een specifieke webaanwezigheid te leiden. De klassieke brugpagina’s zijn verouderd en worden bestraft door zoekmachines. Succesvolle bridgepagina’s...

Bring Your Own Device (BYOD)

Bring Your Own Device verwijst naar werknemers die hun eigen computerapparatuur (bv. smartphones, laptops en tablets) meebrengen om mee te werken en te gebruiken in aanvulling op of in plaats van de apparatuur die het bedrijf ter beschikking stelt. Wat betekent “breng je eigen apparaat mee”? De verspreiding van...

Broken Access Control

Wat betekent Broken Access Control? Broken Access Control is de naam voor een beveiligingslek in de toegangscontrole van webtoepassingen. Deze kwetsbaarheden behoren tot de meest voorkomende problemen in webapplicaties, die regelmatig door het OWASP (Open Web Application Security Project) worden geïnventariseerd. Een probleem, Broken Access Control, doet zich vaak...

Broken Authentication

Wat betekent Broken Authentication? Broken Authenticationis een verzamelnaam voor verschillende kwetsbaarheden en veiligheidslekken die worden veroorzaakt door een gebrekkige implementatie van de authenticatie en het sessiebeheer van een website. De oorzaak van de problemen is vaak de onjuiste implementatie van toegangscontroles door de webontwikkelaar. In veel gevallen worden Broken...

Broken Link

A Broken Linkook wel een dode link genoemd, is een link die naar een onbereikbare bestemming wijst. Wanneer de link wordt geopend, verschijnt gewoonlijk een foutmelding. Hoe kunnen Broken Link’s worden gevonden? Gebruik bijvoorbeeld de gratis Dead Link Checker om dode links op uw website op te sporen. U...

Broken Linkgebouw

Niet-functionerende links zijn hinderlijk voor internetgebruikers. Broken Link building gebruikt deze links in het voordeel van uw eigen website. Wat betekent Broken Linkbuilding? Broken Link gebouw is een sectie van de Zoekmachine optimalisatie. Hier wordt gezocht naar gebroken links op andere websites om ze te gebruiken voor linkbuilding op...

Browser Caching

Browser Caching is een techniek waarbij een deel van de onlangs bezochte webpagina’s tijdelijk in het cachegeheugen van de browser Cache wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen webpagina’s sneller worden geladen wanneer de gebruiker ze opnieuw bezoekt. Welke delen van een website kunnen worden opgeslagen in de browser Cache? Browsers slaan...

BrowseRank

Zoekmachines zoals Google of Bing gebruiken verschillende criteria om te evalueren hoe belangrijk en waardevol een website is voor bezoekers. Microsoft’sBrowseRank is een van deze evaluatiecriteria. Wat is de BrowseRank? De BrowseRank is een algoritme dat in de tweede helft van de jaren 2000 door Microsoft-China werd ontwikkeld om...

Brute Force Attack

Wat betekent Brute Force Attack? Wachtwoorden en gebruikersnamen beschermen bankrekeningen, PayPal-rekeningen en sociale-mediarekeningen tegen ongeoorloofde toegang. Een oude, maar nog steeds veelgebruikte methode door hackers om deze toegangsgegevens te verkrijgen is Brute Force Attack. Wat is een Brute Force Attacke? Een Brute Force Attack is een van de trial-and-error...

BSI Kritischheidsverordening

Voor wie is de verordening inzake kriticiteit van BSI bedoeld? De verordening inzake kritieke infrastructuur van het BSI is gericht tot exploitanten van kritieke infrastructuur (KRITIS). KRITIS -exploitanten zijn bedrijven en instellingen die aan het grote publiek moeten leveren op het gebied van energie en particuliere en overheidsdiensten en...

Buffer Overflow

Wat betekent Buffer Overflow? Een zogenaamde Buffer Overflow of stack overflow is een fout in de programmering. Programmeerfout Onder bepaalde omstandigheden leidt deze programmeerfout ertoe dat de buffer van een computer overloopt met gegevens. Concreet betekent dit dat gegevens niet worden opgeslagen in de daarvoor bestemde buffer, maar ook...

Bulk Mail

Wat is Bulk Mail? Bulk Mail , in de oorspronkelijke betekenis van het woord massapost, verwijst naar de massamailing van documenten met dezelfde inhoud aan een groot aantal niet-gespecificeerde ontvangers, bijvoorbeeld in een postcodegebied. Analoog worden e-mails Bulk Mails genoemd, die naar een grote groep ontvangers worden gestuurd met...

Burn-Down-Chart

Wat betekent Burn-Down-Chart? Een Burn-Down-Chart toont de resterende werklast in verhouding tot de resterende tijd in verband met een lopend project. De resterende hoeveelheid werk wordt weergegeven op een verticale as, terwijl de tijd die sinds de start van het project is verstreken horizontaal op de grafiek wordt geplaatst,...

Business Angel

De term Business Angel verwijst naar een investeerder die in de beginfase een belang neemt in een start-up. Hij voorziet de oprichters van het nodige startkapitaal. Hij brengt ook zakelijke know-how in het bedrijf en gebruikt zijn netwerken. Dankzij deze netwerken kunnen startende bedrijven contacten leggen met potentiële zakenpartners...

Business Continuity Management

Wat is Business Continuity Management? Business Continuity Management (BCM) beschrijft een Kunstkader voor het bepalen van het risico dat een organisatie wordt blootgesteld aan interne en externe bedreigingen. BCM heeft tot doel de organisatie in staat te stellen doeltreffend te reageren op bedreigingen en risico’s, zoals natuurrampen of gegevensinbreuken,...

Business Directory

In termen van digitale marketing, een Business Directory (bedrijvengids) is een online lijst van bedrijven. De lijsten bevatten informatie over specifieke bedrijven, zoals naam, adres, contactinformatie, verenigingen, en aangeboden diensten en producten. Deze bedrijven worden gewoonlijk ingedeeld naar plaats, activiteit of grootte. Voordelen van de Business Directory Het is...

Business Model Canvas

Wat is de Business Model Canvas? De Business Model Canvas is een methode om complexe bedrijfsmodellen te ontwikkelen of te herzien op basis van de belangrijkste sleutelfactoren. Deze methode werd ontwikkeld door de Zwitserse ondernemer Alexander Osterwalder. Op basis van dit basisidee zijn sindsdien verschillende varianten van het Model...

Buyer Value Segmentation

Elke koper heeft een andere waarde voor een bedrijf. Buyer Value Segmentation maakt deze verschillen bruikbaar voor een individuele kopersbenadering. Wat betekent Buyer Value Segmentation? Buyer Value Segmentation , in het Duits “Käuferwertsegmentierung”, verwijst naar de differentiatie van afnemers op basis van een waardesysteem waarbij aan elke afnemer een...

Buzz Marketing

Wat is Buzz Marketing? Buzz Marketing is een marketingtechniek die ook“mond-tot-mondreclame” kan worden genoemd. Het doel van Buzz Marketing is om gesprekken tussen mensen over een merk of product op gang te brengen. Deze marketingtechniek is gebaseerd op het vertrouwen van de consument in een product of dienst. 5...

BVDW

Wat betekent BVDW? De afkorting BVDW staat voor Bundesverband Digitale Wirtschaft. Deze organisatie vertegenwoordigt de belangen van meer dan 650 leden uit verschillende segmenten zoals e-commerce, online marketing en sociale media. De vereniging, die in 1995 is opgericht, heeft haar zetel in Berlijn. Welke functies vervult de BVDW? De...

Byte

A Byte is een digitale informatie-eenheid bestaande uit acht bits. De bits van een Bytes vormen dus de cijfers van een binair getal van 8 cijfers. Wat is een Byte? Oorspronkelijk was Byte het aantal bits dat werd gebruikt om één enkel tekstteken in een computer te coderen. Om...