Skip to main content

Beveiligingsmisconfiguratie

Verkeerde configuratie van de beveiliging wordt gedefinieerd als het niet implementeren van alle beveiligingscontroles voor een server of webapplicatie, of het implementeren van beveiligingscontroles maar met gebreken of onvolledig. Wat een bedrijf als een veilige omgeving beschouwt, vertoont in werkelijkheid gevaarlijke leemten of tekortkomingen die het bedrijf en de gebruikers van een app of software in gevaar brengen.

Wat zijn de gevaren?

Onjuiste configuratie van de server of webapplicatie kan tot verschillende fouten leiden:
  • Debuggen ingeschakeld.
  • Onjuiste toegangspermissies.
  • Gebruik van standaardaccounts of -wachtwoorden.
  • Setup / configuratie pagina’s ingeschakeld.

Deze fouten kunnen ertoe leiden dat alle gebruikersgegevens worden gestolen of na verloop van tijd langzaam worden gewijzigd.

De huidige beveiligingsnormen voor apps en software zijn vaak niet bevorderlijk voor de veiligheid van gebruikers en hun gegevens. Integendeel, programmeurs moeten gerichte beveiligingsmaatregelen treffen om te voorkomen dat zij toegang krijgen tot particuliere of vertrouwelijke bronnen.

Hoe kan een verkeerde veiligheidsconfiguratie worden vermeden?

Het principe van compartimentering is een belangrijke stap: standaard is alles uitgeschakeld.

  • Schakel beheerinterfaces uit.
  • Debuggen uitschakelen.
  • Het gebruik van standaard accounts / wachtwoorden uitschakelen.
  • Configureer de server om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen.
  • Voer regelmatig controles uit om toekomstige misconfiguraties of ontbrekende patches vroegtijdig op te sporen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud