Skip to main content

B2B-Marketing

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Met B2B-Marketing wordt gebruikt om een marketingrelatie tussen ondernemingen of organisaties te beschrijven. In deze context is marketing de focus van alle inspanningen die verband houden met producten en diensten die door een bedrijf aan een ander bedrijf worden verkocht.

B2B-Marketing in detail

Business to business marketing volgt dezelfde regels als de klassieke business to consumer marketing. Er zijn echter ook enkele speciale kenmerken. Zo besluiten individuele consumenten in veel gevallen om een bepaald product of een bepaalde dienst te kopen op basis van emotionaliteit, populariteit of een goed uitgevoerde reclamecampagne van een merk. Ondernemingen differentiëren zich echter vooral op basis van rationele en prijscriteria. Daarom moet B2B-Marketing zich op deze bijzondere omstandigheden richten om zakelijke klanten te kunnen bedienen.

Kleinere doelgroep

Business-to-business marketing wordt gekenmerkt door een kleinere doelgroep, waardoor bij deze vorm van marketing in veel gevallen persoonlijke contacten nodig zijn. Deze contacten bieden echter vaak ook de kans om een samenwerking op lange termijn tot stand te brengen. Ook de goederen en diensten die tussen ondernemingen of organisaties worden uitgewisseld, behoeven nadere toelichting, omdat zij vaak worden gekenmerkt door bedrijfstakspecifieke eigenaardigheden. Bovendien verloopt de communicatie tegenwoordig steeds meer via de sociale media. Bijzonder populair zijn platforms zoals:

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op