Skip to main content

Backdoor

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>A Backdoor is een alternatieve toegang tot een softwareproduct die alle veiligheidsmaatregelen omzeilt. Deze toegang kan heimelijk of opzettelijk worden verkregen.

Alternatieve toegang

De term Backdoor is van Engelse oorsprong en betekent zoiets als achterdeur. In de IT-sector verwijst Backdoor naar een alternatieve toegangsmethode tot hardware- of softwaresystemen die de gebruikelijke beveiligingsmechanismen omzeilt. Een achterdeur kan opzettelijk worden geïmplementeerd door een softwareontwikkelaar of heimelijk worden geïnstalleerd door malware.
IT-beheerders gebruiken de geïmplementeerde Backdoor’s om service- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Opzettelijk geïmplementeerde achterdeurtjes vormen een enorm veiligheidsrisico, aangezien alle beveiligingsmechanismen kunnen worden omzeild door kennis van de clandestiene toegang.

Backdoors worden vaak gebruikt door computervirussen om:

  • ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot netwerken en systemen
  • om zich op het netwerk te verspreiden
  • DDOS aanvallen uit te voeren

Beschermende maatregelen

Afhankelijk van het type Backdoors zijn er verschillende opties beschikbaar om computers of software te beschermen. Als een Backdoors door computervirussen wordt geïnstalleerd, bieden bijgewerkte antivirusprogramma’s en een zorgvuldige omgang met vreemde software voldoende bescherming.

Met e-mailbijlagen van onbekende bronnen moet voorzichtig worden omgesprongen, aangezien e-mail een populair medium is voor de verspreiding van malware. Een krachtige firewall biedt bescherming tegen ongeoorloofde toegang via netwerkverbindingen. Voorts moet geïnstalleerde software regelmatig worden bijgewerkt en moeten patches onmiddellijk worden geïnstalleerd.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud