Skip to main content

Backtracking

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Backtracking is een algoritme dat sommige of alle oplossingen van bepaalde rekenproblemen, met name constraint satisfaction-problemen, vastlegt.
Het algoritme kan niet worden toegepast op problemen waarbij de “partiële kandidaat-oplossing” niet aanvaardbaar is. Het biedt een low-time test om te zien of de kandidaat-oplossing een volledige oplossing biedt voor een bepaald geval.

Info

Backtracking wordt beschouwd als een belangrijke techniek voor het oplossen van problemen

en puzzels in verband met constraint satisfaction.

Wanneer wordt backtracking gewoonlijk gebruikt?

Backtracking-benaderingen worden gebruikt voor drie soorten problemen:

  • Beslissingsprobleem – Hier zoeken we naar een haalbare oplossing.
  • Optimalisatieprobleem – Hier zoeken we naar de beste oplossing.
  • Opsommingsprobleem – Hier vinden we alle mogelijke oplossingen.

Toepassing

Backtracking helpt bij het oplossen van een algemeen probleem door een oplossing te vinden voor het eerste deelprobleem en vervolgens recursief te proberen andere deelproblemen op te lossen op basis van de oplossing voor het eerste probleem. Als het huidige probleem niet kan worden opgelost, wordt de stap teruggezet en wordt de volgende mogelijke oplossing toegepast op de vorige stappen. Het proces wordt dan voortgezet. In feite is recursie een van de sleutelfactoren van backtracking.

Verdere links: https: //perlgeek.de/de/artikel/rekursionperlgeek.de


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud