Skip to main content

Balanced Scorecard

Een balanced scorecard is een prestatiemetriek die deel uitmaakt van het strategisch management en wordt gebruikt om een aantal interne functies van ondernemingen en de daaruit voortvloeiende externe effecten te identificeren, te analyseren en te verbeteren.

Gebruik

De Balanced Scorecard wordt gebruikt om organisaties te versterken door vier afzonderlijke gebieden af te bakenen die moeten worden geanalyseerd. Deze vier gebieden zijn financiën, leren en groei, klanten en bedrijfsprocessen

.

De 4 gebieden van balanced scorecards

  • Leren en groei: Dit eerste onderdeel bepaalt hoe goed informatie wordt vastgelegd en hoe effectief de werknemers de informatie gebruiken om er een concurrentievoordeel van te maken.
  • Bedrijfsprocessen: Het operationeel beheer wordt geanalyseerd om lacunes, vertragingen, knelpunten, tekorten of verspilling op te sporen.
  • Klanten: Klantperspectieven worden verzameld om de tevredenheid van de klant over kwaliteit, prijs en beschikbaarheid van producten of diensten te meten. Klanten geven feedback over hun tevredenheid met de huidige producten.
  • Financiën: Financiële gegevens zoals verkoop, uitgaven en inkomsten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële prestaties. Deze financiële kengetallen kunnen bestaan uit kassaldi, financiële ratio’s, begrotingsverschillen of inkomensdoelstellingen.

Deze vier gebieden omvatten de visie en strategie van een organisatie en vereisen een actief beheer om de verzamelde gegevens te analyseren. De Balanced Scorecard wordt daarom vaak een managementinstrument genoemd in plaats van een meetinstrument.

Verdere links: https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2Harvard Business Review


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op