Skip to main content

Basis href

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat is base href?
base href is een element uit HTML, de HyperText Markup Language. Het doel ervan is een relatieve referentie te definiëren. Deze verwijzing kan tot verschillende elementen leiden.

Base href omvat boven alles:

  • HTML-bestanden
  • Multimedia-elementen, bijvoorbeeld video’s
  • Graphics
  • Webpagina’s

Om de omleiding correct te laten verlopen, is het belangrijk dat een vaste basis, bijvoorbeeld een afbeelding, wordt toegewezen aan het basisattribuut. De basis moet tussen aanhalingstekens (“BASIS”) worden gespecificeerd. Base href is opgenomen als een hoofdelement. Het is van belang dat – indien daar meerdere referenties worden vermeld – alleen de eerste in aanmerking wordt genomen. Een overeenkomstige sequentie moet dus altijd door de gebruiker worden gedefinieerd.

Lege elementen

In HTML mag het basiselement niet leeg zijn. Het is ook belangrijk dat base een start-tag vereist, maar geen eind-tag mag hebben. Het adres van de bron wordt ook wel een Unified Resource Identifier (afkorting: URI) genoemd. Dit kan een website, een mailadres of een databank zijn. Zoals de naam al aangeeft, wordt de URI gebruikt om de bron te identificeren. Dit kan via de naam, maar ook via de bestandslocatie en leidt efficiënt tot een onmiskenbaar resultaat.

Tip

Als u echter met XHTML werkt, moet u alleen een leeg basiselement gebruiken. base href werkt alleen in het HTML-gebied.

Wat is HTML?

De HTML (Hypertext Markup Language) structureert elektronische documenten zoals teksten met hyperlinks, afbeeldingen en andere inhoud, met een op tekst gebaseerde markup-taal. Voor het World Wide Web vormen HTML-documenten de basis en worden ze weergegeven door webbrowsers.

Verdere links: https: //perishablepress.com/html-base-tag/


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud