Skip to main content

BCPL (programmeertaal)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>In de beginjaren van het computertijdperk waren programmeertalen complexe constructies die moeilijk te begrijpen waren. BCPL (programmeertaal) was een van de eerste gestructureerde programmeertalen in de jaren zestig.

Wat is BCPL?

BCPL is de afkorting van “Basic Combined Programming Language”. BCPL is een zogenaamde procedurele, dwingende en gestructureerde programmeertaal voor computersystemen die tegenwoordig niet meer wordt gebruikt. BCPL werd oorspronkelijk ontwikkeld voor het programmeren van Compilern voor andere programmeertalen in 1966 door de computerwetenschapper Martin Richard. BCPL werd voor het eerst toegepast in het voorjaar van 1967 aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De voorganger van BCPL was de Cambridge Programmeertaal CPL, die net als BCPL een taal is uit de ALGOL programmeertaalfamilie. De programmeertalen B en later de programmeertalen C en C++ werden ontwikkeld op basis van BCPL en behoren vandaag tot de belangrijkste programmeertalen.

Speciale kenmerken van de BCPL programmeertaal

BCPL wordt als gemakkelijker te leren beschouwd dan CPL, bijvoorbeeld. De programmeertaal BCPL kan gemakkelijk worden geïmplementeerd en geporteerd. Met BCPL werden voor het eerst verschillende functies geïntroduceerd die vandaag de dag nog steeds door moderne programmeertalen worden gebruikt. Bijvoorbeeld het gebruik van accolades om afzonderlijke codeblokken af te bakenen, recursief definieerbare afzonderlijke functies of de functieaanroep met waardeparameters.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud