Skip to main content

Blockchiffre

Wat is Blockchiffre?

Blockchiffre is een encryptiemethode die ook bekend staat als Clock Cipher. Het doel van deze methode is een klare tekst te presenteren als een cijfertekst of een sleuteltekstblok, zodat alleen mensen die de juiste sleutel kennen deze kunnen lezen.

Blockchiffre – Onuitwisbare tekst wordt gecodeerd in gegevensblokken

Elke klare tekst wordt verwerkt in gegevensblokken, die een vaste lengte hebben. Indien een gegevensblok niet volledig kan worden opgevuld, worden vulbits gebruikt. De encryptie gebeurt altijd met dezelfde sleutel, wat betekent dat alle blokken met een identieke inhoud dezelfde Blockchiffre tekst hebben. Er zijn ook varianten waarbij de versleuteling plaatsvindt tussen aangrenzende blokken.

Welke soorten versleuteling zijn er?

  • Electronic Code Block – de afkorting is ECB – hier wordt elk blok afzonderlijk gecodeerd.
  • Cipher Block Chain – de afkorting is CBC – dit is de koppeling met het voorgaande gegevensblok
  • Cipher Feedback – afkorting CFB – dit is het omzetten van kleine klaartekststapjes in cijfertekst.
  • Output Feedback – de afkorting is OFB – dit is Blockchiffre met feedback.

Meer informatie vindt u hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blockverschlüsselung


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud