Skip to main content

Cache

Een Cache – genoemd naar het Engelse CASH – is hardware of software die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk te bewerken. Hoe werkt Cache? Betekenis: Webbrowsers zoals Internet Explorer, Firefox, Safari en Chrome worden beheerd browser-Caches Wanneer internetgebruikers een webpagina bezoeken, worden de gevraagde machtigingen afgehandeld in deze Caches....

Cache Validator

Diverse webpagina’s, zoals afbeeldingen of CSSbestanden kunnen tijdelijk worden opgeslagen in de Cache van een browser om het opvragen van webpagina’s te versnellen. Een Cache validator wordt gebruikt om na te gaan of de opgeslagen informatie nog actueel is. Wat is een Cache validator? Een Cache validator is een...

Cache vergiftiging

Wat is Cache vergiftiging? Cache Poisoning is een aanvalsvector die misbruik maakt van de manier waarop DNS-Clients (Domain Name System) en webservers hun prestaties verbeteren door oude antwoorden gedurende een bepaalde tijd op te slaan in een tijdelijk opslaggebied dat Cache wordt genoemd. Aanvallers kunnen Cache beschadigen door legitiem...

Cache-Controle

Wat betekent Cache-Control? Cache -Control is een HTTP-header die wordt gebruikt om het cachingbeleid van de browser te specificeren in zowel Client verzoeken als serverantwoorden. Het beleid bepaalt hoe een bron wordt gecachet, waar hij wordt gecachet, en hoe oud hij maximaal mag zijn voordat hij vervalt. De meest...

Call to Action

Wat betekent Call to Action? Call to Action , afgekort: CtA, is een marketingterm. Het is een specifiek verzoek aan een klant of belanghebbende om een bepaalde handeling te verrichten. Waarom is Call to Action zo belangrijk? Het is niet voldoende om producten en diensten optimaal te presenteren. Als...

Candystorm

Wat betekent Candystorm? De term Candystorm verwijst naar massale uitingen van medeleven in sociale netwerken en is dus het tegenovergestelde van een shitstorm. “Candy” komt uit het Engels en kan vertaald worden als “zoetheid”. Wie is de bedenker van deze term? Deze term komt uit Duitsland en is uitgevonden...

Canonical (Canonical-Tag)

Wat is een Canonical (Canonical-Tag)? Een Canonical (Canonical-Tag), ook wel Canonical link of Canonical attribuut genoemd, is een link in de brontekst van een webpagina en verwijst naar de zogenaamde canonieke URL die de voorkeur moet krijgen in de index van Google en andere zoekmachines. Als de pagina-inhoud toegankelijk...

Canvas Fingerprinting

Wat betekent Canvas Fingerprinting? Canvas Fingerprinting is een procedure waarmee onlinegebruikers eenduidig kunnen worden toegewezen zonder dat persoonsgegevens hoeven te worden verzameld. Het gebruik van Cookies kan achterwege blijven. Dit is niet noodzakelijk een voordeel, want de gebruikers van Cookiekunnen bezwaar maken. Op Canvas Fingerprinting is dit erg moeilijk,...

Caphyon

Caphyon is een softwarebedrijf dat programma’s maakt om de rangschikking van zoekmachines te verbeteren en intelligent te beheren. Er zijn verschillende tools voor zoekwoordenonderzoek, voor het controleren van zowel uw eigen website als die van concurrenten. Caphyon MSI-Installer De MSI-Installer is het belangrijkste gereedschap van het softwarebedrijf Caphyon. Het...

Captcha

Wat is een Captcha? Een Captcha is een anti-spam technologie voor formuliervelden en andere interactieve webpagina-elementen om menselijke input te onderscheiden van geautomatiseerde query’s door spam bots. Spam bots worden zo verhinderd om geautomatiseerde advertenties te plaatsen. De term staat voor“Volledig geautomatiseerde openbare Turing-testom computers en mensen uit elkaar...

Card Sorting

Wat betekent Card Sorting? Card Sorting (CS) is een procedure om de bruikbaarheid te bepalen en te optimaliseren. Deze test wordt gewoonlijk gebruikt na een uitgebreide analysefase en staat vaak aan het begin van de conceptuele fase van een project. Het is de bedoeling dat de gebruikers een navigatiestructuur...

Carewords

Trefwoorden leiden bezoekers naar een website. Carewords aantrekkingskracht op bezoekers en helpen bezoekers in klanten te veranderen. Wat zijn Carewords? Carewords zijn geselecteerde woorden die bezoekers van een website aanspreken op een emotioneel niveau en op een manier die past bij de doelgroep. Zij binden bezoekers aan een website,...

Cascading Style Sheet (CSS)

Wat betekent Cascading Style Sheet? CSS zijn stijlinstructies voor de HTML-elementen van webpagina’s. De specificaties in CSS bepalen dus het ontwerp van HTML-elementen. De CSS instructies bevatten bijvoorbeeld informatie over kleuren, spatiëring, achtergronden, lettertypes, stijlen en afmetingen. De CSS stijlen worden gewoonlijk opgeslagen in een extern CSS bestand. De...

Case Sensitivity

In de IT-sector betekentCase Sensitivity dat voor tekstelementen hoofdletters of kleine letters correct moeten worden ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld een invoerveld, een wachtwoordvraag of programmeercode zijn. Wat is de betekenis van Case Sensitivity voor URLS? Hoewel domeinnamen meestal ongevoelig zijn, hangt het van de server af of de rest...

Catch-All

E-mailadressen zijn niet altijd correct gespeld en soms bestaan ze niet eens. Om ervoor te zorgen dat de geadresseerde deze e-mails toch ontvangt, moet een Catch-All mailbox kan worden ingesteld. Wat is een Catch-All e-mail box? Een Catch-All e-mailbox is een mailbox die alle e-mails verzamelt die worden verzonden...

CATI – Computer Assisted Telephone Interview

Wat is CATI – Computer Assisted Telephone Interview? Een CATI – Computer Assisted Telephone Interview – is een techniek van telefonisch interviewen waarbij de interviewer een script volgt dat door een softwaretoepassing wordt aangereikt. Het is een gestructureerd systeem van telefonische verzameling van microgegevens dat de verzameling en verwerking...

CcTLD

Elk land heeft zijn eigen extensies voor domeinen. Deze zogenaamde ccTLD zijn belangrijk voor bezoekers, zoekmachines en de SEO . Wat betekent ccTLD? ccTLD wordt gebruikt als afkorting voor “Country Code Top Level Domain” en betekent in het Duits “landspecifieke topniveaudomeinnaam”. ccTLD s tonen gebruikers en zoekmachines in welk...

CERT – Computer Emergency Response Team

Een CERT – Computer Emergency Response Team is een groep deskundigen die reageren op cyberbeveiligingsincidenten. Deze teams houden zich bezig met Malware virussen en andere cyberaanvallen. Wat zijn de taken van een CERT – Computer Emergency Response Team? Zodra een computerbeveiligingsincident is ontdekt, kan de formele reactie op het...

CERT-Federatie

CERT-Bund is de naam van een team van beveiligingsexperts van het Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging. Dit team heeft tot taak de autoriteiten te ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van beveiligingsproblemen in verband met informatietechnologie (IT). CERT -Bund – de hoofdtaken De belangrijkste taken van CERT-Bund zijn: CERT -Bund...

Certificate Policy

Een Certificate Policy is een reeks regels die de toepasselijkheid van een certificaat op een bepaalde gemeenschap en/of klasse van toepassingen met gemeenschappelijke beveiligingseisen specificeren. Wat zijn de belangrijkste punten van een Certificate Policy (CP)? 1. de architectuur: Het CP moet de algemene structuur van de betrokken PKI beschrijven....

Certified Senders Alliance (CSA)

Wat betekent Certified Senders Alliance? De Certified Senders Alliance is een project van de internetbrancheorganisatie eco, die hiervoor samenwerkt met de Duitse Dialogue Marketing Association. Sinds 2004 certificeert de CSA bedrijven die reclamemails versturen. Zij neemt alle gecertificeerde bedrijven op in een positieve lijst die zij ter beschikking stelt...

Chatbot

Wat is een Chatbot? Een Chatbot is een programma dat wordt gebruikt om met mensen te communiceren. Het gebruikt een natuurlijke taal en moet in staat zijn om nog ingewikkeldere vragen te beantwoorden. Chatbot s worden daarom ook wel tekstgebaseerde dialoogsystemen genoemd. De eenvoudigste vorm van hoe een Chatbot...

Check Box

Wat is een Check Box? Een Check Box is een HTML <input>-element dat standaard wordt weergegeven als een vierkant vak in een formulier op een webpagina. Een selectievakje kan worden aangeklikt om individuele waarden te selecteren of deselecteren voor indiening in een formulier. Als een selectievakje niet is aangevinkt...

Chipkaart terminal

Wat is een smartcardterminal? Een smartcardterminal (ook smartcardlezer of smartcardlezer genoemd) is een elektronisch apparaat dat gegevens leest van een kaartvormig opslagmedium en er eventueel ook naar kan schrijven. Gewoonlijk zijn de kaarten plastic kaarten met een streepjescode, een magneetstrip, een computerchip of een ander opslagmedium. Voorbeelden van chipkaartterminals...

CHMOD

Wat betekent CHMOD? CHMOD is een van de belangrijkste en oudste commando’s in de Linux-omgeving en bestaat al sinds de eerste AT&T UNIX-versie in de jaren zeventig. Het commando wordt rechtstreeks in de commandoregel of het bash-venster ingevoerd. Het wijzigt de toegangsrechten van bestanden en mappen. Nauw verwante commando’s...

Chosen-Ciphertext-Attack

Wat betekent Chosen-Ciphertext-Attack? De Chosen-Ciphertext-Attacke is een methode van cryptoanalyse. Het doel is de sleutel van een versleutelde verbinding of een afzonderlijk bestand te verkrijgen. De aanvaller moet in het bezit zijn van een gecodeerde gegevensreeks (gekozen cijfertekst) en de bijbehorende onbewerkte tekst. Met deze kennis kan hij sleutels...

Chunk

Definitie – Wat betekent Chunk? Een Chunk is een informatiefragment dat in veel multimediaformaten wordt gebruikt, zoals PNG, IFF, MP3 en AVI. Elk blok bevat een header die een aantal parameters specificeert (b.v. het type blok, commentaar, grootte, enz.). In het midden bevindt zich een variabele zone met gegevens...

CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) CIDR (Classless Inter-Domain Routing), ook wel supernetting genoemd, maakt een flexibelere toewijzing van IP-adressen mogelijk dan met het oorspronkelijke systeem van IP-adresklassen mogelijk was. Als gevolg daarvan is het aantal beschikbare internetadressen aanzienlijk uitgebreid, hetgeen samen met het wijdverbreide gebruik van NAT (Network Address Translation)...

Claim

De term Claim komt oorspronkelijk uit het Engels, maar is nu absoluut gemeengoed in de marketingindustrie. Claim wordt heel vaak zonder vertaling gebruikt als synoniem voor slogan. Net als een slogan of een logo kunnen ook Claim’s een essentieel onderdeel van het merk zijn. In tegenstelling tot een slogan...

Clean URL

Betekenis: A Clean URLdie ook wel een semantische URL wordt genoemd, rechtstreeks via een zoekmachine kan worden gelezen. Het geeft een korte samenvatting van de inhoud van een webpagina en helpt de gebruiker zich te oriënteren en de betekenis van een webpagina te classificeren. De dynamische URL A Clean...

Clear Web

De Duidelijk Web verwijst naar dat deel van het internet dat zoekmachines kunnen indexeren met behulp van webcrawlers. Andere termen voor Clear Web zijn Surface Web en Visible Web. Het Deep Web is het tegenovergestelde. Websites waartoe gebruikers alleen toegang kunnen krijgen door bijvoorbeeld een wachtwoord in te voeren,...

Click Fraud

Wat betekent Click Fraud? Click Fraud (klikfraude) is een vorm van fraude die kan voorkomen bij Cost-per-Click (CPC) online adverteren. Met CPC reclame, worden de eigenaars van websites die de advertenties publiceren betaald op basis van het aantal bezoekers dat op de advertenties klikt. Reclamesites en concurrenten kunnen van...

Click Path

Hoe bezoekers op een website navigeren, blijkt uit de Click Path. Een analyse van het klikpad verschaft websitebeheerders informatie voor zoekmachineoptimalisatie. Wat is een Click Path? De Click Pathklikpad”, soms ook wel het Clickstream Het klikpad is het pad dat bezoekers kiezen wanneer zij op een webpagina klikken of...

Click Popularity

Click Popularity (Click Popularity) is een rangordesysteem voor het bepalen van de volgorde van resultaten in zoekmachines. De vastgestelde klikpopulariteit wordt gebruikt om de relevantie van de zoekresultaten te verbeteren. Het algoritme voor het bepalen van de klikpopulariteit wordt gewoonlijk geheim gehouden door de exploitant van de zoekmachine. De...

Click Spamming

Wat is Click Spamming? Click Spamming , ook bekend als “organics poaching”, is een vorm van fraude die optreedt wanneer een fraudeur klikken uitvoert voor gebruikers die ze niet hebben gemaakt. Het begint wanneer een gebruiker op een mobiele website of App terechtkomt die door een oplichter wordt beheerd....

Click-Through-Rate (CTR)

Wat betekent click-through rate? De CTR of click-through rate verwijst naar het percentage advertentie-impressies dat heeft geleid tot een klik op een advertentie. Ad-impressie of “Ad View” verwijst naar het aantal advertenties op een website. CTR verwijst ook naar het percentage pagina-impressies dat heeft geleid tot een klik op...

Click-to-call

Click-to-Call verwijst naar een type Google-Ads-advertentie (vroeger AdWords) die, wanneer erop wordt geklikt, het bedrijf rechtstreeks opbelt in plaats van naar de website door te linken. Deze advertenties kunnen alleen op mobiele apparaten worden vertoond. Daarom zijn ze van cruciaal belang voor mobiele marketingcampagnes. moet elke adverteerder die oproepen...

Clickbaiting

Wat is Clickbaiting? Clickbaiting is een vorm van misleidende, sensatiebeluste reclame op websites om de aandacht te trekken en gebruikers te verleiden een link te volgen. Een teaser in de vorm van tekst of een thumbnail is bedoeld om de nieuwsgierigheid te prikkelen door net genoeg informatie te geven...

Clickjacking

Clickjacking is wanneer een cybercrimineel een gebruiker verleidt om op een link te klikken die hem naar een specifieke locatie lijkt te brengen, maar hem om kwaadwillige redenen omleidt naar een door de aanvaller gekozen bestemming. Het wordt ook wel aangeduid als IFRAME overlay aangeduid als. In veel gevallen...

Clickstream

Wat is een Clickstream? A Clickstream is een dataset die gegevens bevat over de klikken van een websitegebruiker op een computerscherm via een muis of touchpad. Dit soort informatie geeft een visueel overzicht van de gebruikersactiviteit met gedetailleerde feedback. Dergelijke gegevens en de daarmee samenhangende analyses vergemakkelijken marktonderzoek en...

Client

Wat is een Client? A Client als onderdeel van een Client servermodel is een stuk hardware of software dat toegang heeft tot en gegevens ontvangt van een dienst die wordt geleverd door een zogenaamde server. Servers bevinden zich vaak op een computersysteem op afstand. In dit geval heeft de...

Cloaking

De inhoud van een website die bezoekers zien en die door crawlers van zoekmachines wordt beoordeeld, is niet altijd identiek. Cloaking is een techniek die wordt gebruikt om bezoekers en zoekmachines te misleiden. Wat betekent Cloaking? Cloaking is een SEO techniek die wordt gebruikt om zoekmachines een andere inhoud...

Closed-Loop-Marketing

Closed-Loop-Marketing is marketing die steunt op gegevens en inzichten uit closed-loop rapportering.“Closing the loop” betekent gewoon dat verkoopteams aan marketing rapporteren wat er is gebeurd met de leads die zij hebben ontvangen. Dit helpt marketing inzicht te krijgen in de beste en slechtste bronnen van leads. De 4 stappen...

Cloud

Cloud is een term op het gebied van moderne IT-infrastructuur. Het is een model voor de opslag van computergegevens (Cloud Storage) of toepassingen (Cloud Computing), waarbij de bestanden en programma’s worden bewaard in een opslag- en computersysteem op afstand van de plaats waar de toepassing zich bevindt. Het wordt...

Cloud-Computing

Wat betekent Cloud Computing? Wanneer meerdere pc’s zijn aangesloten op een computer of data cloud, spreken we van Cloud computing. In wezen zijn servers, opslagapparatuur, databanken en Applikaties dan niet meer ter plaatse beschikbaar. De toegang verloopt via interfaces en protocollen. De Cloud kan uit één of meer datacentra...

Cloudinary

Wat is Cloudinary? Het Amerikaanse bedrijf Cloudinary, gevestigd in Santa Clara, Californië, biedt beeld- en videobeheer op basis van Cloud. Gebruikers uploaden de bestanden naar Cloudinary en kunnen ze vervolgens insluiten op hun websites en blogs. De dienstverlener bestaat sinds 2011. Hoe werkt Cloudinary? Na het uploaden van de...

Clusteranalyse

Wat is Clusteranalyse? De Clusteranalyse is een statistische classificatietechniek die een aantal objecten of punten met vergelijkbare kenmerken clustert. Het omvat een aantal verschillende algoritmen en methoden, die alle worden gebruikt om voorwerpen van soortgelijke aard in passende categorieën te groeperen. Het doel is de waargenomen gegevens te ordenen...

CMD-Befehle

Wat zijn CMD-Befehle? De CMD-Befehle werden voor het eerst gebruikt in het 86-DOS besturingssysteem. Microsoft kocht 86-DOS in het begin van de jaren tachtig en ontwikkelde het verder tot MS-DOS. Dit systeem was enorm populair onder deskundigen en legde de basis voor het latere succes van Microsoft. De CMD-Befehle...

Co-Citation

Wat is Co-Citation? Co-Citation is wanneer een website of merk door twee verschillende bronnen wordt genoemd (niet gelinkt). In de context van de wederzijdse vermelding van een enkele website en niet als gevolg van daadwerkelijke links tussen websites in de vorm van links, is er een sterke inhoudelijke band...

Co-Occurence

De term Co-Occurence beschrijft de aanwezigheid, frequentie en nabijheid van soortgelijke trefwoorden op verschillende websites. Co-Occurence bevat logischerwijs ook trefwoorden die op dit moment relevant zijn, maar niet precies hetzelfde. Betekenis: Het idee voor Co-Ocurence is ontstaan uit de waarneming dat zoekmachines verwijzen naar “relevante antwoorden” op een door...

COBOL

Wat betekent COBOL? De afkorting COBOL staat voor Common Business Oriented Language en beschrijft een van de eerste gestandaardiseerde programmeertalen ter wereld. Waar werd het voor gebruikt? In tegenstelling tot de mathematisch-wetenschappelijke taal FORTRAN, die in dezelfde periode een hoge vlucht nam, bestreek zij de commerciële en zakelijke aspecten...

Cognitive Computing

Wat betekent Cognitive Computing? Cognitive Computing (CC) beschrijft technologieën die de manier waarop de menselijke geest werkt nabootsen, met als doel de menselijke besluitvorming te verbeteren. CC is gebaseerd op de wetenschap van kunstmatige intelligentie en signaalverwerking. De term omvat onder meer machinaal leren, logisch redeneren, spraak- en objectherkenning...

Cognitive Load

Op Cognitive Load (CL) of Cognitive Load Theorie is het concept dat informatie moet worden gepresenteerd in een tempo en met een moeilijkheidsgraad die overeenstemt met de manier waarop de menselijke hersenen informatie verwerken. Volgens de Cognitive Load -theorie staat CL gelijk aan de cognitieve belasting die informatie in...

Cognitive Walkthrough

Wat is Cognitive Walkthrough? Op Cognitive Walkthrough is een bruikbaarheidsbeoordelingsmethode waarbij een of meer beoordelaars een reeks taken uitvoeren en een reeks vragen stellen vanuit het standpunt van de gebruiker. Op Cognitive Walkthrough ligt de nadruk op inzicht in het leervermogen van het systeem voor nieuwe of onregelmatige gebruikers....

Collaborative Filtering

Wat is Collaborative Filtering? Collaborative Filtering is een techniek die vaak wordt gebruikt om gepersonaliseerde aanbevelingen op het web te creëren. Enkele populaire websites die collaborative filtering technologie gebruiken zijn Amazon, Netflix, iTunes en IMDB. De Collaborative Filtering maakt gebruik van algoritmen om automatische voorspellingen te doen over de...

Color Management System (CMS)

Wat is een Color Management System (CMS) ? Een Color Management System (CMS) is een verzameling softwarehulpmiddelen die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat kleuren hetzelfde blijven, ongeacht het medium of het apparaat dat wordt gebruikt om ze weer te geven. Omdat kleuren afhankelijk zijn van de apparatuur...

Command und Control Server

Wat is Command und Control Server? Command und Control Server zijn computers die richtlijnen geven aan apparaten die zijn geïnfecteerd met ransomware of andere soorten Malware zoals sRootkit. C&C-servers kunnen worden gebruikt om krachtige netwerken van geïnfecteerde apparaten te creëren die in staat zijn om distributed denial of service...

Commission Junction (CJ)

Wat is Commission Junction? Commission Junction (CJ) is een van de oudste affiliate marketing netwerken in de wereld. Opgericht in 1998 en gevestigd in Santa Barbara, Californië, maakt het sinds 2014 deel uit van het beursgenoteerde Alliance Data, dat het omdoopte tot CJ Affiliate. Door de lange traditie is...

Common Criteria

Common Criteria ook wel CC genoemd, is een internationale reeks richtsnoeren en specificaties voor het evalueren van informatiebeveiligingsproducten die specifiek bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan een overeengekomen beveiligingsnorm voor overheidsactiviteiten. CC is ook meer formeel bekend als “Common Criteria for Information Technology Security Evaluation”....

Common Gateway Interface

De uitwisseling van gegevens tussen een toepassingsprogramma en een server moet zo eenvoudig en soepel mogelijk verlopen. De Common Gateway Interface is de standaardoplossing voor deze taak. Wat is een Common Gateway Interface? De Common Gateway Interface, afgekort CGI, is een standaardinterface waarmee een webserver de verzoeken van een...

CommonJS

CommonJS (CJS) is een aanvulling op de scripttaal JavaScript. Door middel van CommonJS kan JavaScript ook buiten de traditionele browseromgeving worden gebruikt. Dit gebruik wordt mogelijk gemaakt door interfaces, bibliotheken en modules die speciaal voor het supplement zijn ontwikkeld en die een uniforme basis vormen voor de integratie van...

Compiler

Wat betekent Compiler? Een Compiler (Engelse vertaler) is een computerprogramma dat computercode geschreven in een programmeertaal (de brontaal) vertaalt in een andere programmeertaal (de doeltaal). De term Compiler wordt vooral gebruikt voor programma’s die de broncode van een hogere programmeertaal (bv. C++, Java of Python) vertalen naar een lagere...

Conceptual User Interface Design

Wat is de Conceptual User Interface Design? In een concurrerende markt is het van bijzonder belang de gebruikersinterface van producten zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat deze voor de gebruikers gemakkelijk te begrijpen is. Bijna niemand is bereid zich vertrouwd te maken met een omslachtig oppervlak wanneer er aanbiedingen...

Connected TV

Connected TV (CTV) is gewoon een TV die verbinding maakt met het internet. In tegenstelling tot traditionele TV, omvat CTV Smart TV’s, Apple TV’s, toestellen zoals Tivo en Roku, en spelconsoles zoals X-Boxen en PlayStations. Een van de redenen waarom CTV zo aantrekkelijk is voor adverteerders, is dat zij...

Container Tag

Wat is een Container Tag? Een Container Tag is een korte Javascriptcode die wordt gebruikt om zogenaamde tags (letterlijk “labels”) op een website onder centrale controle toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. Container Tag s worden ingevoegd in de broncode van websites. De code bepaalt welk trefwoord...

Contao

Wat is Conta Contao is een open-sourceCMS waarmee gebruikers websites en blogs van elke grootte kunnen ontwerpen en beheren. Er zijn nu ongeveer 2.000 extensies beschikbaar. Het is gebaseerd op de programmeertaal PHP en gebruikt MySQL als zijn database. De CMS bestaat sinds 2006, en de in Zwitserland gevestigde...

Content Caching

Websites kunnen met verschillende methoden worden geoptimaliseerd voor een betere gebruikerservaring. Een van deze methoden is de zogenaamde Content Caching. Wat betekent Content Caching? Content Caching verwijst naar het cachen van de inhoud van webpagina’s op verschillende servers, de zogenaamde Cache-servers. Dit heeft het voordeel dat wanneer een internetgebruiker...

Content Curation

De inhoud van een website is een van de belangrijkste rankingfactoren voor Google. Content Curation is een methode waarmee websitebeheerders met korte tussenpozen nieuwe inhoud op hun website kunnen zetten. Wat betekent Content Curation? Content Curation , in het Duits “Kuratierung von Inhalten”, verwijst naar het vinden, verzamelen en...

Content Delivery Network (CDN)

Vooral de laadtijd van mobiele websites speelt een belangrijke rol in de gebruikerservaring. Met behulp van Content Delivery Network kan de laadtijd aanzienlijk worden verkort. Wat is het Content Delivery Network? De Content Delivery Network is een systeem van wereldwijd verspreide servers, POP’s (Points of Presence) genaamd. Dit netwerk...

Content Encoding

De snelheid waarmee een website laadt speelt een belangrijke rol in de gebruikerservaring. Via Content Encoding kan de overdrachtstijd aanzienlijk worden verkort. Wat betekent Content Encoding? Content Encoding , in het Duits “Inhaltscodierung”, wordt gebruikt om grote HTML-documenten te comprimeren alvorens ze naar de gebruiker te verzenden. Als een...

Content Farming

Content Farming is het aanbieden van grote hoeveelheden inhoud van meestal lage kwaliteit op websites met het doel gebruikers aan te trekken en inkomsten te genereren via onlinereclame. Vaak worden nieuwsberichten, adviesteksten of instructies over alledaagse vragen gepubliceerd. Kenmerkend is een hoge mate van zoekmachineoptimalisatie, die ervoor zorgt dat...

Content Governance

Content Governance beschrijft, een reeks richtlijnen die bepalen hoe de inhoud van een organisatie wordt gecreëerd en gepubliceerd. Op het meest elementaire niveau kunnen zij zo voorkomen dat zij worden aangeklaagd of in verlegenheid gebracht, of beide. Wanneer een programma voor content governance echter zijn ware potentieel realiseert, kan...

Content Management System (CMS)

CMS zijn systemen voor het maken en bewerken van websites en andere digitale inhoud. In een CMS zijn inhoud en ontwerp strikt gescheiden. Daarom kan de inhoud worden gewijzigd zonder het ontwerp van de webpagina’s te veranderen. De inhoud wordt opgeslagen in een database op CMS. Vaak gebruikte inhoudbeheersystemen:...

Content Score

Wat is Content Score? Content Score is een sleutelfiguur voor de evaluatie van teksten. Google beoordeelt teksten op het internet met de Content Score. De inhoudsscore wordt dus gebruikt om de relevantie en de weging van teksten op een website te evalueren. Het doel van de evaluatie is websites...

Content Syndication

Nieuws, interviews en radioprogramma’s worden gewoonlijk meerdere malen in verschillende media gepubliceerd. Deze procedure is zowel offline als online wijdverbreid en wordt Content Syndication genoemd. Wat is Content Syndication? Content Syndication is de term voor het meervoudig publiceren van content– bijvoorbeeld nieuws, blogartikelen, video’s en andere inhoud. Het doel...

Contextual Inquiry

Contextual Inquiry is een interviewmethode voor het verzamelen van informatie over de gebruikscontext door de gebruikers eerst een reeks standaardvragen te stellen en hen vervolgens te observeren en te ondervragen terwijl zij in hun eigen omgeving werken. De betekenis Omdat de gebruikers in hun eigen omgeving worden ondervraagd, zijn...

Continuous Integration

Continuous Integration (CI) is een software-ontwikkelingspraktijk voor het regelmatig integreren van codewijzigingen in een gemeenschappelijk softwareproject. Dit gebeurt gewoonlijk minstens één of enkele keren per dag (afhankelijk van het aantal ontwikkelaars dat bij het project betrokken is), en deze praktijk moedigt aan om vaker kleine wijzigingen aan te brengen...

Controle door derden

Een audit door een derde partij wordt uitgevoerd wanneer een bedrijf heeft besloten een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) op te zetten dat voldoet aan een reeks standaardvereisten zoals ISO 9001 en een onafhankelijk bedrijf inhuurt om een audit uit te voeren om na te gaan of het bedrijf erin geslaagd is...

Controllability

Controllability is een belangrijke eigenschap van een regelsysteem, en beheersbaarheid speelt een cruciale rol bij vele problemen, zoals het stabiliseren van onstabiele systemen door terugkoppeling. Het concept geeft ruwweg de mogelijkheid aan om een systeem door zijn configuratieruimte te bewegen met slechts bepaalde toelaatbare manipulaties. De precieze definitie varieert...

Conversational Commerce

Conversational Commerce Verwijst naar elke communicatie met de gebruiker of klant. In tegenstelling tot de traditionele schriftelijke en formele communicatie, gaat het hier in wezen om het gebruik van natuurlijke taal in real time. Het gesprek begint meestal bij de klant, die contact kan opnemen met het bedrijf via...

Conversational Search

De term Conversational Search beschrijft een relatief nieuw type van interactie tussen mensen en computers. Het basisidee van Conversational Search is dat een gebruiker een zin kan uitspreken in een apparaat en dat apparaat kan antwoorden met een volledige zin. Dit beginsel wordt ook toegepast op zoekopdrachten: Terwijl bij...

Conversion

De meeste websites worden gepubliceerd met het doel dat bezoekers een bepaalde actie ondernemen. De actie resulteert in een conversie van de bezoeker, Conversiongenoemd. Wat betekent Conversion? Conversion betekent conversie en beschrijft de verandering in de relatie van de bezoeker met de bezochte website of het bedrijf erachter wanneer...

Conversion Tarief

De prestaties van een website kunnen bij online marketing worden gemeten en geanalyseerd aan de hand van verschillende kengetallen. Hier is het percentage van Conversion een van de belangrijke kengetallen. Wat is een Conversion tarief? De Conversion rate is een key performance indicator (KPI) die in online marketing wordt...

Conversion Trechter

Niet elke bezoeker van een website wordt een klant. De trechterConversion laat zien waar potentiële klanten afhaken in het verkoopproces. Wat is een Conversion trechter? Een Conversion trechter beschrijft de E-commerce de afzonderlijke fasen die een potentiële klant doorloopt wanneer hij of zij klant wordt vanaf het eerste contact...

Cookie dropping

Met Cookie dropping worden Cookies al ingesteld door affiliate netwerken wanneer de gebruiker alleen al de pagina bezoekt (view). Normaal gesproken moet op een affiliate link of banner worden geklikt om de Cookies te plaatsen. Daarom wordt dropping beschouwd als een “drop”. Cookie dropping wordt daarom een “zwarte hoed”-techniek...

Cookie Spreiding

Wat is Cookie Spreading? Bij Cookie spreading (verspreiding van Cookies) worden valse Cookies neergelegd bij bezoekers van websites. De valse Cookie overschrijft Cookies van andere filialen. Als de gebruiker daadwerkelijk koopt van de Shop die geregistreerd staat op Cookie, wordt de commissie niet gecrediteerd aan de oorspronkelijke affiliate, maar...

Cookie-Matching

Het verzamelen en samenvoegen van de digitale sporen van gebruikers wordt Cookie matching genoemd. Gebruikers laten digitale sporen achter op de websites die zij bezoeken. Door deze verschillende gebruikers-ID’s samen te voegen, wordt metCookie matching een meer gerichte aanpak bereikt. Elke Cookie heeft zijn eigen universum Websites verspreiden hun...

Copy Approach

Wat is de Copy Approach aanpak? Om een produkt dichter bij de klant te brengen, is het niet voldoende om op een feitelijke manier op de voordelen ervan te wijzen. Voor succesvolle produktmarketing is het noodzakelijk het produkt op zodanige wijze aan te prijzen dat de klant er snel...

Copyscape

Copyscape is een online plagiaatcontroleprogramma van Indigo Stream Technologies voor het opsporen van dubbele tekst (“duplicate content”). Met Copyscape kan de uniciteit van teksten worden gecontroleerd. Daartoe wordt de URL van de website in kwestie ingevoerd op de pagina van de aanbieder. Een lijst laat zien waar dubbele inhoud...

Core Update

Een Core Update op Google verwijst naar updates die niet duidelijk gericht zijn op een specifiek type zoekopdracht of bepaalde websitekenmerken. In plaats daarvan brengen ze subtielere veranderingen aan in het algoritme. Terwijl andere bekende Google updates zoals Panda of Penguin zich specifiek richten op kenmerken zoals de kwaliteit...

Corporate Blog

Wat is een Corporate Blog? Een Corporate Blog is een bedrijfsblog die een aanvulling vormt op het andere online aanbod, zoals de homepage en de aanwezigheid op sociale netwerken. Wat voor soort inhoud is mogelijk? Een blog biedt bedrijven een breed scala aan mogelijkheden voor content design. Een voordeel...

Cortana

Als u het Windows 10-besturingssysteem gebruikt, hebt u zeker de functie Cortana opgemerkt. De kunstmatige intelligentie (AI) kan uw zoekopdrachten die u via het toetsenbord of spraakcommando invoert, analyseren en beantwoorden. Cortana verbetert niet alleen de gebruikerservaring, maar ook de manier waarop u een Windows-pc bedient. De slimme assistent...

Cost Per Mille (CPM)

Wat is Cost per Mille (CPM)? Cost per Mille, ook wel Cost Per Thousand genoemd, is een marketingterm die wordt gebruikt om te verwijzen naar de prijs van 1.000 advertentie-impressies op een website. Als een website-uitgever 2,00 euro rekent CPM, moet een adverteerder 2,00 euro betalen voor elke 1.000...

Cost per Sale (CPS)

Cost per Sale (CPS) of kosten per bestelling is een model voor het aanrekenen van commissie op online aankopen. Met behulp van het model dat bij online marketing wordt gebruikt, kunnen alle kosten worden berekend die tijdens een bestelling of het genereren van leadsworden gemaakt. Dit omvat kosten voor...

Cost per View (CPV)

Wat is Cost per View (CPV)? Cost Per View (CPV) is een methode om videoadvertenties in rekening te brengen. De kosten zijn gebaseerd op het aantal weergaven van of interacties met een videoadvertentie. Bedrijven die hun zichtbaarheid op het internet willen vergroten, kunnen gebruik maken van CPV maatregelen. Populaire...

Cost-per-Click (CPC)

Wat is Cost per Click (CPC)? Cost-per-Click (CPC) (ook pay-per-click, PPC) is een model voor reclame op internet. De adverteerder betaalt de uitgever (meestal een zoekmachine, website-eigenaar of netwerk) voor klikken op de advertentie. Biedprijs Cost-per-click wordt vaak geassocieerd met adverteren in zoekmachines zoals Google Ads of Bing Ads....

CPG (Cost per GRP)

Wat betekent Cost per GRP? CPG is een maatstaf voor kosteneffectiviteit waarmee bedrijven de kosten van een advertentie of een campagneplan kunnen vergelijken met andere advertenties. CPG (Cost per GRP) staat voor het bruto bereik van een advertentie of marketingcampagne in procenten binnen een doelgroep. Welke overwegingen zijn van...

Crash Reporting

Wat is Crash Reporting? Crash Reporting informeert de exploitant van een programma over programma-crashes. Als er geen Crash Reporting voor een softwareprogramma is, kunnen programmeurs niet loggen waarom individuele softwarecrashes zich voordoen. Dit maakt het zeer moeilijk om het probleem op te lossen, aangezien zij niet weten wanneer de...

Crawl-Budget

Voordat een website kan worden weergegeven in de zoekresultaten van de zoekmachine Google, moet deze worden opgenomen en geïndexeerd. Google kent daartoe aan elke website een specifieke Crawl-Budget toe. Wat is de Crawl-Budget? De Crawl-Budget verwijst naar de tijd en middelen die door de zoekmachine Google worden geïnvesteerd om...

Credit Scoring

Wat is Credit Scoring? De Credit Scoring verwijst naar een statistische methode die kan worden gebruikt om de kredietwaardigheid van consumenten te beoordelen. Een scorewaarde geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat een klant een schuld zal vereffenen. Het dient banken als een belangrijke basis voor hun kredietbeslissingen; in...

CRM

Hoe meer een bedrijf weet over zijn prospects en klanten, hoe gerichter marketingmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. CRM Systemen ondersteunen marketeers bij het opbouwen en onderhouden van klantenrelaties. Wat betekent CRM? CRM is een afkorting voor Beheer van klantenrelatieswat de Engelse term is voor klantenrelatiebeheer. Customer relationship management omvat in...

Cronjob

Het beheer van servers, databases en softwareomgeving omvat regelmatig terugkerende taken die op bepaalde tijdstippen kunnen worden geautomatiseerd met een Cronjob Wat is een Cronjob? Geplande taken die worden uitgevoerd door een softwareprogramma genaamd Cron worden Cronjobs genoemd. Cron is een op tijd gebaseerde taakplanner voor . Cron is...

Cross Channel Analytics

Wat is Cross Channel Analytics? Cross Channel Analytics is een bedrijfsanalyseproces waarbij meerdere gegevensreeksen uit verschillende kanalen of bronnen worden gekoppeld of samengevoegd en vervolgens geanalyseerd om klant- en marketinginformatie te verstrekken die het bedrijf kan gebruiken. Dit kan inzicht verschaffen in welk pad de klant bewandelt om het...

Cross Device Ad Targeting

Wat is Cross Device Ad Targeting? Cross Device Ad Targeting Hiermee kunnen bedrijven advertenties richten op consumenten op meerdere platforms of apparaten. In de meeste gevallen moeten berichten en reclame via platforms naar een specifiek publiek worden gestuurd, zodat bedrijven hun publiek kunnen bereiken op tijdstippen en plaatsen waar...

Cross Device Programmatic Attribution

Wat is Cross Device Programmatic Attribution? Op Cross Device Programmatic Attribution identificeren we welke gebeurtenissen en touchpoints in het traject van een klant het meest hebben bijgedragen aan een Conversion wanneer die over meerdere apparaten waren verspreid. Wat is de uitdaging met Cross Device Programmatic Attribution? Het is nog...

Cross Linking

Wat is Cross Linking? Cross Linking verwijst naar het proces van het linken tussen twee websites. Of zij nu eigendom zijn van dezelfde persoon of niet, cross-linking is het proces waarop het internet is gebouwd. Gebruikers kunnen doorlinken naar websites waarvan de inhoud vergelijkbaar is met wat zij reeds...

Cross-Cultural User Concepts

Wat is Cross-Cultural User Concepts? Cross-cultural user concept verwijst naar benaderingen waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende culturele achtergronden van potentiële klanten. Dergelijke interculturele concepten spelen in het licht van de voortschrijdende mondialisering een steeds grotere rol op tal van terreinen van de bedrijfskunde, waaronder het internationale personeelsbeleid....

Cross-Device Tracking

Wat betekent Cross-Device Tracking? Cross-Device Tracking verwijst naar het opstellen van gebruikersprofielen op basis van gegevens van verschillende apparaten die door een gebruiker worden gebruikt. Dit maakt het mogelijk individuele gebruikers te identificeren, ongeacht het gebruikte apparaat en de gebruikte toepassingen, en hen op het juiste moment te bereiken....

Cross-Domain-Tracking

Wat betekent Cross-Domain-Tracking? Cross Domain Tracking is een functie van Google Analytics waarmee een bezoeker kan worden gevolgd als een doorlopende sessie op twee of meer websites. Met deze functie kan een bezoeker worden getraceerd op www.beispielseite-a.de en op www.beispielseite-b.de in dezelfde Google Analytics webeigendom. Traceren is niet mogelijk...

Cross-Site Scripting

Cross-Site Scripting (XSS) is een soort beveiligingsaanval waarbij een aanvaller gegevens, zoals een kwaadaardig script, invoegt in de inhoud van anders vertrouwde websites. Deze aanvallen doen zich voor wanneer een onbetrouwbare bron toestemming krijgt om zijn eigen code in een webtoepassing te injecteren en deze kwaadaardige code wordt opgenomen...

Cross-Site-Request-Forgery (CSRF)

Internetgebruikers beseffen vaak niet dat zij het doelwit van een cyberaanval zijn geworden. Cross-Site-Request-Forgery (CSRF) is een aanvalsmethode die gebruikers dwingt ongewenste acties uit te voeren zonder dat zij het weten. Wat betekent Cross-Site-Request-Forgery (CSRF)? Cross-Site-Request-Forgery (CSRF) verwijst naar een criminele aanval op een webtoepassing waarbij misbruik wordt gemaakt...

Crossmedia

Wat is Crossmedia? De term Crossmedia wordt vaak uitgelegd als iets dat betrekking heeft op de verspreiding van inhoud (bv. muziek, tekst, beelden, video’s, enz.) over verschillende media. Crossmedia wordt gewoonlijk gezien als een innovatief gebruik van traditionele media. De term kan echter op verschillende manieren worden gebruikt; cross-media...

Crossposting

Wat is Crossposting? Crossposting (multiple posting) is het gelijktijdig versturen van een online-bijdrage naar verschillende webfora, mailinglijsten of nieuwsgroepen. Het doel van crossposting is om een groter aantal lezers te bereiken. Tegelijkertijd wordt de discussie over de post verspreid over verschillende plaatsen of media. Bij multiposting daarentegen wordt een...

Crowd-Eyetracking

Wat is Crowd-Eyetracking? Crowd-Eyetracking is de uitbreiding van eye-tracking, de registratie van waar iemand kijkt, tot een groter aantal proefpersonen. Oogbewegingsregistratie omvat de analyse van drie verschillende oogbewegingen. Deze zijn: Bevestigingen Saccades Regressies Fixaties zijn punten waar de blik van de proefpersoon voor langere tijd blijft hangen. Saccades zijn...

Crowdsourcing

Wat betekent Crowdsourcing? Op Crowdsourcing stelt een groot aantal gebruikers hun vaardigheden ter beschikking voor een specifiek project. De doeleinden van Crowdsourcingverschillen, maar het principe is identiek: Zwerm intelligentie draagt bij. Voor welke gevallen is de Crowdsourcing geschikt? Deze methode wordt aanbevolen wanneer de deelneming van een zo groot...

Crowdtesting

Wat betekent Crowdtesting? Op Crowdtesting testen veel gebruikers onuitgebrachte software. Meestal gaat het om webgebaseerde programma’s zoals online spelletjes en Apps. Soms gebruiken ontwikkelaars deze procedure ook voor offline software. In een eerste fase onderwerpen de programmeurs de programma’s aan interne tests. Crowdtesting kan de tweede stap zijn. De...

CSMA/CA

Wat betekent CSMA/CA? Determ CSMA/CA staat voor Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance. Dit is een procedure die het gebruik van een fysieke netwerkverbinding met verschillende eindapparaten mogelijk maakt. De gegevenspakketten van een abonnee worden zodanig verzonden dat een botsing met pakketten van andere zenders wordt vermeden. Waarom is zo’n...

CSS clip path

Voor een aantrekkelijk webontwerp moeten elementen soms op een bepaalde manier worden bijgesneden. Dit is relatief eenvoudig te doen met CSS clip path. Wat is een CSS clip path? CSS Clip-Path is een zogenaamde CSS eigenschap die kan worden gebruikt om bepaalde gebieden van een element, bijvoorbeeld een afbeelding,...

CSS3

CSS3 (Cascading Style Sheets) is de laatste versie van een webstandaard die een hoofdrol speelt bij het ontwerp van websites. Style sheets zijn verantwoordelijk voor de visuele vormgeving van een website – volledig onafhankelijk van de paginastructuur, die wordt bepaald door het gebruik van HTML (Hypertext Markup Language). Daarnaast...

Curated Shopping

Sommige consumenten willen om verschillende redenen advies inwinnen bij het winkelen. Curated Shopping vervult deze consumentenwens wanneer onlineShopping. Wat is Curated Shopping? Curated ShoppingCurated of assisted shopping is een relatief nieuwe trend in onlineShopping die voor het eerst werd waargenomen in 2012. Het doel van deze vorm van onlineShopping...

CURL

Wat betekent cURL? De naam cURL is een afkorting van de term “Client voor URL”. Het is software voor het verzenden van bestanden tussen computers in een netwerk. De doelcomputer wordt geïdentificeerd aan de hand van het adres in het netwerk, de URL. Wat is er zo speciaal aan...

Custom Fields

Wat zijn Custom Fields? Custom Fields , in het Duits “benutzerdefinierte Felder” (door de gebruiker gedefinieerde velden) zijn afgebakende gebieden die kunnen worden toegevoegd aan een website die is gemaakt met de WordPress CMS . Deze door de gebruiker gedefinieerde velden kunnen worden gebruikt om extra inhoud weer te...

Customer Centricity

Customer Centricity beschrijft het creëren van een positieve consumentenervaring vanaf het verkooppunt via het eigenlijke verkoopproces tot na de verkoop. Een klantgerichte aanpak kan een bedrijf meerwaarde geven door het in staat te stellen zich te onderscheiden van concurrenten die niet dezelfde ervaring bieden. Klantgerichtheid is niets nieuws, maar...

Customer Life Cycle

De Customer Life Cycle (Customer Life Cycle) beschrijft de verschillende fasen van de relatie tussen de klant en het bedrijf. De term is afkomstig van customer relationship management (CRM), alternatieve termen zijn de klantenbindingscirkel en de klantenlevenscirkel. Welke doelstellingen stelt Customer Life Cycle management vast? Het doel van marketing...

Customer Lifetime Value

In marketing, de Customer Lifetime Value (CLV) is een metriek die de totale nettowinst van een onderneming uit een bepaalde klant weergeeft. CLV is een belangrijke maatstaf om te bepalen hoeveel financiële middelen een bedrijf wil uitgeven om nieuwe klanten aan te trekken en hoeveel herhalingsaankopen van specifieke consumenten...

Customer Satisfaction Score

De Customer Satisfaction Score (CSAT) beschrijft een basismeting van de tevredenheid van klanten met de producten en/of diensten van een merk. Met behulp van CSAT kunnen marketeers en merken de mate van klanttevredenheid bepalen op belangrijke interactiemomenten, zoals het moment van aankoop, het onboardingproces of de uitwisseling van supporttickets....

Cyber-terroristen

Cyberterroristen zijn terroristen die op verschillende manieren computersystemen aanvallen. In tegenstelling tot cybercriminelen met financiële belangen, streven zij politieke doelen na. In de regel werken zij voor het doel van terroristische organisaties die ook buiten het internet om acties zoals aanslagen uitvoeren. Mogelijke aanvalsstrategieën van cyber-terroristen Cyberterrorisme in Duitsland...

Cyberaanval

Wat betekent cyberaanval? Een cyberaanval is een gerichte aanval op computernetwerken. De aanvallers willen schade aanrichten of op illegale wijze informatie verkrijgen, zoals gevoelige staatsgegevens of bedrijfsgeheimen. Wat kunnen de daders en de doelen achter een cyberaanval zijn? Cyberaanvallen kunnen op verschillende redenen zijn gebaseerd, en ook de actoren...

Cyberactivisten

Wat zijn cyberactivisten? Cyberactivisten streven politieke doelen na en gebruiken het internet als platform voor protest. Zij voeren bijvoorbeeld campagne voor milieubescherming, bekritiseren autoritaire regimes of bestrijden radicaal-rechtse bewegingen. De vormen van protest variëren van het verspreiden van informatie tot cyberaanvallen. In welke categorieën kunnen cyberactivisten worden onderverdeeld? Online-activisten...

Cybercriminelen

Wat zijn cybercriminelen? Cybercriminelen zijn mensen die het internet of andere datanetwerken gebruiken om misdrijven te plegen, zoals fraude. Een veel voorkomend middel is identiteitsdiefstal. Cybercriminaliteit: wat zijn de soorten? Cybercriminaliteit omvat in wezen een hele reeks strafbare feiten. Aan deze vormen wordt het grootste belang gehecht: Identiteitsdiefstal via...

Cyberruimte

Wat is een cyberspace? De term cyberspace verwijst naar werelden van ervaring, communicatie en werk die door computers worden gegenereerd. De term Cyberspace wordt meer algemeen gebruikt. In de praktijk wordt het op verschillende manieren gebruikt; er kan een enge en een brede definitie worden onderscheiden: in enge zin:...

Cyberspace

Wat betekent Cyberspace? De Cyberspace (Engl. cybernetic space) verwijst naar een virtuele ruimte voor werk, vrije tijd en communicatie gebaseerd op genetwerkte digitale technologie. Het woord dook voor het eerst op in 1982 in een kort verhaal van science-fiction auteur William Gibson. De beschrijving van het concept gaat verder...

Cybersquatting

Wat betekent Cybersquatting? Op Cybersquatting registreren gebruikers domeinen die een merknaam (Brandjacking) of persoonlijke naam (namejacking) bevatten. De cybersquatters hebben geen eigen verwijzing naar deze naam. In plaats daarvan bieden zij de domeinen aan deze personen of houders van handelsmerkrechten aan, meestal tegen hoge prijzen. Zij speculeren erop dat...

Cyberveiligheid

Wat betekent cyberveiligheid? Cyberbeveiliging heeft betrekking op maatregelen om de gehele informatie- en communicatietechnologie, met inbegrip van het internet en andere netwerken, tegen bedreigingen te beschermen. Potentiële risico’s zijn afkomstig van cybercriminelen, cyberterroristen en spionnen. Wat zijn de gevaren? De toenemende digitalisering en netwerkvorming bieden derden een groot aantal...

Cyberverdediging

Wat betekent cyberdefensie Een krachtige en alomvattende cyberdefensie moet voorkomen dat cyberaanvallen economische, politieke of militaire schade veroorzaken. Preventieve maatregelen zorgen ervoor dat er geen aanvalspunten zijn. Wanneer zich een aanval voordoet, is het een kwestie van vroegtijdige opsporing en passende tegenmaatregelen. Welke methoden zijn beschikbaar voor cyberverdediging? De...

Cyclic Redundancy Check (CRC)

Cyclic Redundancy Check (CRC) is een techniek voor het opsporen van fouten in digitale gegevens. CRC is een hashfunctie waarmee toevallige wijzigingen in onbewerkte computergegevens kunnen worden opgespoord, die algemeen worden gebruikt in digitale telecommunicatienetwerken en opslagapparatuur zoals harde schijven. Een Cyclic Redundancy Check (CRC) is gemakkelijk te implementeren...