Skip to main content

Contextueel Onderzoek

Contextual Inquiry is een interviewmethode voor het verzamelen van informatie over de gebruikscontext door gebruikers eerst een reeks standaardvragen te stellen en hen vervolgens te observeren en te interviewen terwijl zij in hun eigen omgeving werken.

De betekenis

Omdat gebruikers in hun eigen omgeving worden geïnterviewd, zijn de analysegegevens in een Contextueel Onderzoek realistischer dan laboratoriumgegevens.

Deze interviewmethode is gebaseerd op een aantal beginselen waardoor zij aan verschillende situaties kan worden aangepast.
Deze techniek wordt meestal gebruikt aan het begin van het ontwerpproces en is zeer geschikt om uitgebreide informatie te verzamelen over werkpraktijken, sociale, technische en fysieke omgevingen, en hulpmiddelen voor de gebruiker. De resultaten kunnen worden gebruikt om eisen vast te stellen, een proces te verbeteren, of te leren wat belangrijk is voor gebruikers en klanten.
[su_list icon=”icon: bell” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

De vier principes van contextueel onderzoek

  • Focus – het plannen van het onderzoek op basis van een duidelijk begrip van het doel ervan
  • Context – de gebruiker in zijn vertrouwde omgeving observeren
  • Partnerschap – Praten met de gebruiker om ongearticuleerde aspecten van het werk aan het licht te brengen.
  • Interpreteren – Het ontwikkelen van een gedeeld begrip met de gebruiker van de belangrijke aspecten van het werk.
[/su_list]

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud