Skip to main content

Cookie vergelijken

Het verzamelen en samenvoegen van de digitale sporen van gebruikers wordt ” cookie matching” genoemd. Gebruikers laten digitale sporen achter op de websites die zij bezoeken. Door deze verschillende gebruikers-ID’s samen te voegen, wordt met cookie matching een meer gerichte aanpak bereikt.

Elk koekje heeft zijn eigen universum

Websites verspreiden hun cookies onder bezoekers. Cookie matching is het proces van het verzamelen van de cookie-ID’s die aan de bezoeker zijn toegewezen en het verwerken daarvan voor een betere advertentietargeting. Het probleem met de cookies die door technologieaanbieders, uitgevers en adverteerders worden geplaatst, is dat zij in principe alleen door de fabrikant kunnen worden gelezen. De structuur en de inhoud van het cookie zijn alleen bekend aan de maker ervan. De cookie-ID identificeert de eigenaar, d.w.z. de producent van de cookie.

De koekjesmatchtabel verbindt universums

Indien de maker van een cookie-ID deze doorgeeft aan een bevriend systeem in het kader van het matchen van cookies, kan dit systeem even toegang krijgen tot de browser van de gebruiker en daar zijn eigen ID instellen. Beide ID’s, die van de oorspronkelijk bezochte pagina en de nieuwe cookie-ID van het systeem van de derde, worden nu in de overeenkomstige tabel opgeslagen.

Vragen in de bijpassende tabel

Als een nieuwe website wordt bezocht, kan deze in de cookie-matchingtabel om verdere informatie over de gebruiker vragen. Op die manier kan de gebruiker beter worden ingedeeld en met relevantere reclameboodschappen worden aangesproken. Theoretisch zou hij ook kunnen worden uitgesloten van de reclamecommunicatie met de verkregen informatie.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud