Skip to main content

Customer lifetime value

In de marketing is de “customer lifetime value ” (CLV) een meeteenheid die de totale nettowinst van een bedrijf uit een bepaalde klant weergeeft. CLV is een belangrijke maatstaf om te bepalen hoeveel financiële middelen een onderneming bereid is uit te geven om nieuwe klanten te werven en hoeveel herhalingsaankopen van specifieke consumenten worden verwacht.

Hoe wordt de “customer lifetime value” berekend?

Gangbare methoden om de CLV van een onderneming te berekenen zijn onder meer:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Gemiddelde opbrengst per klant: Bereken de gemiddelde opbrengst per klant per maand (totale opbrengst ÷ aantal maanden sinds de klant lid is geworden) en vermenigvuldig deze waarde met 12 of 24 om een CLV voor één of twee jaar te krijgen.
  • Cohortanalyse: Een cohort is een groep klanten die een kenmerk of reeks kenmerken gemeen hebben. Door cohorten te bestuderen in plaats van individuele gebruikers, kunnen bedrijven een beeld krijgen van de variaties die bestaan in een hele relatie met groepen klanten.
  • Geïndividualiseerde CLV: Bedrijven richten zich vaak op het bepalen van de totale waarde van klanten per bron, kanaal of campagne. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de CLV’s die via reclame in de sociale media worden bereikt, worden vergeleken met die van andere digitale marketingstrategieën.
[/su_list]

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud