Skip to main content

Cyclische redundantiecontrole (CRC)

Cyclic Redundancy Check (CRC) is een techniek voor het opsporen van fouten in digitale gegevens. CRC is een hash-functie waarmee onbedoelde veranderingen in onbewerkte computergegevens kunnen worden opgespoord, die vaak worden gebruikt in digitale telecommunicatienetwerken en opslagapparatuur zoals harde schijven.

Een cyclische redundantiecontrole (CRC) kan zonder veel moeite worden uitgevoerd en kan op een eenvoudige manier wiskundig worden geanalyseerd.

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

Hoe werkt een cyclische redundantiecontrole (CRC)?

  • Een cyclische redundantiecontrole voegt een vast aantal controlebits, vaak een controlesom genoemd, toe aan het bericht dat wordt verzonden. Gegevensontvangers ontvangen de gegevens en controleren de controlebits op fouten. Indien blijkt dat er een fout is opgetreden, wordt een negatieve ontvangstbevestiging verzonden met het verzoek de gegevens opnieuw toe te zenden.
  • Een cyclische redundantiecontrole wordt ook toegepast op opslagapparatuur zoals harde schijven. In dit geval worden controlebits toegewezen aan elk blok op de harde schijf. Wanneer een beschadigd of onvolledig bestand door de computer wordt gelezen, wordt de cyclische redundantiefout gerapporteerd. Dit kan vanaf een ander opslagapparaat of vanaf CD’s/DVD’s zijn. De meest voorkomende oorzaken van fouten zijn systeemcrashes, onvolledige of beschadigde bestanden of bestanden met veel fouten.
[/su_list]

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud