Skip to main content

Chatbot

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat is een Chatbot?

Een Chatbot is een programma dat wordt gebruikt om met mensen te communiceren. Het gebruikt een natuurlijke taal en moet in staat zijn om nog ingewikkeldere vragen te beantwoorden. Chatbot s worden daarom ook wel tekstgebaseerde dialoogsystemen genoemd. De eenvoudigste vorm van hoe een Chatbot online werkt, is bijvoorbeeld de catalogus van een bibliotheek: de gebruiker vraagt of een bepaald werk beschikbaar is. Het systeem kan antwoorden en eventueel de handtekening voor de locatie weergeven.

Waar worden Chatbot’s voor gebruikt?

De eerste bot werd reeds in 1964 ontwikkeld door Joseph Weizenbaum. Het was de virtuele psychotherapeute Eliza. Het programma was bedoeld als demonstratie en moest aanzetten tot navolging. In feite werden deze verwachtingen echter teleurgesteld omdat de technische mogelijkheden in de daaropvolgende decennia te beperkt waren.

De belangstelling voor Chatbots nam pas weer toe rond de millenniumwisseling. Degenen die nu een Chatbot wilden programmeren, waren geïnteresseerd in de verbetering van de kunstmatige intelligentie. Zo werd van 2001 tot 2015 de zogenaamde Chatterbox Challenge georganiseerd, waarbij de beste Chatbot’s werden bekroond voor de vraag welke het best menselijke communicatie kon nabootsen.

Intussen zijn bots zo goed geworden dat veel bedrijven ze gebruiken om de communicatie met hun klanten te verzorgen. De hoop is dat de bots in de toekomst in staat zullen zijn al dergelijke verzoeken af te handelen.

Hoe werken Chatbot’s?

  • Toegang tot databanken met kant-en-klare vragen en antwoorden met reflecties (vragen worden ook in een licht gewijzigde vorm begrepen).
  • Deep Learning: De Chatbot’s registreren wanneer zij een vraag fout beantwoord hebben en voegen deze fout samen met de correctie zelfstandig toe aan hun databank.
  • Post-processing: Script-gestuurde gegevens worden in het antwoord ingevoegd wanneer een geschikte vraag wordt gesteld (de Chatbot kan bijvoorbeeld het juiste tijdstip aangeven).

Verdere inhoud