Skip to main content

Clear Web

De Duidelijk Web verwijst naar dat deel van het internet dat zoekmachines kunnen indexeren met behulp van webcrawlers. Andere termen voor Clear Web zijn Surface Web en Visible Web. Het Deep Web is het tegenovergestelde. Websites waartoe gebruikers alleen toegang kunnen krijgen door bijvoorbeeld een wachtwoord in te voeren, maken geen deel uit van de Visible Web.

De betekenis van de Clear Web

Het gegevensvolume van de Visible Webs is veel kleiner dan die van de Onzichtbare webben Dit is onder meer te wijten aan het feit dat aanbiedingen die tot het Deep Web behoren, zoals gemeenschappen met beperkte toegang, grote hoeveelheden gegevens bevatten. Sinds het begin van de jaren 2000 zijn hier geen studies meer naar gedaan omdat de significantie gering is. Het is interessanter te zien in hoeverre het aantal openbaar toegankelijke homepages toeneemt. De trend is duidelijk, hij blijft stijgen, en de belangrijkste redenen daarvoor zijn:

  • Meer en meer handelaars verkopen via het internet.
  • Online marketing wordt steeds belangrijker, wat leidt tot een toename van het aantal advertentiesites.
  • Steeds meer particulieren en organisaties zijn te vinden op Visible Web.

Onze woordenlijst over DNS flush is misschien ook interessant voor u:

Naar het artikel

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud