Skip to main content

Clusteranalyse

Wat is Clusteranalyse?

De Clusteranalyse is een statistische classificatietechniek die een aantal objecten of punten met vergelijkbare kenmerken clustert. Het omvat een aantal verschillende algoritmen en methoden, die alle worden gebruikt om voorwerpen van soortgelijke aard in passende categorieën te groeperen. Het doel is de waargenomen gegevens te ordenen in zinvolle structuren om zo meer inzicht te krijgen.

Waar werd Clusteranalysen voor gebruikt?

Identificeren van verschillen of overeenkomsten tussen groepen objecten en deze beschrijven in grafische of algebraïsche vorm om een beter inzicht te krijgen in een bepaald gebied.

Waar liggen de uitdagingen op Clusteranalyse?

  • Geassocieerde subjectiviteit
  • Moeilijkheden bij de validatie

Wanneer worden Clusteranalysen gebruikt?

Zij zijn bijzonder nuttig voor het vinden van interessante inzichten in gegevens en het visualiseren van informatie.

Voorbeelden van het nuttig gebruik van de Clusteranalyse:

De Clusteranalyse wordt vaak toegepast op zeer eenvoudige dingen zonder dat we het weten, zoals zinvolle voedselgroepen in de supermarkt of een groep mensen die samen eten in een restaurant.
Meer voorbeelden:
  • In marketing: voor klantsegmentatie
  • In sociale netwerken: Om gemeenschappen te identificeren

Ook van belang voor u kan zijn XML (Extensible Markup Language). U kunt hier meer te weten komen:

Naar het artikel

FAQ:

Wat wordt bedoeld met Clusteranalyse?

Clusteranalyse of clusteren is de taak om een verzameling objecten zo te groeperen dat objecten in dezelfde groep (een cluster genoemd) meer op elkaar lijken (in zekere zin) dan objecten in andere groepen (clusters). ... Clustering kan daarom worden geformuleerd als een optimalisatieprobleem met meerdere doelstellingen.

Waarom gebruikt u Clusteranalysen?

Het wordt vaak gebruikt als een data-analysetechniek om interessante patronen in gegevens te identificeren, zoals groepen klanten op basis van hun gedrag. ... Clusteren is een probleem zonder toezicht waarbij natuurlijke groepen worden gevonden in de kenmerkruimte van invoergegevens.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud