Skip to main content

Cognitive Computing

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat betekent Cognitive Computing?

Cognitive Computing (CC) beschrijft technologieën die de manier waarop de menselijke geest werkt nabootsen, met als doel de menselijke besluitvorming te verbeteren. CC is gebaseerd op de wetenschap van kunstmatige intelligentie en signaalverwerking. De term omvat onder meer machinaal leren, logisch redeneren, spraak- en objectherkenning en mens-computerinteractie.

Eigenschappen van cognitieve systemen

  • Adaptief: Cognitieve systemen kunnen leren naarmate informatie, doelstellingen en eisen veranderen. Zij kunnen omgaan met ambiguïteit en onvoorspelbaarheid.
  • Interactief: Cognitieve systemen kunnen goed interageren met mensen, zodat gebruikers gemakkelijk hun eisen kenbaar kunnen maken. Zij kunnen ook communiceren met andere computers en Cloud-diensten en bijvoorbeeld informatie van het internet halen.
  • Iteratief en stateful: CC-systemen kunnen nuttig zijn bij het beperken van een probleem door vragen te stellen of aanvullende bronnen van input te vinden wanneer een probleemstelling dubbelzinnig of onvolledig is. Zij kunnen zich eerdere interacties in een proces “herinneren” en informatie daaruit in de toekomst gebruiken.
  • Contextueel: Cognitive Computing systemen kunnen contextuele elementen in inputgegevens herkennen, zoals betekenis, tijd, plaats, gebruikersprofielen, taken en doelstellingen. Zij kunnen putten uit verschillende informatiebronnen, waaronder gestructureerde en ongestructureerde digitale informatie, alsook zintuiglijke input (visueel, gebarend, auditief).

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud