Skip to main content

Content Delivery Network (CDN)

Vooral de laadtijd van mobiele websites speelt een belangrijke rol in de gebruikerservaring. Met behulp van Content Delivery Network kan de laadtijd aanzienlijk worden verkort.

Wat is het Content Delivery Network?

De Content Delivery Network is een systeem van wereldwijd verspreide servers, POP’s (Points of Presence) genaamd. Dit netwerk van servers levert webpagina’s aan gebruikers op basis van hun locatie. Dit betekent dat de server van het netwerk die zich het dichtst bij de gebruiker bevindt, de levering van de webpagina overneemt. Hierdoor kunnen webpagina’s sneller laden. Via CDN speelt de fysieke afstand van de gebruiker tot de feitelijke opslaglocatie van een website niet langer een bijzondere rol. De CDN neemt de tussentijdse opslag van de webpagina’s over en levert ze af wanneer ze worden opgevraagd.

Betekenis van CDN voor de SEO

De laadtijd van een website is een belangrijke ranking factor voor Google. De CDN verkort de laadtijd door dicht bij de gebruiker te zijn. Bovendien voert het servernetwerk beeldcompressie uit, zodat de prestaties verder worden verbeterd door de grootte van de beeldbestanden van de beelden die naar de gebruiker worden gestuurd, te verkleinen. Een ander voordeel is sessie-optimalisatie, waardoor het aantal open verbindingen met de origin server van de website wordt verminderd.

Meer informatie over dit onderwerp is hier te vinden:
https://www.plusserver.com/managed-hosting/cdn


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud