Skip to main content

Contextual Inquiry

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Contextual Inquiry is een interviewmethode voor het verzamelen van informatie over de gebruikscontext door de gebruikers eerst een reeks standaardvragen te stellen en hen vervolgens te observeren en te ondervragen terwijl zij in hun eigen omgeving werken.

De betekenis

Omdat de gebruikers in hun eigen omgeving worden ondervraagd, zijn de analysegegevens realistischer dan laboratoriumgegevens. Contextual Inquiry realistischer dan laboratoriumgegevens.

Deze interviewmethode is gebaseerd op een aantal beginselen waardoor zij aan verschillende situaties kan worden aangepast.
Deze techniek wordt gewoonlijk gebruikt aan het begin van het ontwerpproces en is zeer geschikt om uitgebreide informatie te verzamelen over werkpraktijken, sociale, technische en fysieke omgevingen, en hulpmiddelen voor de gebruiker. De resultaten kunnen worden gebruikt om eisen vast te stellen, een proces te verbeteren of te leren wat belangrijk is voor gebruikers en klanten.

De vier principes van een Contextual Inquiry

  • Focus – het onderzoek plannen op basis van een duidelijk inzicht in het doel ervan
  • Context – de gebruiker in zijn vertrouwde omgeving observeren
  • Partnerschap – Praten met de gebruiker om ongearticuleerde aspecten van het werk aan het licht te brengen.
  • Interpreteren – Het ontwikkelen van een gedeeld begrip met de gebruiker van de belangrijke aspecten van het werk.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud