Skip to main content

Conversion

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>De meeste websites worden gepubliceerd met het doel dat bezoekers een bepaalde actie ondernemen. De actie resulteert in een conversie van de bezoeker, Conversiongenoemd.

Wat betekent Conversion?

Conversion betekent conversie en beschrijft de verandering in de relatie van de bezoeker met de bezochte website of het bedrijf erachter wanneer de bezoeker een bepaalde actie uitvoert. Op het moment dat de bezoeker de gewenste actie uitvoert, vindt de Conversion plaats. Acties die tot een conversie leiden, kunnen heel verschillend zijn, afhankelijk van het doel van de website.

Conversie

Foto door Pietro Rampazzo op Unsplash

Welke gebruikersacties leiden tot een Conversion?

Welke acties gewenst zijn door bezoekers van een website hangt af van het type website, de focus en het doel. Voor B2B-websites kan het bijvoorbeeld gaan om het downloaden van whitepapers, het aanmelden voor een nieuwsbrief of het bekijken van een marketingvideo die op de website is gepubliceerd.

Tip

De kerncijfers kunnen worden gemeten en geëvalueerd met bijvoorbeeld Google Analytics .

In de B2C-sector zijn vaak gewenste acties onder meer contact opnemen met bezoekers via telefoon of e-mail, een routebeschrijving naar het bedrijf opvragen of een vraag stellen via een webformulier. Ongeacht of het om een B2B- of B2C-website gaat, Conversion’s zijn belangrijke sleutelfiguren voor het succes van een website en online marketing.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud