Skip to main content

Crowd-Eyetracking

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat is Crowd-Eyetracking?

Crowd-Eyetracking is de uitbreiding van eye-tracking, de registratie van waar iemand kijkt, tot een groter aantal proefpersonen. Oogbewegingsregistratie omvat de analyse van drie verschillende oogbewegingen. Deze zijn:

  • Bevestigingen
  • Saccades
  • Regressies

Fixaties zijn punten waar de blik van de proefpersoon voor langere tijd blijft hangen. Saccades zijn snelle oogbewegingen en verwijzen naar de oogbeweging die heen en weer springt tussen verschillende punten. Regressie is het terugkeren van oogbewegingen naar een eerder bekeken gebied.

Bij de analyse van oogbewegingen speelt de opeenvolging van de drie elementen fixaties, saccades en regressies ook een rol bij de beoordeling van hoe mensen een webpagina waarnemen, bijvoorbeeld waar zij beginnen te kijken en waar zij weer stoppen.

Info.

Voor de reclamepsychologie spelen de resultaten van de Crowd-Eyetracking een grote rol

Crowd-Eyetracking voor bruikbaarheidstests

Welke elementen registreren bezoekers van een website, en welke elementen worden over het hoofd gezien? De analyse van oogbewegingen geeft antwoord op deze en andere vragen. Met behulp van de Crowd-Eyetracking kunnen de zogenaamde Areas of Interest (AOI’s) worden bepaald.

Dit zijn de gebieden waarin de bezoekers bijzonder geïnteresseerd zijn en die tegelijkertijd laten zien welke elementen door de bezoekers vaak over het hoofd worden gezien. Dit alles levert waardevolle informatie op over de vraag of de lay-out van de pagina en de daarop geplaatste elementen de gebruikers helpen om de gezochte informatie snel en gemakkelijk te vinden.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud