Skip to main content

Cyberveiligheid

Wat betekent cyberveiligheid?

Cyberbeveiliging heeft betrekking op maatregelen om de gehele informatie- en communicatietechnologie, met inbegrip van het internet en andere netwerken, tegen bedreigingen te beschermen. Potentiële risico’s zijn afkomstig van cybercriminelen, cyberterroristen en spionnen.

Wat zijn de gevaren?

De toenemende digitalisering en netwerkvorming bieden derden een groot aantal aanvalsmogelijkheden. Het Bundesamt für Informationsschutz (BSI) noemt onder meer de volgende bedreigingen voor de cyberveiligheid:

  • ransomware Trojaanse paarden die computers en computersystemen vergrendelen
  • Massale diefstal van gevoelige gegevens, zoals klanteninformatie
  • aanvallen op de kritieke infrastructuur van terroristen
  • het bespioneren van bedrijfsgeheimen door het binnendringen van interne netwerken

Tegenmaatregelen: Voorbeeld Duitsland

In Duitsland zijn er verschillende instellingen die zich bezighouden met cyberveiligheid. Een centrale rol wordt gespeeld door het BSI, dat met een nationaal IT-situatiecentrum 24 uur per dag beveiligingsrelevante incidenten registreert en beoordeelt. Daarnaast werkt het BSI samen met politieautoriteiten en inlichtingendiensten in het Cyber Defence Centre. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, exploitanten van kritieke infrastructuur en overheidsfunctionarissen werken samen in andere organisaties, zoals de Cyber Security Council Duitsland.

De cyberveiligheidsstrategie voor Duitsland die de Bondsregering in 2016 heeft vastgesteld, biedt een basis voor toekomstige maatregelen: zo voorziet zij in regionale mobiele responsteams voor snelle interventie en in de versterking van digitale vaardigheden bij alle gebruikers.

Verdere informatie over dit onderwerp is hier te vinden:
https://www.kaspersky.de/resource-center/definitions/what-is-cyber-security


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud