Skip to main content

DAGMAR-Formel

De DAGMAR-Formel is een term uit de reclame. Het duidt een concept aan waarmee reclamemedia volgens bepaalde criteria worden ontworpen. Het werd in 1967 ontwikkeld door de Amerikaanse reclame-expert Russel H. Colley. Acroniem voor meer reclame-effectiviteit DAGMAR is een combinatie van de eerste letters van: De definitie van Reclame...

Daily Digital Facts

Wat betekent Daily Digital Facts? De Daily Digital Facts zijn statistieken die dagelijks worden gepubliceerd door de Werkgroep voor Online Onderzoek (AGOF). Deze geregistreerde vereniging publiceert elke dag om 11 uur exacte gegevens over het internetbereik van de vorige dag. Zij vormen een belangrijke basis voor de besluitvorming van...

Dark Post

Facebook biedt bedrijven verschillende manieren om te adverteren. Een van deze mogelijkheden is de Facebook Dark Post. Wat is een Dark Post? Een Dark Post op Facebook is een paginabericht dat niet wordt gepubliceerd. Niet gepubliceerd betekent dat het bericht niet verschijnt in de kroniek van een bedrijfspagina. Dark...

Dark Web

Wat betekent Dark Web? De Dark Web is de inhoud van het World Wide Web in zogenaamde darknets en overlay-netwerken. Gebruikers maken handmatig verbinding met elkaar via het internet. Het dark web vormt een klein deel van het deep web, het deel van het web dat niet door webzoekmachines...

Data Crunching

Big data leveren veel waardevolle informatie op voor marketing en wetenschappelijke disciplines. Data Crunching is de eerste stap in de verwerking en analyse van Big Data. Wat betekent Data Crunching? Data Crunching verwijst naar de voorbereiding van grote hoeveelheden gegevens voor geautomatiseerde verwerking en analyse. De term “crunching” komt...

Data Highlighter

Wat is de Data Highlighter? De Data Highlighter is een gratis webmasterhulpmiddel dat wordt aangeboden door Google en deel uitmaakt van de Google Tag Manager. Met de Highlighter kunnen websitebeheerders Google informeren over gegevens die in gestructureerde vorm op hun website aanwezig zijn. De gegevensvelden worden gemarkeerd en gelabeld...

Data Hub-activiteit

Wat is Data Hub Activiteit? Data Hub Activity is een rapport in Google Analytics en bevat gegevens over hoe en waar inhoud werd gedeeld en becommentarieerd op sociale netwerken. De gegevens zijn beperkt tot de sociale netwerken die partner zijn van Google Analytics . Welke informatie over sociale media...

Data Layer

Wat is een Data Layer? Een Data Layer, in het Duits “Datenschicht”, is een in JavaScript geprogrammeerde gegevensbank, waarin informatie van een website wordt opgeslagen. Deze informatie wordt doorgegeven aan de Google Tag Manager en kan worden gebruikt voor verdere analyse in andere tools, zoals Google Analytics . De...

Data Leagage Prevention

Wat is Data Leagage Prevention (DLP)? Data Leagage Prevention (DLP) beschrijft een strategie om ervoor te zorgen dat eindgebruikers geen vertrouwelijke of kritieke informatie verzenden naar ontvangers buiten een bedrijfsnetwerk. De term wordt ook gebruikt om softwareproducten aan te duiden waarmee een netwerkbeheerder kan controleren welke gegevens eindgebruikers kunnen...

Data Loss Prevention

Data Loss Prevention (DLP) is een term uit de informatiebeveiliging en verwijst naar een beschermingsmaatregel. Gegevensbescherming heeft betrekking op de beveiliging van gegevens. Niet alleen de gegevens en het verlies ervan moeten worden beschermd, maar ook de Vertrouwelijkheid Integriteit en Toerekenbaarheid Synonieme termen zijn Data Leak Prevention (gegevenslekkenpreventie) of...

Data Management Platform

Een Data Management Platform (DMP) verzamelt en organiseert gegevens uit meerdere eerste-, tweede- en derde-partij gegevensbronnen en stelt deze beschikbaar aan andere platforms om te gebruiken voor gerichte reclame, personalisering, aanpassing van inhoud en dergelijke. Data Management Platform en verbindt vele platforms op een neutrale manier, zodat marketeers hun...

Data Mining

Gegevens vormen de basis voor zakelijke beslissingen en kunnen aanwijzingen geven voor frauduleuze activiteiten. In de informatica Data Mining wordt gebruikt om een grote verscheidenheid van gegevens te analyseren om informatie te verkrijgen. Wat betekent Data Mining? Data Mining verwijst naar de herkenning en extractie van correlaties en patronen...

Data-Driven Marketing

Wat is Data-Driven Marketing? Gegevens zijn een onmisbaar besluitvormingsinstrument voor marketeers in de moderne marketing. Data-Driven Marketing gebruikt gegevens uit verschillende bronnen om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen en op basis daarvan marketingstrategieën en -campagnes te ontwikkelen. Wat is Data-Driven Marketing? Bij data-driven marketing gaat het in...

Data-Driven-Advertising

Kennis over het koopgedrag en de voorkeuren van de klanten vormt de basis voor succesvolle reclame. Data-Driven-Advertising helpt adverteerders om potentiële klanten precies te bereiken. Wat is Data-Driven-Advertising? Data-Driven-Advertising , in het Duits “datengesteuerte Werbung” (datagestuurde reclame), verwijst naar reclamemaatregelen die worden gecreëerd en uitgevoerd op basis van verzamelde...

DAU-test

Wat betekent DAU test? Programmeurs, webdesigners en anderen gebruiken een DAU-test om na te gaan of hardware, software of homepages geschikt zijn voor de “dumbest mogelijke gebruiker”. Deze test is een speciale vorm van een bruikbaarheidstest. Bij bruikbaarheidstests gaan de verantwoordelijken na of het object in kwestie voldoende gebruiksvriendelijk...

DCE (Distributed Computing Environment)

Om geografisch gedistribueerde computersystemen als een computer te kunnen gebruiken, moeten zij in een geschikte architectuur worden geïntegreerd. DCE (Distributed Computing Environment) biedt de overeenkomstige vooropleiding. Wat betekent DCE (Distributed Computing Environment)? De DCE (Distributed Computing Environment) is een softwarearchitectuur voor het delen van geografisch verspreide computersystemen. De DCE...

DDoS

Wat betekent DDoS? Wanneer computeraanvallen worden uitgevoerd vanaf gedistribueerde computers, worden ze DDoS-aanvallen genoemd. De afkorting DoS wordt in de informatietechnologie gebruikt voor Denial of Service. Service betekent meestal de verbinding met het internet, in zeldzame gevallen een verbinding binnen het bedrijfsnetwerk. Waardoor wordt zo’n verbinding verbroken? De statistisch...

DDOW (Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung)

Wat is de Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung? De DDOW is een vrijwillig zelfregulerend orgaan dat in 2012 is opgericht door de digitale reclame-industrie. Het gaat over op gebruik gebaseerde online reclame. De DDOW vervult twee taken: Het informeert de consumenten hoe zij het verzamelen van gegevens kunnen stopzetten. Zo wordt...

Debian

Wat betekent Debian? Het op Linux gebaseerde besturingssysteem Debian wordt verspreid onder GNU of GPL (General Public License) en is dus gratis en vrij reproduceerbaar. Het bestaat uit een Linux-kernel en meer dan 51.000 softwarepakketten met publiek toegankelijke broncode. Het installatiebestand is beschikbaar voor verschillende computerarchitecturen en in verschillende...

Debugging

Wat betekent Debugging? Wanneer programma’s en websites worden getest of fouten vertonen, nemen ontwikkelaars hun toevlucht tot Debugging functies. De software van vandaag is vaak zeer complex en kan uit duizenden regels code bestaan. Bovendien worden componenten van verschillende programmeertalen gemengd om de eindgebruiker zo goed mogelijk van dienst...

DECT (Digital European Cordless Telecommunications)

Wat is DECT (Digital European Cordless Telecommunications)? DECT is de afkorting van “Digital Enhanced Cordless Telecommunications”. Dit is een telecommunicatienorm voor draadloze telefonie via radio. DECT (Digital European Cordless Telecommunications) werd in 1993 geïntroduceerd als een standaard voor draadloze mobiele telefoons. Elke DECT-eenheid bestaat uit een basisstation en een...

Dedicated Server

Servers vormen de basis voor het internet en de interne IT-infrastructuur van een bedrijf. Dedicated Server bepaalde functies over te nemen voor bepaalde gebruikers. Wat is een Dedicated Server? A Dedicated Serverdedicated server”: een server waarvan de middelen uitsluitend voor één klant beschikbaar zijn of waarvan de prestaties worden...

Deep Crawl

De Googlebot doorzoekt websites op twee verschillende manieren. Eens slechts oppervlakkig en met de zgn. Deep Crawl tot op het laagste niveau. Wat is een Deep Crawl? De Deep Crawl is een van de twee methoden, samen met de fresh crawl, die Google gebruikt om websites te crawlen om...

DeepL

Het in Keulen gevestigde bedrijf DeepL biedt een dienst met dezelfde naam voor de automatische vertaling van teksten. Het bijzondere kenmerk is niet alleen de server-side infrastructuur en de webapplicatie die speciaal voor dit doel zijn opgezet. Wat de kwaliteit van de vertalingen betreft, is DeepL een uitstekend alternatief...

Defacement

Op Defacement (defacement, verminking), wordt een website zonder toestemming veranderd. De aanval treft meestal het zichtbare deel van de pagina, waar de“defacers“, ook bekend als “Cracker” (gelijk aan hacker), teksten verwijderen of vreemde teksten of afbeeldingen integreren. Er kan ook malware worden achtergelaten. Hoe werkt het? Op Defacement worden...

Delphi

Delphi is een methode van marktonderzoek en beschrijft een meerfasige, systematische enquêteprocedure. De enquête is een schattingsmethode en wordt gekenmerkt door feedback. De methode kan worden gebruikt om trends, toekomstige gebeurtenissen en technische ontwikkelingen in te schatten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de standaardmethode en de breedbandmethode. Net...

Demand Side Platform

De Demand Side Platform (DSP) is een dienstverlener voor Advertiser en agentschappen in online marketing. Platforms aan de vraagzijde helpen de adverteerder bij het vinden van de juiste advertentieruimte. De koper bepaalt zowel de doelgroep als de prijs op de DSP. Demand Side Platform s zijn dus dienstverleners in...

Demarketing

Demarketing verwijst naar het opzettelijk beëindigen of het opzettelijk niet-opnemen van een klantenrelatie. Demarketing vindt bijvoorbeeld plaats in het kader van doelgroepmarketing en klantwaardegerichte marketing. Alternatieve termen zijn reductiemarketing, klantenuitsluiting en exitmanagement. Redenen voor demarketing Welke mogelijkheden biedt demarketing? De onderneming tracht haar winstgevendheid te verhogen door onrendabele klanten...

DENIC

DENIC eG is het centrale register voor alle domeinen die eindigen op .de. De afkorting DENIC staat voor “Deutsches Network Information Center”. Het Netwerkcentrum is erkend als een organisatie zonder winstoogmerk en is gevestigd in Frankfurt am Main. Welke gegevens kunnen worden opgevraagd over een DENIC-domein?

Dereferrer

Wat zijn hyperlinks? Hyperlinks zijn een van de belangrijkste fundamenten van het World Wide Web. Wanneer een gebruiker op een hyperlink klikt, wordt hij of zij doorgestuurd naar een andere website. Daarbij zendt de webbrowser van de gebruiker automatisch een HTTP-verzoek naar de betrokken webserver, die de doelpagina en...

Detectify

Wat is Detectify? Detectify is een cloudgebaseerde, geautomatiseerde scanner die websites kan controleren op meer dan 1.000 veiligheidslekken en kwetsbaarheden. De scanner wordt aangeboden als een software-as-a-service (SaaS) en wordt geëxploiteerd in het Amazon AWS Cloud . Volgens de exploitant werkt het samen met een ethische hacking-gemeenschap om altijd...

DevOps

De term DevOps beschrijft een procesverbeteringsaanpak die voornamelijk wordt gebruikt in softwareontwikkeling en systeembeheer. De term is een zogenaamd portmanteau van de twee woorden “ontwikkeling” en “informatietechnologie Operations”. DevOps in moderne software ontwikkeling DevOps heeft tot doel de gebieden ontwikkeling, IT-operaties en kwaliteitsborging te optimaliseren en te zorgen voor...

Dewey Update

Wat is de Dewey Update? In 2008 vond de Dewey Update plaats bij de zoekmachine Google. Dit was een van de kernupdates die met onregelmatige tussenpozen plaatsvinden en bedoeld zijn om de kwaliteit van de zoekresultaten te verbeteren. De Dewey Update werd in maart en april uitgerold. Welke effecten...

DFN (Duits onderzoeksnetwerk)

Wat betekent Deutsches Forschungsnetz e.V.? Het DFN (Deutsches Forschungsnetz e.V.) is een zelfbesturend informatie- en communicatienetwerk dat universiteiten, onderzoekinstellingen en onderzoekgerelateerde bedrijven met elkaar verbindt. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de Vereniging ter bevordering van het Duitse onderzoeksnetwerk, die in 1984 werd opgericht. De naam van het onderliggende technische...

DHTML

Wat betekent DHTML? De afkorting DHTML staat voor dynamische HTML, tegenwoordig wordt de term DOM scripting meer gebruikt in professionele kringen. Hoewel de eenvoudige en op tekst gebaseerde markup-taal HTML het mogelijk maakt veelzijdige en visueel aantrekkelijke websites te maken, blijft het kader in wezen statisch. Al in het...

Dialoog marketing

Dialoogmarketing is een subcategorie van direct marketing. Bedrijven spreken consumenten op verschillende manieren aan op een klantspecifieke manier: per telefoon per post elektronisch Op basis van persoonsgegevens bieden zij de producten of diensten aan waarin de ontvangers geïnteresseerd zijn op basis van hun eerdere koopgedrag. Bij onlinemarketing maken bedrijven...

Digitale handtekening

De digitale handtekening beveiligt het onweerlegbare auteurschap en de integriteit (onveranderlijkheid) van een bericht. De digitale handtekening is een asymmetrisch cryptosysteem. In tegenstelling tot de elektronische handtekening (juridische term), is de digitale handtekening een technische definitie. Alternatieve termen zijn elektronische handtekening en digitale handtekeningprocedure. Hoe werkt de digitale handtekeningprocedure?...

DigitalOcean

DigitalOcean is een relatief nieuwe speler in de fel betwiste business van Cloudzaken. De aanbieder is pas sinds 2011 actief op de markt, maar heeft zich dankzij zijn specialisatie in de speciale behoeften van het midden- en kleinbedrijf binnen korte tijd weten te handhaven tegenover gevestigde Cloud-aanbieders zoals Amazon...

DIN EN ISO 9241

DIN EN ISO 9241 is een norm die de interactie tussen mens en computer beschrijft. De norm was aanvankelijk bedoeld als een Europese norm (dit blijkt uit de afkorting EN) en is precies overgenomen door Duitsland, waar hij de titel “Ergonomie van de interactie tussen mens en systeem” draagt....

Django

Django is een open source raamwerk voor webapplicaties geschreven in de programmeertaal Python. Een framework is een soort bouwpakketsysteem dat voorzien is van een groot aantal geprefabriceerde onderdelen en dat de ontwikkeling van webApps veel gemakkelijker maakt. Waarom heb je een kader nodig? Al lang geleden werd ingezien dat...

DNS doorspoelen

Wat betekent DNS flush? Wanneer de PC thuis of de bedrijfscomputer een communicatie tot stand brengt met het internet of met een netwerk, onthoudt hij de resultaten van deze verbindingen. Dit is algemeen bekend van webbrowsers. Tijdens het surfen schrijven ze voortdurend gegevens naar een lokaal geheugen. De informatie...

DNS kaping

Elke website krijgt een uniek IP-adres toegewezen. Hackers gebruiken deze uniciteit om internetgebruikers via DNS-hijacking naar valse websites te leiden. Wat is DNS hijacking? DNS hijacking verwijst naar een kwaadaardige hackeraanval. Het doel van deze aanvallen is om internetgebruikers naar valse websites te leiden die bedrieglijk veel lijken op...

DNS opzoeking

Wat betekent DNS lookup? Op basis van het wereldwijde Domain Name System (DNS) moet elke computer die op het World Wide Web of op een netwerk is aangesloten, een uniek IP-nummer hebben. Indien wij dit nummer niet kennen en het bijbehorende IP-adres willen afleiden uit de spreeknaam van de...

DNS spoofing

Wat betekent DNS spoofing? DNS spoofing, ook wel Cache Poisoing genoemd, is een gevaarlijke vorm van aanval op een PC. Het doel van de aanvallers is om Malware te infiltreren en gevoelige gebruikersgegevens te bemachtigen. Als het om bank- of kredietkaartgegevens gaat, kan aanzienlijke schade worden aangericht. Hoe werkt...

DNS-gebaseerde Authenticatie van Naam Entiteiten (DANE)

Verschillende protocollen worden samengevat onder de naam DNS-based Authentication of Named Entities (DANE) . Zij zijn gestandaardiseerd door de Internet Engineering Task Force. De DNSSEC-infrastructuur van het Domain Name System wordt gebruikt voor de authenticatie. De veiligheid op het internet kan aanzienlijk worden verhoogd als sleutels in het DANE...

DNSSEC

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions ) is een reeks protocollen die een beveiligingslaag toevoegen aan de zoek- en uitwisselingsprocessen van het DNS (Domain Name System), die essentieel zijn geworden voor de toegang tot websites via het internet. Hoewel de extensies niet kunnen beschermen hoe gegevens worden gedistribueerd of...

Docker

Wat betekent Docker? Docker is software die containervirtualisatie van toepassingen mogelijk maakt. Door gebruik te maken van deze technologie kunnen applicaties inclusief hun afhankelijkheden worden verpakt in een image en vervolgens worden uitgevoerd in een Docker-container met behulp van een speciale engine. Afgezien van enkele interfaces met het besturingssysteem...

DOCTYPE

Wat betekent DOCTYPE? Een browser kan een webpagina alleen correct weergeven als hij onder andere weet wat voor soort HTML-document het is. De DOCTYPE voorziet de browser van alle nodige informatie. Wat is de DOCTYPE? Het !DOCTYPE is het eerste en belangrijkste element in de broncode van een HTML-document....

Document Object Model (DOM)

Wat betekent Document Object Model? HetDocument Object Model is een specificatie van een interface. Het werd ontwikkeld door het World Wide Web Consortium om het mogelijk te maken dat XML en HTML-documenten dynamisch kunnen worden gewijzigd en aangepast aan verschillende webbrowseromgevingen. Definitie Het DOM is een W3C-norm die wordt...

Domein Crowding Update

Domain crowdingupdate is een term die kan worden vertaald als beperking van domeinen. Deze term verwijst naar verschillende updates van Google die tot doel hebben de domeindrukte te verminderen. Kwaliteits- en relevantieverhoging van het gebruik van Google zou het resultaat moeten zijn. Domain Crowding Update – hoe het werkt...

Domein Hijacking

Domeinkaping wordt over het algemeen gedefinieerd als een poging om het eigendom of de controle van een domein over te dragen aan of te stelen van de rechtmatige eigenaar. Vaak gaat het om een frauduleuze registratieaanvraag of een andere valse wijziging van de registratie van een domein. Dit soort...

Domein Parkeren

Wat betekent Domain Parking? Bij domain parking laten eigenaars een domein inhoudelijk ongebruikt; tegelijkertijd willen de meesten geld verdienen met advertenties. Deze procedure is bijzonder interessant voor vervallen domeinen, d.w.z. domeinen die zijn vrijgekomen. De waarschijnlijkheid is groot dat veel gebruikers de homepage zullen blijven bezoeken en reclame-inkomsten zullen...

Domeinnaamsysteem (DNS)

Wat betekent Domain Name System? De wereldwijd gestandaardiseerde toewijzing van sprekende URL’s aan numerieke IP-adressen wordt het Domain Name System genoemd. De constructie wordt vaak vergeleken met een telefoonboek. Net zoals een bewoner een naam heeft met een bijbehorend telefoonnummer, heeft een server een naam met een eigen IP-adres....

Domingrabbing

Wat betekent domein grijpen? Bij domain grabbing registreren mensen een groot aantal internetdomeinnamen. Meestal gaat het om algemene termen die bijvoorbeeld een bepaalde productcategorie of een bedrijfstak aanduiden. Soms kopen zij echter ook domeinen met verschillende variaties van merknamen en persoonsnamen. Voor deze domeinnamen wordt deze procedure Cybersquatting genoemd....

Doorwaypage

Wat is een doorgangspagina? Een doorway page is een website die speciaal is gemaakt voor het zoeken op bepaalde trefwoorden in zoekmachines en die als ingang dient waarlangs bezoekers de hoofdinhoud bereiken. In de praktijk varieert het gebruik van doorway pages sterk. Ze variëren van pagina’s met veel inhoud...

Dorking

Wat is sukkelen? Dorking wordt ook wel Google-Dorking of Google-Hacking genoemd. Het is geen aanval op de zoekmachine, maar op de webpagina’s die via Google kunnen worden gevonden. Speciale zoekopdrachten worden gebruikt om inhoud van de websites die niet voor het publiek bestemd is, eruit te filteren. Meestal gaat...

DPI (punten per inch)

In de druktechnologie worden metingen niet aangegeven in centimeters of millimeters, maar in DPI (dots per inch). Wat betekent DPI? In de druktechnologie geeft DPI (dots per inch) aan hoeveel puntjes worden gedrukt op een rechte lijn van 1 inch (25,4 mm) lang. DPI is dus een maat voor...

Drive-by-Exploits / Drive-by-Download

Wat betekent “drive-by exploit”/”drive-by download”? Wanneer een computer wordt geïnfecteerd met kwaadaardige software door simpelweg een website te bezoeken, wordt dit een drive-by exploit / drive-by download genoemd. De industrie noemt dit type aanval een “drive-by” download omdat de gebruiker op de kwaadaardige site nergens op hoeft te klikken....

Drupal

Drupal is een Content Management System (CMS) open source software die gratis beschikbaar is voor gebruikers. De Content Management System werd oorspronkelijk in 1999 ontwikkeld door de Belgische informaticus Dries Buytaert en wist in korte tijd een grote gebruikersbasis op te bouwen. Vergelijkbare bekende content management systemen zijn: WordPress...

Dubbele Opt-in

Als websitebeheerders e-mails versturen zonder toestemming van de ontvanger, plegen zij een overtreding van de wet op de oneerlijke concurrentie. Door de dubbele opt-in procedure te gebruiken, staan zij aan de veilige kant. Wat betekent dubbele opt-in? Double opt-inis de term voor een registratie- en bevestigingsprocedure in twee stappen...

Dubbele Opt-out

Wat betekent dubbele opt-out? Dubbele opt-out is een proces in twee stappen waarbij gebruikers zich uitschrijven voor een nieuwsbrief. Er zijn twee klikken nodig om de afmelding te voltooien: Gebruikers nemen het initiatief voor hun afmelding met een eerste klik, meestal is er een overeenkomstige link in de nieuwsbrief....

Dublin Kern

Metadata en technische specificaties zijn een essentieel onderdeel van elke website. Met de invoering van de Dublin Core is de specificatie van metadata vereenvoudigd. Wat is de Dublin Core? De zogenaamde Dublin Core is een formele norm die in 1995 is gepubliceerd en nog steeds wordt beschouwd als een...

Duplicaat inhoud checker

Wat is een Duplicate Content Checker? Een Duplicate Content Checker wordt gebruikt om te controleren op gekopieerde inhoud op het internet. Duplicate content heeft een negatief effect op de rating van zoekmachines zoals Google. Als Google opmerkt dat de inhoud van een website gekopieerde tekst is, wordt dit bestraft...

Dynamisch Dienen

Net als bij Responsive Design, gebruiken Dynamic Serving websites slechts één URL voor elk apparaat dat naar uw website zoekt. Het grote verschil is dat de HTML-structuur van uw website van apparaat tot apparaat zal verschillen. Wat zijn de voordelen van Dynamic Serving? Wat zijn de nadelen?

Dynamisch Host Configuratie Protocol (DHCP)

Wat betekent Dynamic Host Configuration Protocol? Het Dynamic Host Configuration Protocol, dat sinds 1993 gestandaardiseerd en wijdverbreid is, biedt mogelijkheden voor de automatische netwerkconfiguratie van computers door een serverdienst. In de regel moeten handmatige instellingen op een computer worden gehandhaafd voordat deze in een bedrijfsnetwerk wordt geïntegreerd. In grote...

Dynamisch trefwoord invoegen (DKI)

Reclame op het internet is interessanter voor surfers naarmate zij relevanter is voor een zoekopdracht. Met Dynamic Keyword Insertion (DKI), biedt Google adverteerders een manier om de trefwoorden in hun advertenties automatisch aan te passen. Wat betekent Dynamic Keyword Insertion (DKI)? Dynamic Keyword Insertion (DKI) is een functie van...

Dynamische DNS (DynDNS)

Dynamische DNS (DynDNS) of DDS is een dienst die IP-adressen toekent aan internetdomeinnamen. Het is een dienst waarmee u van overal ter wereld toegang kunt krijgen tot uw thuiscomputer. DDNS dient een soortgelijk doel als het Domain Name System (DNS) van het internet, in die zin dat iedereen die...

Dynamische URL

Een dynamische URL (of dynamische webpagina) wordt specifiek gegenereerd in antwoord op een verzoek van een gebruiker. In tegenstelling tot statische webpagina’s worden dynamische URL (adres)-pagina’s niet in hun geheel opgeslagen op de server vanwaar ze worden opgehaald. In plaats daarvan worden zij gegenereerd op basis van specifieke parameters...

Dynamische zoekadvertenties

Betaalde zoekreclame is nu voor veel bedrijven een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsstrategie. Met Dynamic Search Ads kunnen advertenties gericht en flexibel op Google worden geplaatst. Wat zijn dynamische zoekadvertenties? Dynamic Search Ads, afgekort DSA, is een functie van Google Ads waarmee advertenties kunnen worden geboekt en geplaatst zonder...

Dynamische zoekadvertenties

Dynamische zoekadvertenties zijn zoekadvertenties die worden aangeboden op basis van de inhoud van een website. Google doorzoekt in wezen de website en komt vervolgens overeen met zoektermen die nauw verband houden met de inhoud van de website. Vanaf dit punt worden de kop en de landingspagina dynamisch gegenereerd om...