Skip to main content

Algoritme voor domeingeneratie

Een Domain Generation Algorithm (DGA) is een programma dat lichtjes verschillende variaties van een bepaalde domeinnaam creëert. Wie gebruikt zo’n Domain Generation Algorithm (DGA)? Het grote aantal mogelijke toegangspunten maakt het voor de rechtshandhaving moeilijk om botnets effectief te vernietigen, aangezien de besmette machines soms dagelijks contact proberen te...

Controle door derden

Een audit door een derde partij wordt uitgevoerd wanneer een bedrijf heeft besloten een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) op te zetten dat voldoet aan een reeks standaardvereisten, zoals ISO 9001, en een onafhankelijk bedrijf inhuurt om een audit uit te voeren om na te gaan of het bedrijf erin geslaagd is...

Dagelijkse digitale feiten

Wat betekent Daily Digital Facts? Daily Digital Facts zijn statistieken die dagelijks worden gepubliceerd door de Arbeitsgemeinschaft für Online Forschung (AGOF). Deze geregistreerde vereniging publiceert elke dag om 11 uur ‘s morgens de exacte gegevens op het internet van de vorige dag. Ze vormen een belangrijke basis voor online...

DAGMAR-formule

De DAGMAR-formule is een term uit de reclame. Het duidt een concept aan waarmee reclamemedia volgens bepaalde criteria moeten worden ontworpen. Het werd in 1967 ontwikkeld door de Amerikaanse reclame-expert Russel H. Colley. Acroniem voor meer reclame-effectiviteit DAGMAR is een combinatie van de eerste letters van: De definitie van...

Data Hub Activiteit

Wat betekent data hub activiteit? Data Hub Activity is een rapport in Google Analytics dat gegevens verstrekt over hoe en waar inhoud werd gedeeld en becommentarieerd in sociale netwerken. De gegevens zijn beperkt tot de sociale netwerken die partner zijn van Google Analytics. Welke social media informatie bevat het...

Datamining

Gegevens vormen de basis voor zakelijke beslissingen en kunnen aanwijzingen geven voor frauduleuze activiteiten. In de computerwetenschap wordt datamining gebruikt om een grote verscheidenheid van gegevens te analyseren om informatie te verkrijgen. Wat betekent datamining? Data mining is het herkennen en extraheren van correlaties en patronen uit gegevensverzamelingen met...

DAU-Test

Wat betekent DAU-Test? Met een DAU-test controleren programmeurs, webdesigners en anderen of hardware, software of homepages geschikt zijn voor de “Dumbest User to be assumed”. Deze test is een speciale vorm van een bruikbaarheidstest. Bij gebruikstests controleren de verantwoordelijke personen of het betreffende object voldoende gebruiksvriendelijk is voor de...

DCE (gedistribueerde computeromgeving)

Om geografisch gedistribueerde computersystemen als een computer te kunnen gebruiken, moeten zij in een geschikte architectuur worden geïntegreerd. DCE (Distributed Computing Environment) biedt de overeenkomstige voorvereisten. Wat betekent DCE (Distributed Computing Environment)? De DCE (Distributed Computing Environment) is een software-architectuur voor het delen van geografisch gedistribueerde computersystemen. De DCE...

DDoS

Wat betekent DDoS? Wanneer computeraanvallen worden uitgevoerd vanaf gedistribueerde computers, worden ze DDoS-aanvallen genoemd. De afkorting DoS wordt gebruikt in de informatietechnologie voor Denial of Service. Service verwijst meestal naar de verbinding met het internet, in zeldzame gevallen een verbinding binnen het bedrijfsnetwerk. Wat zorgt ervoor dat zo’n verbinding...

DDOW (Duitse Raad voor de bescherming van persoonsgegevens)

Wat is de Duitse Raad voor de bescherming van persoonsgegevens voor onlinereclame? DDOW is een vrijwillig zelfreguleringsorgaan dat in 2012 is opgericht door de digitale reclame-industrie. Het gaat om op gebruik gebaseerde online reclame. DDOW vervult twee taken: Het informeert de consument over hoe hij het verzamelen van gegevens...

Debian

Wat betekent Debian? Het Linux-gebaseerde besturingssysteem Debian wordt gedistribueerd onder GNU of GPL (General Public License), dus het is gratis en vrij reproduceerbaar. Het bestaat uit een Linux kernel en meer dan 51.000 extra softwarepakketten met publiek beschikbare broncode. Het installatiebeeld is beschikbaar voor verschillende computerarchitecturen en in verschillende...

Debuggen

Wat is debuggen? Wanneer programma’s en webpagina’s worden getest of fouten vertonen, maken ontwikkelaars gebruik van debug-functies. De software van vandaag de dag is vaak zeer complex en kan bestaan uit duizenden regels code. Bovendien worden componenten van verschillende programmeertalen door elkaar gehaald om het best mogelijke voordeel voor...

DECT (Digitale Europese Draadloze Telecommunicatie)

Wat is DECT (Digital European Cordless Telecommunications) ? DECT is de afkorting van “Digital Enhanced Cordless Telecommunications”. Dit is een telecommunicatienorm voor draadloze telefonie via radio. DECT (Digital European Cordless Telecommunications) werd in 1993 geïntroduceerd als een standaard voor draadloze mobiele telefoons. Elke DECT-eenheid bestaat uit een basisstation en...

Dedicated server

Servers vormen de basis voor het internet en de interne IT-infrastructuur van een bedrijf. Dedicated servers nemen specifieke functies over voor specifieke gebruikers. Wat is een dedicated server? Een dedicated server is een server waarvan de middelen slechts voor één klant beschikbaar zijn of waarvan de prestaties worden gebruikt...

DeepL

Het in Keulen gevestigde bedrijf DeepL biedt een gelijknamige dienst aan voor de automatische vertaling van teksten. Het bijzondere kenmerk is niet alleen de server-side infrastructuur en de webapplicatie die speciaal voor dit doel zijn opgezet. Wat de kwaliteit van de vertalingen betreft, is DeepL een uitstekend alternatief voor...

Defacement

Defacement is de ongeoorloofde wijziging van een webpagina. De aanval treft meestal het zichtbare deel van de pagina, waar de“defacers“, ook bekend als “Cracker” (gelijk aan hacker), teksten verwijderen of vreemde teksten of afbeeldingen insluiten. Kwaadaardige programma’s kunnen ook worden achtergelaten. Hoe werkt het? Defacement is het misbruiken van...

Delphi

Delphi is een methode van marktonderzoek en beschrijft een meerfasige, systematische onderzoeksprocedure. De enquête is een schattingsmethode en wordt gekenmerkt door feedback. De methode kan worden gebruikt om trends, toekomstige gebeurtenissen en technische ontwikkelingen in te schatten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de standaardmethode en de breedbandmethode. Net...

Demarketing

Demarketing verwijst naar het opzettelijk beëindigen of het opzettelijk niet-opnemen van een klantenrelatie. Demarketing wordt bijvoorbeeld beoefend in het kader van doelgroepmarketing en klantwaardegerichte marketing. Alternatieve termen zijn reductiemarketing, klantenuitsluiting en exitmanagement. Redenen voor demarketing Zowel klantgerelateerde als bedrijfsgerelateerde redenen kunnen leiden tot de...

DENIC

DENIC eG is het centrale register voor alle domeinen die eindigen op .de. De afkorting DENIC staat voor “Deutsches Network Information Center”. Het Netwerkcentrum is erkend als een organisatie zonder winstoogmerk en heeft zijn hoofdkantoor in Frankfurt am Main. Welke gegevens kunnen over een DENIC-domein worden opgevraagd? [su_list icon=”icon:...

Dereferrer

Wat zijn hyperlinks? Hyperlinks vormen een van de belangrijkste fundamenten van het World Wide Web. Wanneer een gebruiker op een hyperlink klikt, wordt hij doorverwezen naar een andere webpagina. Daarbij zendt de webbrowser van de gebruiker automatisch een HTTP-verzoek naar de betrokken webserver, die de doelpagina en andere relevante...

Detecteer

Wat is Detectify? Detectify is een cloud-gebaseerde, geautomatiseerde scanner die websites kan scannen op momenteel meer dan 1.000 beveiligingslekken en kwetsbaarheden. De scanner wordt aangeboden als Software-as-a-Service (SaaS) en wordt gebruikt in de Amazon AWS Cloud. Volgens de operator werkt het samen met een ethische hackersgemeenschap om tijdens de...

Deurpagina

Wat is een deuropeningspagina? Een deuropeningspagina is een webpagina die speciaal is gemaakt voor het zoeken naar bepaalde trefwoorden in zoekmachines en dient als ingangspunt waarlangs bezoekers de hoofdinhoud bereiken. In de praktijk is het gebruik van deuropeningspagina’s heel anders. Ze variëren van inhoudelijke pagina’s die bezoekers waardevolle informatie...

DevOps

De term DevOps beschrijft een procesverbeteringsaanpak die vooral wordt gebruikt in de softwareontwikkeling en het systeembeheer. In deze context is de term een zogenaamd kofferwoord, dat is samengesteld uit de twee woorden “Ontwikkeling” en “Information Technology Operations”. DevOps in moderne softwareontwikkeling DevOps streeft ernaar om de gebieden van ontwikkeling,...

Dewey Update

Wat is de Dewey-update? In 2008 werd de Dewey-update gemaakt bij de zoekmachine Google. Dit was een van de kernupdates die met onregelmatige tussenpozen plaatsvinden en bedoeld zijn om de kwaliteit van de zoekresultaten te verbeteren. De Dewey Update is in maart en april uitgerold. Welke impact had de...

DFN (Duits onderzoeksnetwerk e.V.)

Wat betekent Deutsches Forschungsnetz e.V.? DFN (Deutsches Forschungsnetz e.V.) is een zelfregulerend informatie- en communicatienetwerk dat universiteiten, onderzoeksinstellingen en onderzoeksgerelateerde bedrijven met elkaar verbindt. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de Vereniging ter bevordering van het Duitse onderzoeksnetwerk, die in 1984 werd opgericht. De naam van het onderliggende technische platform...

DHTML

Wat betekent DHTML? De afkorting DHTML staat voor dynamische HTML, tegenwoordig gebruiken experts liever de term DOM-Scripting. Hoewel de eenvoudige en op tekst gebaseerde opmaaktaal HTML het mogelijk maakt om veelzijdige en visueel aantrekkelijke websites te maken, blijft het framework in principe statisch. Al in het begin van de...

Dialoogmarketing

Dialoogmarketing is een subcategorie van direct marketing. Bedrijven richten zich op consumenten op verschillende klantspecifieke manieren: per telefoon per post elektronisch Op basis van persoonsgegevens bieden zij de producten of diensten aan waarin de ontvangers geïnteresseerd zijn op basis van hun eerdere aankoopgedrag. In online marketing gebruiken bedrijven ook...

Diep kruipen

De Googlebot crawlt websites op twee verschillende manieren. Eens slechts oppervlakkig en met het zogenaamde diepe kruipen naar het laagste niveau. Wat is een diepe kruip? De deep crawl is, samen met de fresh crawl, een van de twee methoden waarmee Google websites crawlt om ze te evalueren op...

Digitale handtekening

De digitale handtekening beveiligt het onweerlegbare auteurschap en de integriteit (onveranderlijkheid) van een bericht. De digitale handtekening is een asymmetrisch cryptosysteem. In tegenstelling tot de elektronische handtekening (juridische term), is de digitale handtekening een technische definitie. Alternatieve termen zijn elektronische handtekening en digitale handtekeningprocedure. Hoe werkt de digitale handtekeningprocedure?...

DigitalOcean

DigitalOcean is een relatief nieuwe aanbieder in de fel omstreden cloudbusiness. De aanbieder is pas sinds 2011 actief op de markt, maar heeft zich dankzij zijn specialisatie in de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen in korte tijd kunnen meten met gevestigde cloudproviders als Amazon en Microsoft. Kosteneffectieve...

DIN EN ISO 9241

DIN EN ISO 9241 is een norm die de interactie tussen mens en computer beschrijft. De norm was aanvankelijk bedoeld als een Europese norm (dit blijkt uit de afkorting EN) en is precies overgenomen door Duitsland, waar hij de titel “Ergonomie van de interactie tussen mens en systeem” draagt....

Django

Django is een open source raamwerk voor webapplicaties geschreven in de programmeertaal Python. Een framework is een soort bouwblokkensysteem dat wordt geleverd met een verscheidenheid aan vooraf gebouwde onderdelen, waardoor de ontwikkeling van webapps veel eenvoudiger wordt. Waarom heb je een kader nodig? beheer...

DNS kaping

Elke website krijgt een uniek IP-adres toegewezen. Hackers gebruiken deze uniciteit om internetgebruikers via DNS-hijacking naar valse websites te leiden. Wat is DNS hijacking? DNS-hijacking is een kwaadaardige hackaanval. Het doel van deze aanvallen is internetgebruikers om te leiden naar valse websites die bedrieglijk veel lijken op de oorspronkelijke...

DNS-Flush

Wat betekent DNA-flush? Wanneer de PC thuis of de bedrijfscomputer de communicatie met het internet of een netwerk tot stand brengt, onthoudt hij de resultaten van deze verbindingen. Dit is algemeen bekend bij webbrowsers. Ze schrijven voortdurend gegevens naar een lokaal geheugen tijdens het surfen. De informatie wordt gebruikt...

DNS-gebaseerde Authenticatie van Naam Entiteiten (DANE)

Verschillende protocollen worden samengevat onder de naam DNS-based Authentication of Named Entities (DANE) . Zij zijn gestandaardiseerd door de Internet Engineering Task Force. De DNSSEC-infrastructuur van het Domain Name System wordt gebruikt voor de authenticatie. De veiligheid op het internet kan aanzienlijk worden verhoogd als sleutels in het DANE...

DNS-spoofing

Wat betekent DNS spoofing? DNS spoofing, ook wel cache poisoing genoemd, is een gevaarlijke vorm van aanval op een PC. Het doel van de aanvallers is om malware binnen te smokkelen en toegang te krijgen tot gevoelige gebruikersgegevens. Als het gaat om bank- of creditcardgegevens kan er aanzienlijke schade...

DNS-zoekopdracht

Wat betekent DNS-lookup? Op basis van het wereldwijde Domain Name System (DNS) moet elke computer die is aangesloten op het World Wide Web of een netwerk een uniek IP-nummer hebben. Als we dit nummer niet kennen en het IP-adres willen afleiden van de sprekende naam van de computer, voeren...

DNSSEC

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions ) is een reeks protocollen die een beveiligingslaag toevoegen aan de zoek- en uitwisselingsprocessen van het DNS (Domain Name System), die essentieel zijn geworden voor de toegang tot websites via het internet. Hoewel de extensies niet kunnen beschermen hoe gegevens worden gedistribueerd of...

Docker

Wat betekent Docker? Docker is een software die containervirtualisatie van applicaties mogelijk maakt. Door gebruik te maken van deze technologie kunnen toepassingen inclusief hun afhankelijkheden worden verpakt in een afbeelding en vervolgens worden uitgevoerd in een Docker-container met behulp van een speciale motor. Op enkele interfaces naar het besturingssysteem...

DOCTYPE

Wat betekent DOCTYPE? Om een website correct weer te geven, moet een browser onder andere weten wat voor soort HTML-document het is. De DOCTYPE voorziet de browser van alle benodigde informatie. Wat is de DOCTIE? Het !DOCTYPE is het eerste en belangrijkste element in de broncode van een HTML-document....

Document Object Model (DOM)

Wat betekent Document Object Model? Het Document Object Model is een specificatie van een interface. Het is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium om dynamisch XML- en HTML-documenten aan te passen aan verschillende webbrowseromgevingen. Definitie De DOM vertegenwoordigt een W3C-standaard, die wordt beheerd door het World Wide Web...

Domein Crowding Update

Domain CrowdingUpdate is een term die kan worden vertaald als beperking van domeinen. Onder deze term worden verschillende updates van Google samengevat, die tot doel hebben om domain crowding te verminderen. Verhoging van kwaliteit en relevantie in het gebruik van Google zou het resultaat moeten zijn. Domain Crowding Update...

Domeingrijpen

Wat betekent domeingrijpen? Bij domain grabbing registreren mensen een groot aantal internetdomeinnamen. De meeste zijn generieke termen die bijvoorbeeld duiden op een specifieke productcategorie of industrie. Soms kopen ze ook domeinen met verschillende varianten van merk- en persoonsnamen. Voor deze domeinnamen wordt deze procedure cybersquatting genoemd. By loading the...

Domeinkaping

Domeinkaping wordt over het algemeen gedefinieerd als een poging om het eigendom of de controle van een domein over te dragen aan of te stelen van de rechtmatige eigenaar. Vaak gaat het om een frauduleuze registratieaanvraag of een andere valse wijziging van de registratie van een domein. Dit soort...

Domeinnaamsysteem (DNS)

Wat betekent Domeinnaamsysteem? De wereldwijde gestandaardiseerde toewijzing van sprekende URL’s aan numerieke IP-adressen wordt Domain Name System genoemd. De constructie wordt vaak vergeleken met een telefoonboek. Net zoals een bewoner een naam heeft met een bijbehorend telefoonnummer, heeft een server een naam met een eigen IP-adres. Bij mensen kunnen...

Domeinoverschrijdend volgen

Wat is Cross Domain Tracking? Cross Domain Tracking is een functie van Google Analytics waarmee een bezoeker kan worden gevolgd als een doorlopende sessie op twee of meer websites. Met deze functie kan een bezoeker worden getraceerd op www.beispielseite-a.de en op www.beispielseite-b.de in dezelfde Google Analytics-webeigenschap. Traceren is niet...

Domeinparkeerplaats

Wat betekent Domein Parkeren? Met Domain Parking laten eigenaars een domein ongebruikt wat betreft de inhoud, terwijl de meeste van hen tegelijkertijd geld willen verdienen met advertenties. Deze procedure is vooral interessant voor Verlopen Domeinen, d.w.z. domeinen die vrij zijn geworden. De kans is groot dat veel gebruikers de...

Donkere post

Facebook biedt bedrijven verschillende manieren om te adverteren. Een van deze opties is de Facebook Dark Post. Wat is een donkere post? Een Dark Post op Facebook is een paginabericht dat niet wordt gepubliceerd. Ongepubliceerd betekent dat de post niet verschijnt in de kroniek van een bedrijfspagina. Donkere berichten...

Donkerweb

Wat betekent Dark Web? Het Dark Web is de inhoud van het World Wide Web in zogenaamde darknets en overlay-netwerken. Gebruikers maken handmatig verbinding met elkaar via het internet. Het donkere web vormt een klein deel van het diepe web, het deel van het web dat niet geïndexeerd wordt...

Doorkliksnelheid (CTR)

Wat betekent click-through rate? De CTR of click-through rate is het percentage van de advertentie-impressies die hebben geleid tot een klik op een advertentie. Ad Impressie of “Ad View” verwijst naar het aantal advertenties op een website. CTR verwijst ook naar het percentage pagina-impressies die hebben geleid tot een...

Dorking

Wat is Dorking? Dorking wordt ook wel Google-Dorking of Google-Hacking genoemd. Het is geen aanval op de zoekmachine, maar op de websites die via Google te vinden zijn. Speciale zoekopdrachten worden gebruikt om inhoud van de websites te filteren die niet voor het publiek bestemd is. Dit zijn meestal...

DPI (punten per inch)

In de druktechnologie worden metingen niet aangegeven in centimeters of millimeters, maar in DPI (dots per inch). Wat betekent DPI? In de druktechnologie geeft DPI (dots per inch) aan hoeveel puntjes worden afgedrukt op een rechte lijn van 1 inch (25,4 mm) lang. DPI is dus een maat voor...

Draadloze Fidelity (Wifi)

Wat betekent Wireless Fidelity (Wifi)? Wireless Fidelity (WiFi) is een draadloze netwerkstandaard die is ontwikkeld door de Wireless Ethernet Compatibility Alliance. In principe kan Wireless Fidelity (WiFi) worden gelijkgesteld met de WLAN-standaard, zolang ze in de twee frequentiebereiken 2,4 en 5 GHz werken volgens de beoogde 802.11-specificaties. Organisatie De...

Draadloze opmaaktaal (WML)

Wat betekent Wireless Markup Language (WML)? De term Wireless Markup Language wordt gebruikt om een markuptaal te beschrijven die voornamelijk is ontwikkeld voor gebruik in mobiele websites. Algemene informatie over WML Wireless Markup Language werd in 1998 voor het eerst aan het grote publiek gepresenteerd in versie 1.1. In...

Drive-by-Exploits / Drive-by-Download

Wat betekent Drive-by-Exploits / Drive-by-Download? Wanneer een computer geïnfecteerd raakt met kwaadaardige software door simpelweg een website te bezoeken, wordt dit drive-by exploits / drive-by download genoemd. De industrie noemt dit type aanval een “drive-by” download omdat de gebruiker niets hoeft te klikken op de kwaadaardige. Alleen al het...

Drupal

Drupal is een Content Management Systeem (CMS), dat gratis aan gebruikers wordt geleverd als open source software. Het Content Management System werd oorspronkelijk in 1999 ontwikkeld door de Belgische computerwetenschapper Dries Buytaert en was in staat om in korte tijd een grote gebruikersbasis op te bouwen. Soortgelijke bekende systemen...

DSGVO

De DSGVO is op 25 mei 2018 in werking getreden. Het dient ter bescherming van de persoonsgegevens van mensen die in contact komen met een bedrijf of overheidsinstelling. Wat zit er achter de afkorting verborgen? DSGVO is de afkorting voor Basic Data Protection Regulation. Het is bedacht door de...

Dubbele opt-in

Als website-exploitanten zonder toestemming van de ontvanger e-mails versturen, plegen zij een overtreding van de wet tegen oneerlijke concurrentie. Door gebruik te maken van de dubbele opt-in procedure zijn ze aan de veilige kant. Wat betekent dubbele opt-in? Double Opt-in is de naam die wordt gegeven aan een registratie-...

Dubbele opt-out

Wat betekent Double Opt-out? Double Opt-out is een tweestapsproces waarbij gebruikers zich kunnen afmelden voor een nieuwsbrief. Het duurt twee klikken om het uitloggen te voltooien: Gebruikers starten hun opzegging met een eerste klik, meestal is een overeenkomstige link te vinden in de nieuwsbrief. De tweede stap in de...

Duidelijk Web

De Duidelijk Web verwijst naar dat deel van het internet dat zoekmachines kunnen indexeren met behulp van webcrawlers. Andere termen voor Clear Web zijn Surface Web en Visible Web. Het Deep Web vertegenwoordigt het tegenovergestelde. Webpagina’s waartoe gebruikers alleen toegang kunnen krijgen nadat zij een wachtwoord hebben ingevoerd, maken...

Duitse telemediawet (TMG)

Sinds 2007 omvat de DuitseTelemediawet (TMG) alle wetten met betrekking tot zogenoemde telemedia in Duitsland. Telemedia omvat alle elektronische informatie- en communicatiediensten die niet onder het Interstatelijk Omroepverdrag of de Telecommunicatiewet vallen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld onlinewinkels, veilingplatforms, webmaildiensten, chatdiensten, blogs, online-informatiediensten (bijvoorbeeld over het weer of evenementen) en andere...

Dunne affiliate

Wat is een dunne affiliate? De term Thin Affiliate wordt door Google gebruikt om websites te beschrijven die proberen zoveel mogelijk gebruikers door te sturen naar affiliate programma’s zoals Amazon of Ebay met inhoud van lage kwaliteit. Exploitanten van sites die als thin affiliates worden geclassificeerd, willen met zo...

Dunne inhoud

Wat is dunne inhoud? Dunne inhoud is de term die Google definieert voor inferieure inhoud zonder toegevoegde waarde. De aanwezigheid van dunne inhoud op uw eigen website moet dringend worden vermeden in het kader van zoekmachineoptimalisatie (SEO), aangezien dit een negatief effect heeft op uw ranking op Google. Hoe...

Duplicaat inhoud checker

Wat is een Duplicate Content Checker? Een Duplicate Content Checker wordt gebruikt om te controleren op gekopieerde inhoud op het internet. Duplicate content heeft een negatief effect op de rating van zoekmachines zoals Google. Als Google merkt dat de inhoud van een website gekopieerde tekst is, wordt dit bestraft...

Dynamisch Dienen

Net als bij Responsive Design, gebruiken Dynamic Serving websites slechts één URL voor elk apparaat dat naar uw website zoekt. Het grote verschil is dat de HTML-structuur van uw website van apparaat tot apparaat zal verschillen. Wat zijn de voordelen van Dynamic Serving? Wat zijn de nadelen?

Dynamisch trefwoord invoegen (DKI)

Reclame op het internet is interessanter voor surfers naarmate zij relevanter is voor een zoekopdracht. Met Dynamic Keyword Insertion (DKI) biedt Google adverteerders een manier om de trefwoorden in hun advertenties automatisch aan te passen. Wat betekent Dynamic Keyword Insertion (DKI)? Dynamic Keyword Insertion (DKI) is een functie van...

Dynamische DNS (DynDNS)

Dynamische DNS (DynDNS) of DDS is een dienst die IP-adressen toekent aan internetdomeinnamen. Het is een dienst waarmee u van overal ter wereld toegang kunt krijgen tot uw thuiscomputer. DDNS dient een soortgelijk doel als het Domain Name System (DNS) van het internet, in die zin dat DDNS iedereen...

Dynamische Host Configuratie Protocol (DHCP)

Wat betekent Dynamic Host Configuration Protocol? Het Dynamic Host Configuration Protocol, dat in 1993 werd gestandaardiseerd en gedistribueerd, biedt mogelijkheden voor de automatische netwerkconfiguratie van computers door een serverdienst. In de regel moeten de handmatige instellingen op een computer worden gehandhaafd voordat deze in een bedrijfsnetwerk wordt geïntegreerd. In...

Dynamische URL

Een dynamische URL (of dynamische webpagina) wordt specifiek gegenereerd in antwoord op een verzoek van een gebruiker. In tegenstelling tot statische webpagina’s worden pagina’s met een dynamische URL (adres) niet in hun geheel opgeslagen op de server vanwaar ze worden opgehaald. In plaats daarvan worden zij gegenereerd op basis...

Dynamische zoekopdrachten

Betaalde zoekmachinereclame is voor veel bedrijven vandaag de dag een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsstrategie. Met Dynamische Zoek-Ads kunnen advertenties gericht en flexibel op Google worden geplaatst. Wat is Dynamic Search Ads? Dynamic Search Ads, afgekort DSA, is een functie van Google Ads waarmee advertenties kunnen worden geboekt en...

Dynamische zoekschermen

Dynamische zoekadvertenties zijn zoekadvertenties die worden aangeboden op basis van de inhoud van een website. Google crawlt in wezen de website en matcht vervolgens zoektermen die nauw verband houden met de inhoud van de website. Vanaf dat moment worden de kop en de landingspagina dynamisch gegenereerd om aan de...

Gedemilitariseerde Zone (DMZ)

In de informatietechnologie wordt de term gedemilitariseerde zone (DMZ) gebruikt om individuele computers of kleinere netwerken aan te duiden die een soort “neutrale zone” vormen tussen het privé-netwerk (intranet) van een bedrijf en het openbare netwerk (Internet). Het gebruik van DMZ’s voorkomt rechtstreekse toegang tot interne bedrijfsservers door externe...

Gegevens

Data feeds zijn gestructureerde informatie die automatisch wordt overgedragen tussen een server en een client. Vaak gebruikte formaten voor gegevensfeeds zijn CSV en XML, maar ook TXT en RSS zijn gangbaar. De structuur van de gegevensfeed wordt bepaald door de ontvangende server, bv. Google Shopping. De klant (bv. de...

Gegevensgestuurde reclame

Kennis over het koopgedrag en de voorkeuren van klanten is de basis voor succesvolle reclame. Data-driven advertising helpt adverteerders om zich te richten op potentiële klanten. Wat is Data-Driven-Advertising? Datagestuurde reclame verwijst naar reclamemaatregelen die worden gecreëerd en uitgevoerd op basis van gegevens over het consumentengedrag. Gegevensbronnen zijn het...

Gegevenskrapte

Grote hoeveelheden gegevens leveren waardevolle informatie op voor marketing- en wetenschappelijke disciplines. Het kraken van gegevens is de eerste stap in de verwerking en analyse van Big Data. Wat betekent Data Crunching? Data crunchen is het voorbereiden van grote hoeveelheden gegevens voor geautomatiseerde verwerking en analyse. De term “crunching”...

Gegevenslaag

Wat is een datalaag? Een datalaag is een reeks gegevens die in JavaScript zijn geprogrammeerd, waarin informatie van een webpagina wordt opgeslagen. Deze informatie wordt overgedragen aan de Google Tag Manager en kan worden gebruikt voor verdere analyse in andere tools, zoals Google Analytics. De datalaag is in principe...

Gegevensmarkering

Wat is de Data Highlighter? De Data Highlighter is een gratis webmastertool van Google en maakt deel uit van de Google Tag Manager. Met de highlighter kunnen website-exploitanten Google informeren over de gegevens die in gestructureerde vorm op hun website beschikbaar zijn. De gegevensvelden zijn gemarkeerd en getagd met...

Platform voor de vraagzijde

Het Demand Side Platform (DSP) is een dienstverlener voor adverteerders en bureaus in online marketing. Demand Side Platforms helpen adverteerders bij het vinden van de juiste advertentieruimte. De koper bepaalt zowel de doelgroep als de prijs op de DSP. Demand Side Platforms zijn derhalve dienstverleners op het gebied van...

Platform voor gegevensbeheer

Een Data Management Platform (DMP) verzamelt en organiseert gegevens uit meerdere eerste-, tweede- en derde-partij gegevensbronnen en stelt deze beschikbaar aan andere platforms om te gebruiken voor gerichte reclame, personalisering, aanpassing van inhoud, en dergelijke. Datamanagementplatforms verbinden vele platforms op een neutrale manier, zodat marketeers hun krachtige doelgroepgegevens kunnen...

Preventie van het lekken van gegevens

Wat is Data Leagage Prevention (DLP)? Data Leagage Prevention (DLP) is een strategie om ervoor te zorgen dat eindgebruikers geen vertrouwelijke of kritieke informatie verzenden naar ontvangers buiten een bedrijfsnetwerk. De term wordt ook gebruikt om softwareproducten aan te duiden waarmee een netwerkbeheerder kan controleren welke gegevens eindgebruikers kunnen...

Trefwoorden weergeven

Betekenis: Adverteren op het internet betekent voor het grootste deel adverteren op Google. Met Weergave Select Keywords, Google biedt adverteerders een hulpmiddel voor de optimale plaatsing van hun advertenties. Wat zijn Display Select Trefwoorden? Display Select Keywords, afgekort als DSK, is een functie van Google voor het targetten van...

Vereiste gegevensminimalisering

De algemene verordening gegevensbescherming (EU-DSGVO) schrijft voor dat gegevens tot een minimum moeten worden beperkt. Daarom mogen websitebeheerders alleen gegevens van websitebezoekers opslaan die nodig zijn voor het functioneren van de website. Voorts mogen deze gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Het moet strikt vertrouwelijk worden behandeld....

Voorkoming van gegevensverlies

Data Loss Prevention (DLP) is een term uit de informatiebeveiliging en verwijst naar een beschermingsmaatregel. Gegevensbescherming heeft betrekking op de beveiliging van gegevens. Niet alleen de gegevens en het verlies ervan moeten worden beschermd, maar ook de Vertrouwelijkheid Integriteit en Toerekenbaarheid Synonieme termen zijn Data Leak Prevention (gegevenslekkenpreventie) of...