Skip to main content

Datamining

Gegevens vormen de basis voor zakelijke beslissingen en kunnen aanwijzingen geven voor frauduleuze activiteiten. In de computerwetenschap wordt datamining gebruikt om een grote verscheidenheid van gegevens te analyseren om informatie te verkrijgen.

Wat betekent datamining?

Data mining is het herkennen en extraheren van correlaties en patronen uit gegevensverzamelingen met behulp van wiskundige, taalkundige en statistische methoden. Het doel is de informatie om te zetten in een structuur die geschikt is voor verdere verwerking en analyse. Dataminingmethoden worden vooral gebruikt voor het analyseren van gegevensbronnen die weinig of geen structuur hebben, zoals tekst of de gedragspatronen van gebruikers van een computersysteem.

Waar wordt datamining gebruikt?

Gegevensextractie en -analyse is een tak van de informatica. Het wordt gebruikt op gebieden waar grote hoeveelheden gegevens moeten worden onderzocht op specifieke patronen. Toepassingsgebieden zijn:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Analyse van teksten, zogenaamde text mining
  • Analyse van financiële gegevens
  • Marketing en handel
  • Telecommunicatie
  • Opsporing van pogingen tot netwerkinbraak
[/su_list]

Datamining wordt bijvoorbeeld gebruikt om bepaalde gedragspatronen op het gebied van telecommunicatie op te sporen die wijzen op frauduleuze bedoelingen. Gegevensextractie en -analyse speelt een belangrijke rol bij inbraakdetectie, d.w.z. de opsporing van alle activiteiten die de integriteit alsmede de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van netwerkbronnen in gevaar kunnen brengen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud