Skip to main content

Demarketing

Demarketing verwijst naar het opzettelijk beëindigen of het opzettelijk niet-opnemen van een klantenrelatie. Demarketing wordt bijvoorbeeld beoefend in het kader van doelgroepmarketing en klantwaardegerichte marketing. Alternatieve termen zijn reductiemarketing, klantenuitsluiting en exitmanagement.

Redenen voor demarketing

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″] Zowel klantgerelateerde als bedrijfsgerelateerde redenen kunnen leiden tot de uitsluiting van klanten.

  • nieuwe strategische bedrijfsoriëntatie
  • negatieve klantwaarden
  • vervreemding van de doelgroep
  • de promotie van bijzonder exclusieve goederen en diensten
[/su_list]

Welke mogelijkheden biedt demarketing?

De onderneming tracht haar winstgevendheid te verhogen door onrendabele klanten uit te sluiten. Ook kan, door het beëindigen van de klantenrelatie aan de leverancierszijde, worden getracht meer voldoening en zekerheid te verschaffen aan het bestaande klantenbestand. Voorbeelden van succesvolle reductiemarketing zijn het weren van gewelddadige vliegtuigpassagiers of voetbalfans.

Zijn er risico’s?

Het risico is groot dat een klant die eenmaal is vervreemd, niet opnieuw voor de onderneming kan worden gewonnen. Uitsluiting van klanten kan ook leiden tot negatieve mond-tot-mondreclame en andere potentiële klanten wegjagen. Afgestoten klanten kunnen zich tot de concurrentie wenden, waar bijkomende verkoopmogelijkheden kunnen worden gevonden. Zelfs indien een analyse van de waarde van een klant niet winstgevend blijkt, kan niet worden uitgesloten dat de klant met positieve mond-tot-mondreclame zal bijdragen tot het succes van de onderneming of dat hij of zij in de toekomst een groter aankooppotentieel zal ontwikkelen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud