Skip to main content

Dereferrer

Wat zijn hyperlinks?

Hyperlinks vormen een van de belangrijkste fundamenten van het World Wide Web. Wanneer een gebruiker op een hyperlink klikt, wordt hij doorverwezen naar een andere webpagina. Daarbij zendt de webbrowser van de gebruiker automatisch een HTTP-verzoek naar de betrokken webserver, die de doelpagina en andere relevante informatie uitvoert. Naast de hostnaam van de server en de exacte URL wordt ook een zogenaamde“dereferrer” doorgegeven aan de webbrowser van de gebruiker. De referrer is een onderdeel van een HTTP-verzoek dat informatie over de herkomst van de gebruiker doorgeeft aan de server die de bestemmingspagina host.

Wat is een dereferrer?

Een dereferrer (link anonymizer) is een website die tussen de linkbron en de linkbestemming wordt geplaatst en wordt gebruikt om bezoekers om te leiden. Het doel van een dereferrer is de URL van de linkende website te maskeren, zodat het onmogelijk is deze te herleiden.

De aanbieders

Er zijn talrijke aanbieders die hun bezoekers een link-anonimiseringsfunctie aanbieden. De omleiding wordt gewoonlijk uitgevoerd via een speciaal voor dit doel opgezette webaanwezigheid. Hiermee wordt het HTTP-verzoek van de webcliënt gemanipuleerd, zodat de oorspronkelijke referrer wordt vervangen door een willekeurige string of URL.

De bekendste diensten in Duitsland zijn:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Anoniem.to
  • Dereferer.org
[/su_list]

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud