Skip to main content

DIN EN ISO 9241

DIN EN ISO 9241 is een norm die de interactie tussen mens en computer beschrijft. De norm was aanvankelijk bedoeld als een Europese norm (dit blijkt uit de afkorting EN) en is precies overgenomen door Duitsland, waar hij de titel “Ergonomie van de interactie tussen mens en systeem” draagt.

Structuur van de standaardbenaming

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″] De naam van de norm is samengesteld uit verschillende componenten:

  • DIN: Duitse industriële norm
  • EN: Europese normen
  • ISO: Internationale Organisatie voor Normalisatie
  • 9241: Nummer van de norm voor nauwkeurige identificatie
[/su_list]

Inhoud van DIN EN ISO 9241

De norm behandelt de ergonomische eisen waaraan het werken aan een computerscherm op kantoor moet voldoen. Doel ervan is ervoor te zorgen dat gezond werken op duurzame wijze in het dagelijkse arbeidsleven wordt geïntegreerd. Het richt zich ook op de gebruiksvriendelijkheid die een computer idealiter zijn gebruikers zou moeten bieden. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp van de werkplek. Het moet een houding mogelijk maken waarin een werknemer bijvoorbeeld geen rugpijn krijgt, zelfs niet wanneer hij langere tijd werkt.

Verschillende onderdelen in één norm

De norm bestaat uit talrijke delen die telkens weer zijn gewijzigd. Zij omvatten aspecten zoals de reeds genoemde inrichting van de werkplek, maar ook eisen voor toetsenborden en andere invoerapparaten, alsmede eisen voor de werkomgeving.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud