Skip to main content

Domeinoverschrijdend volgen

Wat is Cross Domain Tracking?

Cross Domain Tracking is een functie van Google Analytics waarmee een bezoeker kan worden gevolgd als een doorlopende sessie op twee of meer websites. Met deze functie kan een bezoeker worden getraceerd op www.beispielseite-a.de en op www.beispielseite-b.de in dezelfde Google Analytics-webeigenschap. Traceren is niet mogelijk voor webpagina’s die zich niet in dezelfde eigenschap bevinden.

Hoe werkt cross-domain tracking?

Voor cross-domain tracking gebruikt Google Analytics een cookie genaamd _ga. Dit ene cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor www.beispielseite.de, apps.beispielseite.de, blog.beispielseite.de, en andere subdomeinen. Dit _ga cookie slaat informatie op over de bezoeker en heeft de volgende attributen:

“_ga” standaard
het domein waaronder de cookie is geplaatst
het pad van het cookie
de tijd waarna de cookie vervalt
Deze cookie is een zogenaamde first-party cookie waarvan de informatie niet kan worden gedeeld met andere domeinen. Voor domeinoverschrijdende tracking kan Google Analytics echter worden geïnstrueerd om de informatie van de cookies van voorbeeld-a.de en voorbeeld-b.de te combineren door ze aan de URL’s toe te voegen. Google Analytics herkent deze toegevoegde parameters en zorgt ervoor dat deze waarden worden overgenomen en websitebezoekers over meerdere domeinen worden getraceerd.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud