Skip to main content

Duidelijk Web

De Duidelijk Web verwijst naar dat deel van het internet dat zoekmachines kunnen indexeren met behulp van webcrawlers. Andere termen voor Clear Web zijn Surface Web en Visible Web. Het Deep Web vertegenwoordigt het tegenovergestelde. Webpagina’s waartoe gebruikers alleen toegang kunnen krijgen nadat zij een wachtwoord hebben ingevoerd, maken bijvoorbeeld geen deel uit van het zichtbare web.

De betekenis van het Clear Web

De hoeveelheid gegevens van het zichtbareweb is aanzienlijk kleiner dan de hoeveelheid gegevens van het Onzichtbare webben Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat diensten die tot het Deep Web behoren, zoals gemeenschappen met beperkte toegang, grote hoeveelheden gegevens bevatten. Sinds het begin van de jaren 2000 zijn hier geen studies meer naar gedaan omdat de significantie gering is. Van groter belang is de mate waarin het aantal openbaar toegankelijke homepages toeneemt. De trend is duidelijk, hij blijft stijgen, en de belangrijkste redenen daarvoor zijn:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • Meer en meer detailhandelaren verkopen via het internet.
  • Online marketing wordt steeds belangrijker, wat leidt tot een toename van het aantal advertentiesites.
  • Steeds meer privépersonen en organisaties zijn aanwezig op het Visible Web.
[/su_list]

Misschien bent u ook geïnteresseerd in onze verklarende woordenlijst over DNS flush:

Naar het artikel

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud